DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Osim ovih članaka u časopisu su sažeto prikazane
obranjene doktorske disertacije s područja šumarstva.
To su:


Hernandez F.: Bioekologija leptira Eulepte
Gastralis (GN.) (Lepidoptera: Pyralidae), štetnika na
tabebuji (Tabebuia rosea, Bertol)


Istraživanja su obavljena u laboratoriju, u rasadnicima
i plantažama u jedinici III šumskog rezervata Ticoporo,
Barinas, Venezuela. Prosječna temperatura u laboratoriju
iznosila je 23,8°C, a relativna vlažnost
66,9%. Životni ciklus jedne generacije trajao je od 30,0
do 34,8 dana. Broj jaja po jednoj ženki iznosio je prosječno
224. Iz 100 jaja izlegle su se 93 zdrave gusjenice,
od kojih se zakukuljilo 47, a do odraslih oblika razvilo
se 40, i to 17 mužjaka i 23 ženke.


Tacoronte B.: Uzgoj in vitro. Alternativa vegetativnog
razmnožavanja pravog (američkog) mahagonija
Swietenia macrophyla King


Predlaže se standardizacija metodologije za klonalno
razmnožavanje pravog mahagonija in vitro, upotrebom
mladih eksplantata izoliranih iz aseptičkih biljčica
uzgojenih iz steriliziranih sjemenki.


Roberto A., Villasana A.: Autoekologija
šumskih vrsta drveća i slojanje biljne zajednice u jedinici
II šumskog rezervata Imataca, država Bolivar,
Venezuela


Istraživanja su obavljena na 80 ha vazda zelene
tropske šume. Dobiveno je puno podataka o vremenu
listanja, cvatnje i plodonošenja, korisnih za gospodarenje
tim vrstama drveća. Većina vrsta cvate u najsušim
mjesecima, a plodovi se pojavljuju u najvlažnije doba
godine. Za skupljanje plodova i sjemenki najpovoljniji
su mjeseci prosinac i svibanj, a za uzorke s cvjetovima
siječanj, veljača i srpanj. Proučavan je odnos između
vegetacije i okoliša i raznovrsnost vegetacije. Izneseni
su podaci o teksturi tla, sadržaju Mg, Al, Ca, P, K i organske
tvari. Vrste drveća s najvećim prsnim promjerom,
temeljnicom i visinom, najvećim se dijelom nalaze
na glinasto-pjeskovitim i pjeskovitim tlima.


Cleicer A., Calderon G.: Prostorna karakterizacija
tla u porječju rijeke Mucujiin, država Merida,
pomoću slika s TM Landsata


Vrednovanje tala u planinskim područjima radi
utvrđivanja njihovih mogućnosti i ograničenja u bilo
kojem projektu uporabe ili zaštite, uključuje kartiranje i
poznavanje karakteristika tala na odgovarajućoj razini,
pri čemu su potrebne tehnike koje omogućuju brze i jeftine
informacije. Jedna od tih je teledetekcija. Interpretacija
slike s Landsata TM omogućila je prostornu karakterizaciju
tala na prostoru porječja rijeke Mucujun
planinskog lanca Anda.


1. Mikloš
BOGATA LOVNA NAKLADNIČKA DJELATNOST


Veoma cijenjena Zlatorogova knjižnica, koja je dobila nagradu CIC-a


Lovački savez Slovenije ima bogatu nakladničku
djelatnost. Osim uglednog lovačkog časopisa Lovec,
koji izlazi od siječnja 1910. godine, od početka djelovanja
slovenske lovačke organizacije, tu je i niz drugih
publikacija, posebno lovno-stručnih knjiga, koje bi ove
godine mogle proslaviti 65-godišnjicu izlaženja.


Nadamo se da će ovaj pregled nakladničke djelatnosti
Slovenskog lovačkog saveza biti od pomoći lovnim
stručnjacima i lovcima, koji se mogu barem pasivno
služiti slovenskim jezikom. Dakako, prijevodi nekih
stručnih knjiga koristili bi puno većem krugu.


Početak je bio 1932. godine, kada je izašao Lovec
ob 25-letnici SLD (Lovec uz 25-godišnjicu Slovenskog
lovačkog društva), posebno izdanje Loveca na 80 stranica.
Slijedi početak izdavanja stručnih publikacija
1934. godine, kada je izišla opsežna knjiga Naš lov autora
Mirka Šušteršič a (pretiskana 1951. godine). Ti
prvi počeci i saznanja da samo stručno obrazovan lovac
zna i može razumno gospodariti s onim što mu je povjereno,
bili su temeljna ideja-voditelja daje pisana riječ
tako dobro zaživjela. No, bilo je i beletristike.


Slijedi kronološki: Janko Lokar: Lovsko-ribiški
slovar (Lovasko-ribički rječnik), Stanko Bevk: Lovski
vodič, grupa autora: Lovski zbornik, Janko Lokar:
Naši psi, Mirko Šušteršič: Naš lov I i II; Lovski koledar
(Lovački kalendar) 1956., 1957., 1958., 1960.,
grupa autora: Ocenjevanje lovskih trofej (Ocjenjivanje
lovačkih trofeja), Anton Š i v i c : Stvarno kazalo Lovca,
LjubanZadnik i Mirko Šušteršič: Navodila za bonitiranje
lovišč (Uputstva za bonitiranje lovišta), Lađo
Švigclj: Medved u Sloveniji, Mirko Šušteršič:
Priročnik za lovske ispite (Priručnik za lovačke ispite),
Alexander Sclimook: Lisica (prijevod), Janez Ćopi
Anton S i m o n i č : Biološka in tehnička zaščita gozda
pred škodo po veliki divjadi (Biološka i tehnička zaštita
šume od šteta od krupne divljači), Jul i j K o d e r: Lovski
španjeli (Lovački španijeli).


Godine 1974. počele su izlaziti knjige u okviru Zlatorogove
knjižnice, koja je, uz časopis Lovec, temelj
obrazovanja slovenskih lovaca. Ove godine ta knjižnica
slavi 25-godišnjicu postojanja.


Zlatorogove knjižnica je fenomen svoje vrste, jer je
u Sloveniji i u svijetu malo sličnih knjižnica koje stalno
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 112     <-- 112 -->        PDF

i ustrajno šire i obogaćuju znanja svoga članstva, ali i
drugih, koje te teme zanimaju. Ukupno je izašlo 25
knjiga (za svaku godinu jedna), a samo mali dio su prijevodi.
Naklada se kretala od 5 do 24 tisuće primjeraka.


Zato vjerojatno nije ni iznenađujuće da je Generalna
skupština Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu
divljači (CIC) 13. svibnja 1980. godine u okviru
kulturne nagrade dodijelila Zlatorogovoj knjižnici prvu
stručnu nagradu - Prix technique. To je prva i jedina
nagrada koju je dobila neka stručna knjižna zbirka lovačke
organizacije, a koja je učlanjena u CIC. Dakako,
to nije samo priznanje toj knjižnici i Lovačkom savezu
Slovenije, nego i brojnim autorima.


U okviru Zlatorogove knjižnice je kronološki izašlo:
Grupa autora: Slovenski lovski priročnik (Slovenski
lovački priručnik), Mirko Šušteršič : Po mojim
lovskih stezah (Po mojim lovačkim stazama), grupa
autora: Lovske trofeje na Slovenskem (Lovačke trofeje
u Sloveniji), Marianne Mertens (prijevod od Lilijana
A v č i n): Lovčeva žena, Anton S i m o n i č : Srnjad (Srneća
divljač), grupa autora (prijevod Blaž Krže): Ocenjevanje
muflonov in divljih prašičev v naravi (Ocjenjivanje
muflona i divljih svinja u prirodi), JankoLavr
i č i Slavko Kovač: Moj pes (Moj pas), grupa auto


ra: Zelene stečine (Zeleni premeti), Werner Knaus i
Wolfgang Schroder (prijevod Jurij Verovšek):
Gmas (Divikoza), Alojz Černe: Mala divjad (Sitna
divljač), Janko Perat: Utrinki iz lovske koče (Pregorjeli
fitilji iz lovačke kuće, Stane Valentinčič :
Bolezni divjadi (Bolesti divljači), Blaž Krže: Divji
prašič (Divlja svinja) -u prijevodu autora 1988. godine
objavio Savez lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine,
Ivo Božič: Ptici Slovenije (Ptice Slovenije),
Vitomir Mikuletič : Gozdne kure (Šumske
koke), grupa autora: Zveri (Zvijeri) I i II, grupa autora:
Lovčevo orožje (Lovčevo oružje), Ferdinand von
Raesfled i Kurt Reulecke (prijevod Blaž Krže):
Jelenjad (Jelenska divljač) I i II, Franc Cvenkel : Iz
moje lovske torbe (Iz moje lovačke torbe), Felix
Labhardt (prijevod Blaž Krže): Lisica, Franc Setinc
(priredio): Po sledovih slovenskega Loveca (Po
tragovima slovenskog Lovca).


Posljednja knjiga u Zlatorogovoj knjižnici izašla je
1997. godine - Lovec kot kmet in gozdar (Lovac kao
poljodjelac i šumar), autora Blaža Kržea (inače tajnika
Lovačkog saveza Slovenije). Knjiga se sastoji iz tri
dijela: općeg dijela, gdje se uglavnom govori o ekologiji,
zatim se govori o uzgojnim i zaštitnim mjerama, te
oštećenjima i štetama od divljači i biotehničkim mjerama.


Osim Zlatorogove knjižnice postoji i Stručna knjižnica
Slovenskog lovačkog saveza, u kojoj su redom
izašle knjige: Veljko Varićak (dugogodišnji urednik
Zlatorogove knjižnice): Ocenjevanje lovskih trofej
(1979., 1980.), Peter Šulcr: Lovska zakonodaja
(Lovno zakonodavstvo), grupa autora: Lovčev priročnik
(1989., 1996.), Alojz Černe: Preprečevanje in
ocenjevanje škod od divjadi na kmetijskih rastlinah
(Sprječavanje i ocjenjivanje šteta od divljači na poljoprivrednim
kulturama).


U ovom pregledu nakladničke djelatnosti Slovenskog
lovačkog saveza autori su navedeni samo tamo
gdje su jedan ili dvojica. Treba reći daje u pisanju stručnih
knjiga sudjelovala lovna, prirodnjačka i druga slovenska
elita. Osim navedenih, u "grupama autora" bili
su: Boris L e s k o v i c (urednik Loveca), Boris K ry š tufek,
Anton Brancelj, Marjana Honigsfeld,
Andrej Bidovec, Branko Galjot, Ivan Gams,
Jože Hlebanja, Boris Kolar, Marjan Kotar,
Marko Lokar, VojkoPodgornik, Domenik Rode,
Marjan To š.


Zoran Timarac