DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 116     <-- 116 -->        PDF

U grupi 3.07.00 Ergonomija


Isplativost ulaganja u ergonomiju
Opće prihvatljiv upitnikza ocjenjivanje ergonomske
povoljnosti šumarske mehanizacije
Ergonomski kriteriji u razvijenim zemljama, tranzicijskim
zemljama i zemljama u razvoju


Program i raspored savjetovanja


Za mjesto održavanja skupa izabrana je Opatija. U
znanom konferencijskom centru Grand hotela Adriatic
održat se, uz domjenak dobrodošlice (27. rujna) i oproštajno
druženje (30. rujna) te dvodnevni radni dio savjetovanja
(28. i 29. rujna).


Prilikom svečanog otvorenja savjetovanja gosp.
Heinrich Schmutzenhofer, glavni tajnik organizacije
IUFRO uručit će prestižno priznanje, tzv. Distinguished
Service Award, prof. dr. se. Simeunu To ma ni
ć u, redovitom profesoru u trajnom zvanju Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za njegovo dugogodišnje
istaknuto djelovanje u brojnim djelatnostima
IUFRO-a.


Za jednodnevnu stručnu ekskurziju u Gorski kotar


(30. rujna) predviđen je prikaz iskorištavanja šuma u
planinskim uvjetima s posebnostima obnove i uzgajanja
šuma te prikaz modela primjene znanstvenih spoznaja
u promjeni postupaka i načina rada. Bit će prikazani
i dosezi hrvatskih šumara u potvrđivanju svojstava
radnih sredstava na terenskom ispitivalištu i mjerilištu.
Orijentacijski program prema 2. pozivu


Ponedjeljak, 27 rujna


dolazak u Opatiju


19,00 Dobrodošlica Welcome party,


Grand hotel Adriatic


Utorak, 28 rujna
9,00 Svečano otvorenje s ceremonijom uručenja
IUFRO nagrade prof. dr. se. SimeunuTomaniću.
10,30 Sekcija 1
13,00 Ručak
15,00 Sekcija 2 i posterska sekcija
19,00 Večera


Srijeda, 29 rujna


8,00 Sekcija 3 i posterska sekcija
13,00 Ručak
15,00 Sekcija 4 i posterska sekcija
19,00 Večera


Četvrtak, 30. rujna
8,00 Ekskurzija u Gorski kotar (s ručkom)
16,30 Zaključci i preporuke
18,00 Oproštajni koktel Farewell party,
Grand hotel Adriatic


Petak, 1. listopada
Ispraćaj i odlazak sudionika


Programom za prateće osobe predviđeni su jednodnevni
izlet u Pulu i na Brijune, jednodnevni izlet na
otok Krk, te poludnevni izlet u Rijeku i Trsat. Napomena
organizatora je da ostvaraj ovih izleta ovisi o iskazanom
interesu.


Najavljeni skup novo je priznanje hrvatskim šumarskim
znanstvenicima, posebice onima biotehničkoga
usmjerenja, koji od šezdesetih godina značajno, a od
sredine sedamdesetih godina i zapaženo, ugrađuju svoje
spoznaje i znanstvene rezultate u domaće i svjetske
dosege šumarskoga inženjerstva.


Doviđenja u Opatiji!


Doc. dr. se. Ivan Martinić


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


MEĐUNARODNA SURADNJA


SPORAZUM O OSNOVAMA SURADNJE IZMEĐU
HRVATSKOGA I MAĐARSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Na temelju usmenih kontakata predsjednika Hrvatskoga
šumarskog društva prof. dr. se. Slavka M at i ć
a sa šumarskim stručnjacima i rukovodstvom Mađarskoga
šumarskog društva, dogovoren je zajednički sastanak
predstavnika obaju društava.


Domaćin sastanka bilo je Mađarsko šumarsko društvo
od 17. do 19. lipnja 1999. godine.
Prema programu, 17. lipnja u 15 sati zakazan je dolazak
u šumariju Nagvatad, gdje je utvrđen program za


18. i 19. lipnja, a zatim je slijedio smještaj u lovačkoj
kući Csoprond.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Program za 18. lipnja obuhvaćao je pregled šumskog
područja uokrug lovačka kuće Csoprond, posjet
Srednjoj gospodarskoj školi Szocsenvpuszta, Balatonu,
dvorcu - muzeju u Keszthelvu i toplicama u Hevizu. Za


19. lipnja predviđen je i održan sastanak predstavnika
šumarskih društava. S naše strane ovom posjetu i sastanku
bili su nazočni prof. dr. se. Slavko M at i ć, predsjednik
HŠD-a, prof. dr. se. Joso Vu k e 1 i ć, dakan Šumarskog
fakulteta i član U.O. HŠD-a i "Hrvatskih šuma",
Ivan Hodić , dipl. inž. iz Direkcije "Hrvatskih šuma"
(pomoćnik direktora mr. se. Josip Dundo vić, zbog
drugih obveza, a mr. se. Stjepan Pulj ak zbog bolesti,
nisu mogli sudjelovati) i Hranislav Jakovac , dipl.
inž., tajnik HŠD-a.
Sudionici sastanka, slijeva: L. Mihaly, I. Hodić, S. Matić, J. Kaldy,


Z. Viharos, J. Vukclić, H. Jakovac, O. Balazs i J. Bogdan
S mađarske strane sudjelovali su Jozsev Kaldy,
dipl. inž., predsjednik Mađarskoga šumarskog društva,
Dr. se. Zsolt Viharos, zamjenik predsjednika (dopredsjednik)
zadužen za međunarodnu suradnju, Ormoš
Balazs, dipl. inž., tajnik i urednik šumarskog časopisa
"Erdesveti Lapok", Vince K i s s, dipl. inž. šum.,
direktor Srednje gospodarske škole Szocsenypuszta,
Jozsef Bogdan, dipl. inž. šum., direktor d.d. Šumskog
gospodarstva i drvne industrije Nagyatad (Kaposvar),
neposredni domaćin ovog sastanka i predsjednik
lokalnog društva i Laszlo M ihaly, šumarski tehničar
u šumariji Nagyatad, uz inž. Kissa naš prevoditelj (oba
govore Hrvatski).


Rukovodstvo Mađarskoga šumarskog društva, slijeva: O. Balazs,
tajnik, J. Kaldy, predsjednik i Z. Viharos, dopredsjednik


Posjet Srednjoj gospodarskoj školi Szocsenypuszta - ured direktora, u kojoj smo pored ostaloga vidjeli predivno uređen park i okoliš zgrade
(uređuju ga sami učenici) i mnoštvo izloženih predmeta, radova učenika raznih struka (cvjetni aranžmani, bačvarski proizvodi i si.)


Svrha sastanka bila je ojačati šumarsku suradnju i
utvrditi je pismenim dokumentom u kojem bi bile sadržane
osnove suradnje: cilj, način i oblici, metode suradnje
te okvirni program. Pojedinačna suradnja već pos


toji posebice s bliskim graničnim županijama (Koprivnica-
Kaposvar, Vinkovci, Bjelovar i dr.) ili između šumarskih
fakulteta Hrvatske i Mađarske, no obostrana
želja je ojačati suradnju društava. Mađarsko šumarsko
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 118     <-- 118 -->        PDF

društvo broji oko 4 tisuće članova, svake 4 godine bira
se U.O. od 11 članova, predsjednik i tri zamjenika, od
kojih svaki vodi jedno područje: (gospodarstvo i međunarodnu
suradnju, privatne šume, tehničko osoblje).
Društvo radi u 36 podružnica i 17 sekcija. Mađarsko šumarsko
društvo je samo za 20 godina mlade od HSD-a,
utemeljeno je 1866. godine, a šumarski časopis 1862.
godine. Imalo je svoju zgradu u Budimpešti koja je
poslije II. svjetskog rata nacionalizirana i sada je pokušavaju
vratiti natrag u svoje vlasništvo. Na godišnjoj
skupštini se odvija stručna rasprava i dijele stručna
priznanja uz ostali stručni i kulturni program. U kolovozu
se upriličuje šumarski skup na temu šumske mehanizacije.
Sastanak stručnjaka po pitanju primarne
prerade održava se u prosincu i travnju, a po pitanju privatnih
šuma (u Mađarskoj ih ima 40%) u svibnju.


Iz navedenog proizlazi da bi pored lokalnih razmjena
posjeta, društva mogla predvidjeti bar dva susreta
godišnje na višoj razini, npr. u Hrvatskoj je to Godišnja
skupština i Dani hrvatskoga šumarstva.


Za Hrvatsku stranu bila bi od posebnog interesa mađarska
iskustva u svezi organizacije šumarstva, odnos s
drvnom industrijom i graničnim gospodarskim granama,
rasadnici te lovačka problematika.


Na temelju ovih rasprava sačinjen je i potpisan Sporazum
o osnovama suradnje između Hrvatskoga
šumarskog društva i Mađarskoga šumarskog društva,
iz kojeg navodimo:


Cilj suradnje:


Razmjena znanja i iskustava u šumskom gospodarstvu
u cjelini te njihovih stručnih grupacija (stručnih
odjela) kao i sudionika pojedinačno, u okviru djelokruga
rada i u skladu s pravilima obje udruge.


Jačati povezanost između hrvatske i mađarske šumarske
udruge kao i njhovih članova.
Njegovati tradiciju stručne suradnje te međusobno
upoznavati kulturne vrijednosti i kulturnu baštinu.


Način i oblici suradnje:


Međusobni susreti te dogovori između izaslanstava,
grupa i pojedinaca.
Razmjena informacija i pisanih dokumenata iz djelokruga
šumskog gospodarstva.


Posredovanje i potpomaganje u ostvarivanju specijalnih
suradničkih povezanosti u struci medu pojedincima.


Metode suradnje:


Znanstvena putovanja


Strane su suglasne da se redovito organiziraju znanstvena
putovanja (u pravilu jednom godišnje), da bi se
međusobno upoznale s rezultatima rada i dostignućima


šumarstva te s istraživačkim temama kao i metodama


rada.


Znanstvena putovanja za dolazeću godinu, predlažu


se u posljednjoj četvrtini tekuće godine.


Prijedloge daju obje strane. Troškove u mjestu boravka
snosi organizator (smještaj, hrana ...). Troškove
putovanja između dvije države snosi strana koja ide u
posjet ili njezini članovi pojedinačno.


Susreti


Obje strane će poticati razmjenu informacija o
stručnim skupovima i njihovoj organizaciji u obje
zemlje, da bi na njima mogla sudjelovati i druga strana
timski ili pojedinačno.


Sudjelovanje u radu godišnje skupštine


Strane će se na vrijeme uzajamno obavještavati o
vremenu i mjestu zasjedanja skupštine, uz slanje
prigodne pozivnice. Smještaj i ostale troškove boravka
snosi organizator, a putne troškove do mjesta boravka
snose sudionici-gosti.


Razmjena informacija


Obje strane će redovito obavljati razmjenu stručnih
časopisa, a povremeno i progodno i druga vrijedna
stručna izdanja.


Stranke će koristiti i stranice interneta za potrebe
međusobnog informiranja.


Mađarska oznaka na internetu je:


http://larix.efe.hu/oee


Hrvatska oznaka na internetu je:


www.hrsume.hr/hsd


Nakon sastanka i zajedničkog ručka, program nas je
vodio na graničnu crtu Hrvatske i Mađarske. S naše
strane je to Uprava šuma Koprivnica, šumarija Repaš,
šumski predjel Telek, nedaleko lovačke kuće "Čambina".
Na granici su nam se pridružili upravitelj U.Š.
Koprivnica Ante Stanković , dipl. inž., rukovoditelj
službe uređivanja šuma U.S. Koprivnica i predsjednik
HSD-a ogranak Koprivnica Branko B c 1 č i ć, dipl. inž.,
upravitelj šumarije Repaš Želimir S e n j a n, dipl. inž. i
gospođa Nada Š v a r c.


Na ovoj graničnoj crti, tjedan dana prije, otkrivenje
spomenik hrvatsko-mađarskog, odnosno mađarskohrvatskog
šumarskog prijateljstva a u povodu godišnjice
nenadane smrti našeg kolege Ivan Švarca, dipl.
inž., velikog promicatelja šumarskog prijateljstva između
Hrvatske i Mađarske. Na kamenom stupu sa mađarske
strane uz državni grb i znak "Hrvatskih šuma" je
hrvatski tekst "Hrvatsko-Mađarsko šumarsko prijateljstvo",
a s hrvatske strane je mađarski grb i znak te
isti tekst na mađarskom jeziku.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 119     <-- 119 -->        PDF

U ime HŠD-a vijenac je položio predsjednik, prof. dr. se. Slavko
Matić, a u ime Mađarskoga šumarskog društva predsjednik J.
Kaldy, dipl. inž. i dopredsjednik dr. se. Z. Viharos


Drveni stup pak simbolizira rijeku s graničnom cr


tom po sredini koja je na vrhu spojena sklopljenim


rukama prijateljstva.


Položivši vijence u ime Mađarskoga i Hrvatskoga
šumarskog društva dogovoreno je, da se jednom godišnje
u spomen kolege i prijatelja inž. Ivana Svare a i
u ime šumarskog prijateljstva, nađemo na ovom mjestu,
po mogućnosti na godišnjicu smrti njegovog velikog
promicatelja.


H. Jakovac
Prije polaganja vijenaca za vrijeme intoniranja himni