DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 113     <-- 113 -->        PDF

MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primjenjenu na šume i planinski ambijent)


Iz broja 2 - ožujak - travanj 1999. dajemo osvrt na
sljedeće priloge:


Mulas M.;Abeltino R, Brigaglia N.: Tršlja
(Pistacia lenitiscus L.) u mediteranskom ambijentu:
biodiverzitet i ekološki potencijal


Tršlja je rasprostranjena skoro u cijeloj Italiji osim
područja Alpa i njena rasprostranjenost se gotovo podudara
sa rasprostranjenosti masline.


Obzirom na svoje karakteristike: mala zahtjevnost
na kvalitetu tla (plitka, skeletna, vapncna i siiikatna tla),
količinu vlage, te otpornost od posolice, intenzivno
obuhvaća priobalje i centralni dio Italije, sve do 700 m
nadmorske visine. Značajna je komponenta mediteranskih
makija.


Autori ističu značajnost ovog vazda zelenog grma
kao pionirske vrste u ozelenjavanju i zaštiti tla, obnovi
vegetacije nakon požara, te ističu važnost ove biljke u
prošlosti, iz koje se dobivalajedna vrsta smole i ulje za
osvjetljavanje domaćinstva. Lišće, a posebice plodovi
u jesenskom razdoblju izdašna su hrana za domaće životinje,
divljač i ostalu faunu.


Vršena su istraživanja na području Sardinije u toku
1995. i 1996. godine na 24 lokaliteta, na 33 ekotipa ženskog
spola. Svrha istraživanja je ustanovljenje biodiverziteta
i ekološke valjanosti vrste sa detaljnim osvrtom
na dužinu plodnih grana, na veličinu i klijavost sjemena,
broj listića u perastom listu i dr. Autori navode
kao poznato činjenicu da dolazi do spontane hibridizacije
između tršlje (P. lentiscus L.) i smrdljike (P.
terebinthus L.), sa karakteristikama obje vrste (npr.
parno i neparno perasti listovi), koje donosi i sjeme, ali
malog postotka klijavosti.


Groppali R.: Živice, drvoredi i biodiversitet u
unutarnjoj Valpadani: primjer iz Cremone između
1980 i 1997. g.


Autor u ovom članku donosi vrlo zanimljiva opažanja
u promjeni ambijenta u većem vremenskom razdoblju,
uzrokovanih samnjenjem količine živica, drvoreda
i pojedinačnih stabala. Kao primjer navodi jednu
usporedbu između podataka unešenih u karte godine
1860. i 130 godina kasnije, gdje rezultira gubitak od 1 /3
fonda živice i drvoreda (Vcscovato - Cremona), te drugi
primjer razlika između kartografije iz 1889. i aerofotogrametrije
iz 1980. (Moscazzano i Gredera Rubbiano


- Cremona), koja pokazuje kako su prijašnje jake strukture
živica isprekidane, osiromašene ili nestale.
Obzirom da vjerodostojnost ovih usporedbi dolazi u
pitanje radi moguće nesigurnosti stare kartografije, pre


cizne usporedbe mogu se raditi samo na novijim istraživanjima.


Prvo novije istraživanje je učinjeno u Parco Cremonese
-južno od grada Cremone na površini od 2430 ha.
Na tom području je 1980. g. učinjeno detaljno ispitivanje
stanja živica, drvoreda i pojedinih primjeraka grmova
i stabala, da bi 1989. i 1997. istraživanje bilo
ponovljeno na istoj površini.


Na osnovi dobivenih podataka izračunato je da je
godišnji gubitak u periodu od 1980. do 1989. iznosio za
drvorede 1,9% a za živice i rijetke drvorede 3,4%. U
razdoblju od 1989. do 1997. godišnji gubitak za drvorede
iznosio je 1,8%, a za živice i rijetke drvorede 2,4%.


Iz gore navedenog vidljivo je lagano smanjenje godišnjeg
gubitka, naročito kod rijetkih drvoreda i živica.


Uzroke ovih promjena u pejzažu autor vidi u nizu
agrotehničkih mjera, okrupljivanju parcela radi primjene
agromehanizacije, profitabilnih interesa zemljoposjednika,
te posebno zbog prestanka sadnje duda
(Morus alba) nakon napuštanja uzgoja dudovog svilca.
Udjel duda u ovim formacijama bio je vrlo značajan, čiji
su ostaci i danas dosta vidljivi.


Smanjenje količina živica, drvoreda i pojedinačnog
drveća i grmlja nepovoljno djeluje na izgled ambijenta,
a isto tako na razvoj i opstanak faune.


Rovelli E.:Prirodna rasprostranjenost jele
(Abies alba Mili.) u Apeninima Kampanje


Jela je sporadično zastupljena uzduž cijelog lanca
Apenina tvoreći diskretne formacije, male grupe ili pojedinačna
stabla.


Povijesna svjedočenja, nazivi šumarskih predjela
(npr. Pian dell´ Abete), te građevinski materijali starijih
kuća upućuju na značajno prisustvo jele u prošlosti na
ovim područjima.


Autor u članku analizira prisustvo jele na pojedinim
lokalitetima, koje je uglavnom skromno s malim razlikama
u brojnom stanju i kvaliteti.


Malo veća zastupljenost jele je u masivu Cervati -
Motola u zoni od 1000 - 1450 m nadmorske visine. Tu
se jela nalazi zajedno sa dominantnom bukvom i ostalim
pratećim vrstama. Dimenzije stabala su skromne,
visina do 25 m, promjer do 50 cm, a stabla su već biološki
stara. Nekoliko preživjelih stabala u zoni Cervati
pokazuju da je jela dosezala visinu preko 35 m i promjer
od 140 cm. Unatoč relevantnoj prisutnosti jele u
pojedinim predjelima, nedostatak odgovarajućih uzgojnih
zahvata u prošlosti doveo je jelu u apsolutno
podređenu poziciju u odnosu na bukvu. U tim ambijen