DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IN MEMORIAM


MLADEN MRZLJAK, dipl. inž. šum. (1916-1999.)


Dana 6. svibnja 1999. godine ispratili
smo na posljednjem ovozemaljskom
putu našega člana, dragoga
prijatelja i kolegu Mladena
Mrzi jaka, dipl. inž. šumarstva.
Njegov životni put kroz struku i
šumarstvo bio je težak i trnovit
zbog okolnosti koje su ga pratile na
raznoraznim zadaćama koje je
morao obavljati tijekom svoje profesionalne
šumarske djelatnosti.


Iznenadila nas je njegova smrt,
jer je bio uvijek raspoložen i vitalan,
iako u poodmakloj dobi, a izgled
i pokretljivost nisu odavali
skori kraj. No, životni putevi često
se iznenada prekidaju.


Sjećamo ga se u onim davnim i
burnim predratnim vremenima kao
aktivnog člana Udruženja studenata
šumarstva, gdje je svakodnevno
uključen u ondašnja studentska i
politička zbivanja. Pripadao je onoj


generaciji prijeratnih šumarskih
stručnjaka koji su podnijeli teško
breme rata, među kojima je bilo
puno onih koji su iščezli na jednoj
od strana.


Njegova stručna i profesionalna
šumarska djelatnost započinje još
za Banovine Hrvatske, kada je
postao šumarski pripravnik u Bjelovaru,
a zatim upravitelj šumarije
u Bosanskoj Gradiški, te nakon rata
u Novoj Gradiški, Novom Marofu
pa Gospiću i konačno Zagrebu.
Djelovao je kao upravitelj u taksaciji
i građevinarstvu. Njegova
najdulja i posljednja šumarska djelatnost
bila je u Projektnom birou
šumarstva i drvne industrije, u razdoblju
od 1956. do 1980. g., gdje je
i umirovljen.


Mladen je bio vrlo vrijedan šumarski
stručnjak. Njegov životni
vijek započinje u rodnom Draga-


Prof. dr. MILAN ANDROIC (1913


Milan Androić rođen je u
Gračacu 17. studenoga 1913. godine.
Gimnaziju je završo u Gospiću
1932. godine, a potom upisao Pravni
fakultet u Zagrebu, kojega je sljedeće
godine napustio. Akademske
godine 1933/34. donosi životnu odluku
i upisuje Poljoprivredno-šumarski
fakultet u Zagrebu na kome
je diplomirao 1939. godine.


Za vrijeme studija započinje
svoj radni vijek i zapošljava se kao
umni nadničar u Direkciji šuma Sušak.
Nakon diplome i odsluženja
vojnoga roka zapošljava se kao
nadničar u Đurđevačkoj imovnoj
općini, a ubrzo dobiva radno mjesto
u Direkciji šuma u Mostaru, gdje ga
zatiče rat.


niću, davne 1916. g., u vrijeme
Austrougarske Monarhije, da bi se
nastavio kroz kraljevinu SHS,
Banovinu Hrvatsku, NDH, Titovu
Jugoslaviju i završio u slobodnoj
Hrvatskoj.


Mladen odlazi u vječnost i pridružuje
se svojoj ranije preminuloj
supruzi. Hrvatsko šumarsko društvo
iskazuje sinu i kćerima, kao i
ostaloj tugujućoj rodbini, svoju
sućut i tugu nad gubitkom dragoga
Mladena.


Hvala mu za njegov doprinos
šumarstvu Hrvatske, pošten rad i
druželjubiv odnos prema svima.


za Hrvatsko šumarsko društvo


V. Živković
1999)


U ožujku 1941. godine mobiliziran
je i upućen u Kumanovo gdje
doživljava kapitulaciju i ponovno
se vraća u Mostar. Nedugo zatim
premješten je u Direkciju šuma u
Gospiću, gdje je preuzeo dužnost
upravitelja šumarije Donji Lapac.


Zbog ratnih opasnosti napustio
je Donji Lapac i ponovno se vratio u
Gospić. U to vrijeme radio je na rekonstrukciji
ceste Krasno-Stirovača,
da bi pred kraj 1941. godine bio
premješten u Direkciju šuma u
Vinkovcima gdje je radio u odjelu
zataksaciju.


Nakon završetka rata prof. dr.


M. Androić postao je upravitelj Niže
šumarske škole u Delnicama.
Zatim je, 1948. godine, premješten


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 124     <-- 124 -->        PDF

u Zagreb u Ministarstvo šuma. Za
asistenta na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu u Zavodu
za Entomologiju izabran je 1949.
godine. Od tada pa do kraja života
prof. dr. M. Androić neumorno radi
na problematici zaštite šuma.


Akademske godine 1952/53.
godine boravio je u Francuskoj,
gdje je specijalizirao patologiju kukaca.
U samom početku znanstvenoga
rada prof. dr. M. Androić uočava
značenje ekologije u šumskim
ekosustavima uključujući i ekologiju
kukaca, na čemu se kasnije bazirao
čitav njegov rad.


Doktorirao je 1954. godine na
temi Borov prelac gnjezdar (Cnetocampa
pitvocampa Schiff), biološko-
ekološka studija. Zatim, Godine
1955. ponovno odlazi u Francusku
gdje brani rad o borovu prelcu
gnjezdaru te stječe diplomu i titulu
L´ eleve diplome de 1´ Ecole Pratique
des hantes Etudes, Section des
sciences naturalles. Habilitacijski
rad obranio je 1956. godine.


Za docenta na predmetu Šumska
entomologija izabran je 1957. godine,
za izvanrednoga profesora
1960, a za redovitoga profesora
1964. godine. Taj predmet predavao
je sve do odlaska u mirovinu 1984.
godine.


Valja se prisjetiti daje Zavod za
zaštitu šuma osnovan 1947. godine
u kojeg je prof. dr. M. Androić došao


početkom 1956. godine iz nekadašnjega
zajedničkog Zavoda za entomologiju.
Od toga vremena zalaže
se za prostor, opremu, knjižnicu,
znanstvena dostignuća i edukaciju
ljudi stoje ostavilo trajne tragove na
opstojnost i budućnost Zavoda.


Prof. dr. Milan Androić jedan je
od osnivača poslijediplomskog studija
na našem fakultetu. Kao voditelj
i nastavnik poslijediplomskoga
studija iz zaštite šuma na put je izveo
više doktora i magistara znanosti
čime je dao velik doprinos našoj
struci.


Od početka znanstvenoga rada
do odlaska u mirovinu povezan je s
najvažnijim istraživačkim središtima
u Europi i u nas. Vodio je više
znanstvenih projekata i zadataka,
izrađivao elaborate i projekte za šumarstvo.
Stalno je bio prisutan u
domaćoj praksi, kako na skupovima
tako i u rješavanju svakodnevnih
zadataka. Pionir je aviosuzbijanja
šumskih štetnika, uvođenja bioloških
metoda zaštite šuma, a zaslužan
je i za današnje postojanje dijagnozno-
prognozne službe u šumarstvu.
Veliku pozornost posvetio
je masovnom sušenju šuma u Europi
i u nas.


Prof. dr. Milan Androić cijeloga
je života istraživao, pisao i objavljivao
znanstvene i stručne radove, te
popularne članke. Ukupno je objavio
oko 100 radova u kojima je pri


kazana problematika svih naših šuma.
Njegova knjiga Osnove zooekologije
s osobitim osvrtom na entomofaunu,
kapitalno je djelo i danas
u potpunoj funkciji.


Kao svestran čovjek prof. dr.
Milan Androić obavljao je mnoge
dužnosti na fakultetu i drugdje, npr.
bio je dekan fakulteta 1961-1964. i
1974-1976. godine, predstojnik Katedre
za lovstvo 1960-1973. godine
i predstojnik Katedre za zaštitu
šuma od 1972-1984. godine, a Zavod
za istraživanje u šumarstvu vodio
je od 1968-1974. godine. Pored
toga bio je prorektor Sveučilišta u
Zagrebu od 1966-1968. godine, te
predsjednik i član mnogih sveučilišnih,
znanstvenih i stručnih povjerenstava
i organizacija.


Za svoj rad prof. dr. Milan Androić
odlikovanje mnogim priznanjima
i nagradama, zahvalnicama te
s tri ordena od strane društvenih i
gospodarskih ustanova. Kao posebno
priznanje čovjeku, nastavniku i
znanstveniku uručena mu je diploma
počasnoga člana Akademije šumarskih
znanosti.


Život prof. dr. Milana Androića
završoje 5. srpnja 1999. godine. Za
sva dobra djela koja je cijeloga života
činio ljudima, Šumarskom fakultetu,
šumarstvu i domovini neka
mu je velika hvala. Njegov lik zadržat
ćemo u trajnom sjećanju, a njegova
djela ne mogu umrijeti.


Prof. dr. se. Milan Glavaš


Posljednji pozdrav Šumarskog društva i Šumarskog instituta


Dragi profesore, kolega i
prijatelju,


U ovim tužnim trenucima shvatio
sam da niti jedan ispit kod mojeg
učitelja nije bio težak. To znaju i svi
ovdje nazočni njegovi daći. Teško
je i bolno kada treba reći zbogom.


Sreća je moja da nisam sam. Svi
smo došli s tugom u srcu i mislima
na dio života kojeg smo proživjeli s
Vama.


U ime Hrvatskoga šumarskog
društva i Šumarskog instituta i u
ime svih nazočnih želimo se oprostiti
s našim dragim profesorom.


Prof. Androić bio je aktivan član
Hrvatskog šumarskog društva. Bio
je urednik "Šumarskog lista" od
1952-1962. godine, u kojemu je
objavio i veliki broj znanstvenih i
stručnih radova. Bio je predsjednik
Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske od
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Za one koji su zaboravili!


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1999. GODINI :


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- zapoduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRORAČUN br 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 125     <-- 125 -->        PDF

1960-1968. godine. Danas je četvrtak.
I eto od Vas se opraštamo baš
danas, skoro u isto vrijeme kada
smo dolazili na šumarske četvrtke u
Šumarsko društvo. To je naš posljednji
šumarski četvrtak na kojeg smo
došli s dubokim poštovanjem prema
Tebi kao profesoru, kolegi, prijatelju
i dobrom čovjeku.


Osim toga, bio je urednik edicije
"Prvo jugoslavensko savjetovanje o
zaštiti šuma", urednik knjige "Šumarska
nastava u Hrvatskoj 18601960",
podpredsjednik u Zagrebu
obnovljenog Entomološkog društva
od 1969-1990. Bio je odgovorni urednik
"Acta entomologica Jugoslavica"
od 1971-1990. godine. Bio je i
predsjednik Republičkog vijeća narodne
tehnike Hrvatske od 19711975.
godine, predsjednik pokreta
Nauka mladima od 1970. godine,
predsjednik Jugoslavenskog društva
za širenje naučnih saznanja "Nikola
Tesla" od 1977. godine, predsjednik
Savjeta za odgoj, obrazovanje i znanost,
fizičku i tehničku kulturu
Republike Hrvatske od 1974-1980,
član Komisije za obrazovanje od
1968-1970. Značajan je i veliki doprinos
prof. Androića u teškim i sudbonosnim
danima za vrijeme Hrvatskoga
proljeća (1968-1971).


Bio je veliki erudit. Dobro je poznavao
složenu šumarsku problematiku.
Imao je izuzetan dar za matematiku
i strane jezike. Prvi je u
nas pisao o suvremenoj ekološkoj
problematici u šumarstvu. Poznata
je njegova misao "Ekologija se ne
može naučiti, ona se može samo razumjeti".
Imao je izuzetnu sposobnost
sinteze. Svim problemima i
izazovima prilazio je kompleksno i


znao je izdvojiti dominantne i terminalne
čimbenike u složenosti neke
pojave, osobito onih koji dovode
do narušavanja stabilnosti šumskih
ekosustva i propadanja šuma.


U ime direktora dr. Jose Gračana,
znanstvenika i svih djelatnika
Šumarskog instituta, izražavamo
posebno štovanje i zahvalnost profesoru
Androiću, jer je aktivno sudjelovao
u osnivanju Šumarskog
instituta i uvijek smo ga smatrali
svojim. Bio je naš dragi suradnik,
nesebični pomagač u razvoju u idejnom
i materijalnom pogledu, a bio
je i naš dragi mentor.


S tugom u srcu djelatnici Šumarskog
instituta Ti nakon 15 božičnih
jelki danas šalju vijenac. Latice na
cvjetovima znače bezbroj sjećanja
na naše druženje, uspomene, prijateljstvo,
zahvalnost i štovanje.


Ovdje nisu došli samo šumari iz
cijele Hrvatske svih dobnih razreda.
Tu ima i drugih struka. Ovdje je i
naš prijatelj primarijus dr. Šojat, koji
je bio i mnogim kolegama šumarima
uvijek na usluzi i pomoći, a za
Tebe je nesebičo brinuo i angažirao
svoje kolege liječnike na Jordanovcu,
Rebru i konačno u Traumatološkoj
bolnici, gdje je završio Tvoj životni
put.


Jednom ne tako davno spomenuo
si mi da bi htio da ti na oproštaju
kažem nekoliko riječi. Moj odgovor
je bio da se ne zna tko će od nas
otići prvi. Onda smo se dogovorili
da ćemo govore unaprijed napisati
pa ćemo vidjeti tko će prvi čitati.
Providnost je htjela da ja govorim
Tebi, da se svi mi oprostimo s Tobom
baš danas.


To činim u ime svih nazočnih i
onih koji ne znaju da si nas napustio
i onih koji nisu mogli doći. Svima si
nam bio drag, volio si čovjeka i mi
smo voljeli tebe, a sada volimo tvoju
sjenu i uspomenu.


Dozvoli mi da ovdje spomenem
samo jednu strofu moje pjesme koju
sam Ti jednom čitao, simboličnog
naslova za ovu priliku: Vječna
rijeka


Svaka rijeka teče,


Od izvora do ušča


I od ušća do izvora.


Sada si završio prvi smjer. Ostaje
Ti drugi. Prvi je bio prolaznost, a
drugim se dolazi do Izvora, a to je
Vječnost. U prvom dijelu mi smo
bili za Tebe tvoja stvarnost, a u drugom
dijelu si Ti za nas sjećanje i uspomena.


Jedan putuje a drugi ga prate


Jedan ostaje a drugi se vrate


To je igra života i smrti


U kojoj se prošlost i budućnost


vrte.


I na kraju zbogom i doviđenja.
Neka Te do vječnih poljana prate
naše misli i osjećaji.


Samo na vječnim poljanama


Vrijeme ne prolazi


Samo tamo izašlo sunce


Nikad ne zalazi.


Neka Ti tamo vječno proljeće
traje, tihi lahor neka lišće njiše, a mi
ćemo obrisati suze i ponosni biti što
smo se znali i što smo s Tobom bili.
Doviđenja na šumarskom četvrtku
na Vječnim poljanama.


Zbogom naš dragi profesore.


Dr. M. Harapin