DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 68     <-- 68 -->        PDF

SI. 4. Djelatnici "Hrvatskih šuma" i ostali sudionici pažljivo prate
izlaganja na seminaru u Velebnom.
(Foto: Alojzije Frković)


prehrane risa (u Hrvatskoj i Sloveniji) predstavili su
mr. se. Josip Kusak, mr. se. Darko K o v a č i ć, prof. dr.
sc. Đuro Huber i gost iz Ljubljane Janez Cop, dipl. biol.
Analiza preko tisuću računski obrađenih zahtjeva za
naknade štete od predatora, pokazuje prema J. Kusaku
zabrinjavajući uzlazni trend njihova broja. Prve godine
zaštita vuka (1995) bilo je podneseno 9, u 1996 - 176,


1997 - 516, te 1998 - 1007 zahtjeva. Za 82 % zahtjeva
procijenjeno je daje štetu pričinio vuk, te je odobrena
ukupna isplata od preko 2 mil. kuna. Do danas je isplaćeno
oko 1, 000.000 kuna za ukupno 2000 ovaca i
koza i to mahom s područja unutrašnjosti srednje
Dalmacije.


Ris koji danas živi na širem prostoru gorske Hrvatske,
prema izvješću Alojzija Frkovića, dipl. inž.
šum. iz "Hrvatskih šuma", koje je naslovio "Podaci o
reintrodukciji, rasprostranjenju i ulovu risa u Hrvatskoj",
ne širi više svoj areal rasprostranjenosti, a i brojnost
mu posljednjih desetak godina stagnira ili bilježi
blagi pad. U razdoblju od 1978. g., kada je u Hrvatskoj
nakon tričetvrt stoljeća odstrijeljen prvi (reintroducirani)
ris, pa do 1998/1999. g. (22 godine) u Hrvatskoj je
odstrijeljeno ili na druge načine stečeno preko 170 riseva,
od čega najviše u Primorsko-goranskoj županiji
(126).


Prije nastupa gosta iz Kanade, drugi dan seminara na
Velebnom, okončao je demonstriranjem postupka izvođenja
uviđaja, gdje je iskustvo ovlaštenih vještaka
Ivice Šupe iz Šibensko-kninske županije i Damira B o s
i 1 j e v c a iz Splitsko-dalmatinske županije, inače dipl.
inž. agronomije i županijskih inspektora, bilo od najveće
koristi za potencijalne nove vještake DUZPO-a. Prema
njihovim riječima, nedvojbeno prepoznavanje predatora
moguće je samo ako postoji dovoljan broj dokaza i ako
su svi nalazi, počevši od otisaka stopala (šapa), izmeta,


SI. 5. Analiza preko tisuću računski obrađenih zahtjeva za naknadu


šteta, nedvojbeno pokazuje da su od domaće stoke od vukova


najviše napadane ovce; stado ovaca s pastirom u predjelu Du


boko u srednjem Velebitu.


(Foto: Alojzije Frković)


načina zahvata i dr. uzeti u obzir. Tako primjerice, kako
bi se mogao razlikovati trag vuka i psa, treba dulje slijediti
trag, ali i unaprijed saznati žive li u dotičnom kraju
psi bez nadzora i da li su skloni klanju stoke.


Prof. dr. sc. Alistair Bath iz Memorial University
of Newfoundland, približio je skupu planirani istraživački
projekt o sociološkom segmentu upravljanja vukom
u Hrvatskoj. Po uzoru na Sloveniju, gdje je upravo
u tijeku "Projekt medved", slično bi bio proveden "Projekt
vuk" radi utvrđivanja kakvo je mišljenje pučanstva
Hrvatske o vuku.


Okončavši drugi dan s izvješćima, treći dan rada
skupa (30. ožujka) protekao je u obradi upitnika s podacima
o vuku, risu, čaglju i psima bez nadzora. Uz komentare
samih sudionika, u kojima je sudjelovao i
Branko Iviček, dipl. inž. šum. iz Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, upitnici su ujedno poslužili za dobivanje
stanja populacije vuka i risa u Hrvatskoj, a razmotrena
je i situacija sa smeđim medvjedom, koji bi u
dogledno vrijeme bio također obuhvaćen posebnim
planom gospodarenja.


Zbog kišovitog i hladnog vremena nije se obišao teren
ni demonstriralo planirano obavljanje uviđaja.


Sudionici 3. seminara o metodologiji utvrđivanja
šteta od velikih grabežljivaca, održanog u Baškim Oštarijama
od 28. do 30. ožujka 1999. godine, imajući u
vidu iznesene podatke i iskustva u problematici zaštite
i utvrđivanja šteta od velikih zvijeri, prikupljenih
nakon održavanja 2. seminara u Vodicama, te međunarodnih
trendova u zaštiti velikih zvijeri, posebice
Europsku inicijativu za velike zvijeri donose slijedeće


Zaklj učke:


1. Izražava se zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima
u radu na utvrđivanju šteta od velikih zvijeri