DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 70     <-- 70 -->        PDF

radnje u svrhu utvrđivanja pravog uzročnika šteta,
uključujući prijedlog revizije odstrjelnih kontigenata u
važećim lovnogospodarskim osnovama za lovišta u kojima
je medvjed lovnogospodarska divljač;


19. Potrebno je provesti zaključak seminara u Vodicama
da prilikom izrade različitih radnji (studija, predavanja
i si.) i njihovih izlaganja na domaćim i stranim
skupovima, voditelji očevida, koji ih analitički vrše u
ime DUZPO-a, budu navedeni kao autori. Isto uključuje
i autorska prava na snimljeni materijal;
20. Zbog očite korisnosti susreta ovakve vrste, predlaže
se održavanje kontinuiteta organiziranja skupova o
metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca
i praćenju stanja njihovih populacija;
Najava međunarodnog znanstvenog savjetovanja


21. Predlaže se DUZPO-u imenovanje sljedećih sudionika
seminara novim vještacima: BlaženkaKulić,
dipl. inž. šum., Rijeka, Željko Dasović , dipl. vet.,
Brinje, Franjo Lipošćak , viši šum. tehn., Ogulin,
Dražen Sertić , dipl. inž. šum., Karlovac, Tomislav
U ž a r e v i ć, dipl. inž. šum., Korenica, Hrvojc Mažuran,
dipl. inž. šum., Karlobag, Ivica Had er, dipl. vet.,
Donji Lapac i Mate B a č i ć, dipl. inž. agr., Drniš.
Novi vještaci educirat će se kroz suradnju s već
ovlaštenim vještacima koji imaju stečena stručna i
praktična iskustva u postupku vještačenja.


Alojzije Frković


"POVRŠINSKA SVOJSTVA I POSTOJANOST DRVNIH PROIZVODA
ZA GRAĐEVINARSTVO"


(Surface properties and durability of exterior wood building components)


Skrećemo Vašu pozornost na to da će se u Zagrebu,
u okviru Međunarodnog sajma graditeljstva na Zagrc


bačkom Velesajmu, dana 30. travnja 1999. (petak) održati
jednodnevni međunarodni znanstveno-stručni seminar
pod naslovom Najava međunarodnog znanstvenog
savjetovanja


"Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda
za građevinarstvo" (Surface properties and durability
of exterior wood building components).


Ovim savjetovanjem se po prvi put okuplja drvna i
graditeljska branša oko pitanja postojanosti drva kao
građevinskog materijala. Promocija drva kao jedinog
obnovljivog i ekološki najprihvatljivijeg građevnog
materijala ovisi ponajviše o njegovoj površinskoj postojanosti
i potrebi obnavljanja; stoga je ova tema interesantna
ne samo proizvođačima drvnih građevinskih
proizvoda nego i svima koji ih projektiraju, kupuju i
ugrađuju. Ta je problematika važna i za proizvođače
zaštitnih i dekorativnih premaza za drvo.


Predviđa se jednodnevni rad seminara u kojem će
izlaganjima sudjelovati predavači iz Velike Britanije,
Švicarske, Slovenije i Hrvatske. Seminar je otvoren za
sve zainteresirane slušače. Jezik odvijanja seminara je
engleski, ali će se osigurati dvojezično praćenje izlaganja
i sudjelovanje u raspravi.


Daljnje obavijesti i prijave se mogu dobiti na Šumarskom
fakultetu (tel. 01/23022 88, fax 01/218 616)
kod dr. Hrvoja Turkulina ili dr. Vlatke Jirouš-Rajković


H. Turkulin