DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 67     <-- 67 -->        PDF

biljne i životinjske vrste Jasminkom Radović , dipl.
inž. biol., uspješno vodio ovaj seminar.


Nakon istupa Vinka Mladinea, dipl. iur. o pravnim
i financijskim aspektima zaštite vuka i risa, s posebnom
pozornošću očekivao se prikaz Privremenog
plana gospodarenja vukom u Hrvatskoj, koji je u ime
Povjerenstva za praćenje populacije risa i vuka
DUZPO-a predstavio prof. dr. se. Đuro Huber. Prema
njegovim riječima plan gospodarenja (management
plan) su zapravo upute nadležnima za gospodarenje vukom
kako da rješavaju probleme koji nastaju zbog zaštite
vukova, odnosno probleme između lokalnog stanovništva
na koje utječe zaštita vuka i države koja gaje
zaštitila. Cilj programa gospodarenja vukom mora biti
obnavljanje i održavanje zdrave ravnoteže svih komponenti
ekološkog sustava. Redukcija broja vukova, a ta
je mogućnost predviđena planom, ne smije nikada imati
za posljedicu trajno uklanjanje vrste iz nekog dijela
njenog prirodnog rasprostranjeni a. Mjere smanjivanja
vučje populacije moraju se temeljiti i biti određene pod


striktnim znanstvenim gospodarenjem. Temeljna strategija
plana ide za time, da se u prvoj godini novog tisućljeća
(2001) stvore preduvjeti da se umjesto plaćanja
odšteta uvede plaćanje premija rizika (subvencija)
za stočarenje u području vuka.


Izvješćujući o reintrodukciji pasa tornjaka radi sprječavanja
šteta na stoci, Željko Štahan se založio da
nam pri rješavanju te problematike treba biti jedan od
ciljeva čuvanje stoke ne na stari klasičan način, uz fizičku
prisutnost pastira, već uporabom pastirskih pasa.
Donijevši tu odluku, smatrali smo daje logično posegnuti
za pasminom ovog kraja ili njemu nekog bližeg
područja, koja posjeduje morfološke i karakterne osobine,
a ujedno je i osjetljiv i značajan dio hrvatske
prirodne baštine, pojasnio je Štahan. Sretna je stoga
okolnost daje odluka o zaštiti vuka zapravo pogodovala
i ubrzala projekt obnove pastirskog psa tornjaka.


Rezultate analize odštetnih zahtjeva, analize prehrane
vuka (s Biokova) i čaglja (s Pelješca) te analize


SI. 2. Pastirski pas tornjak sve se više širi Dalmatinskom Zagorom;
troje šlenadi kuje "Brine" drže ovlašteni vještaci DUZPO-a SI. 3. Prof. dr. se. Alisteir Bath iz Newfoundlanda (Kanada) na semi(
slijeva) Ivica Šupe, Damir Bosiljevac i mještanin Uncšića naru u Velebnom prilikom obrazloženja istraživačkog projekta
Anto Rajčić. o sociološkom segmentu upravljanja vukom u Hrvatskoj.


(Foto: Željko Štahan) (Foto: Alojzijc Frković)