DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEVt´S Šumarski list br. 7-8, CXXIII (1999), 323-328
UDK 576.89


KRPELJI I NEKE ANTROPOZOONOZE


TICKS AND SOME ANTHROPOZOONOSES


Miroslav HARAPIN*


SAŽETAK: Krpelji su clankonošci koji pripadaju redu grinja. Glava, prsište
i zadak čine jednu cjelinu. Imaju posebne usne organe za bodenje kože i sisanje
(rilce, hipostoma). Parazitiraju na biljkama, beskralješnjacima i kralješnjacima.
Značajni su s gledišta humane i veterinarske medicine, šumarstva i
dr. Usvakom razvojnom stadiju (larva, nimfa, adult) mijenjeju domaćina. Žive
nekoliko godina. Parazitiraju na sisavcima (mišolikim glodavcima i na drugim
malim i velikim životinjama). Na čovjeka prenose patogene viruse, bakterije
i druge uzročnike epidemijskih zaraznih bolesti. U nas prenose virusne encefalitise,
kvržičavu groznicu, boreliozu i tularemiju, povratnu groznicu i dr.
Uzročnici bolesti prenose se na nove generacije krpelja transovarijski, pa su
krpelji stoga i rezervoari, a ne samo prenositelji uzročnika bolesti. Najpoznatija
oboljenja u nas su upala moždane ovojnice, Lyme borelioza u kontinentalnom
dijelu Hrvatske, a na obalnom dijelu mediteranska pjegava groznica.
Navedene bolesti mogu se prevenirati ili liječiti. Od preventivnih mjera
najvažnija je izbjegavanje infekcije -izbjegavanje žarišta krpelja, hodanje
šumskim stazama, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica. Također je potrebno
koristiti repelenteprotiv krpelja, te nakon izloženosti opasnosti od infekcije
pregledati tijelo. Za meningoencefalitis je najbolje primiti cjepivo prije infekcije.
Lyme borelioza se liječi antibioticima.


Ključne riječi: krpelj, sisavci, virus, bakterija, prenositelj, domaćin,
meningoencefalitis i Lyme borelioza.


KRPELJI - Ticks


Sistematska pripadnost krpelja je sljedeća: karni ili tvrdi krpelji) i Argasidae (meki ili stajski krpeRazred:
Arachnida - paučnjaci lji). Žive u tropima i u području s umjerenom klimom.
Imaju posebne usne organe za bodenje tvrde kože i si


Red: Acarina - grinje


sanje (rilce ili hipostoma). Glava, prsište i zadak čine


Podred: Ixodides - krpelji


jednu cjelinu. Šikarni krpelji žive po šumama i pašnja


Porodica: bcodidae


cima gdje životinje bivaju duže vrijeme i piju krv, a


Grinje su heterogena skupina, jer joj pripadaju vanjsvakim
razvojnim stadijem (larva, nimfa, odraslajedinski
nametnici različitih staništa, neki isključivo na biljka)
mijenjaju nositelja. Žive po nekoliko godina. Prekama,
dok drugi parazitiraju na beskralješnjacima i kranose
virusne eneefalitise (upala mozga), kvržičavu grolješnjacima.
Za medicinsku i veterinarsku epidemiolo-znicu, boreliozu i tularemiju. Kod nas je vrlo čest obigiju
značajna je porodica Ixodidae. čni ili šumski krpelj (lxodes ricinus). Rod i vrstu Ixodes


ricinus definirao je Linn e 1746 god. Od tada do


Clankonošci iz reda Acarina, pripadaju skupini


Neuman a 1904 god., taje vrsta u literaturi opisana


Ixodoidea, koja se dijeli na dvije porodice: hodidae (ši


pod 23 sinonima (inačica). Rodu Ixodes pripadaju 84
vrste krpelja (B a b o s, 1964.).


* Dr. se. Miroslav Harapin, Pokornog 10, Zagreb, Croatia


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Harapin: KRPELJI I NEKE ANTROPO/OONOZK
Ixodes ricinuc L.


(f kukuljica


nasisana
kukuljica


ženka odrasla


mužjak odrasli


mužjak u kopulaciji
na ženki


nasisana ženka


Slika 1. Razvojni stadij krpelja
Fig. 1 Developmental instars of ticks


(From: Borčić)


Mužjak običnog krpelja dug je 2,5 mm, a ženka 4
mm. Sisanjem krvi samo ženka povećava obujam i do
100 puta). Krpelji su učinkoviti prenosnici virusa, bakterija,
rikecija i protozora iz sljedećih razloga: Sporo i
dugo se hrane na domaćinu pa mogu usisati velik broj
uzročnika bolesti; hrane se najmanje jedanput u svakom
stadiju pa mogu primiti i prenijeti patogene uzročnike;
posjeduju veliki reproduktivni potencijal; imaju
visok stupanj preživljavanja; mužjak običnog krpelja
može gladovati 18, a ženka 27 mjeseci (Romanović,
Mulić, 1999.).


Obični krpelj napada šumske sisavce i čovjeka. Šestonožna
ličinka siše krv na mišolikim glodavcima, a
kad se napije krvi otpadne i presvuče se u drugu osmonožnu
ličinku. Ta se ličinka popne na visoku biljku, travu
ili grmlje, pa kad prolaze sisavci ili čovjek prihvati
se za njih. Ona svojim rilcem probuši kožu o koju se zakvači.
Nakon napuštanja domaćina jajašca dozrijevaju
u ženki na tlu. Ženka snese od 1000 do 5000 jajašaca.
Stadij nametničkog života mužjaka kraći je nego u ženke.
Mužjak često i ne siše krv. Ubod krpelja praćenje
zapaljenjem kože (eritem) zbog sekreta žlijezda i bakterija.
Neki krpelji imaju otrovne izlučine, pa može nastupiti
paraliza janjaca, jarića, teladi i čovjeka. Slina kr


Šumarski liši br. 7-8. CXXI!I (1999), 323-328


Slika 2. Usni organi i rilo (hipostoma)
Fig. 2 Labial organs and feeler (hipostoma)


(From: Borčić)


pelja sadrži i anestetik, i zbog toga se ne osjeti ubadanje
u kožu čovjeka.


Stajski krpelji (Argasidae) su meki krpelji, jer nemaju
leđnog štita. Uglavnom napadaju ptice. Krv sišu u
svim razdobljima života. Vrsta Argus reflexus je dugačka
4 mm, noću siše krv golubovima, kokošima, patkama
i guskama. Ličinke se na domaćinu zadrže sedam
dana, a nimfe i odrasli samo 20 - 40 minuta. Za čovjeka
su opasne vrste roda Ornithodorus, jer prenose povratnu
groznicu (sin. povratni tifus), uzrokovan spirohetama
(Borrelia recurrentis).


Slika 3. Krpelj spreman za napad
Fig. 3 Tick ready to attack


(Foto: M. Harapin)


Na području Mediterana krpelj Rhipicephalus sanguieneus
je prenosnik mediteranske pjegave groznice
(sin. marsejska groznica, kvržičasti pjegavac) koji uzrokuje
Rickettsia conoti. Krpelj je vanjski nametnik
pasa, ali dolazi i na konjima, govedima, mačkama, svinjama
i štakorima. Krpelj je rasprostranjen u svim dijelovima
svijeta (Varma i sur. 1990.). Ima ga na psima i
u hladnim predjelima (Kanada i Skandinavija). Infekcija
se prenosi i transovarijalno. Do oboljenja dolazi
samo u našem priobalju, ne sjevernije od Zadra (Romanović,
M ulić, 1999.).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Harapin: KRPELJI 1 NEKE ANTROPOZOONOZE Šumarski list br, 7-8, CXX111 (1999). 323-328
UPALA MOŽDANE OVOJNICE - Inflammation of the brain and meninges


Krpeljni meningoencefalitis (KME) je virusna antropozoonoza
(bolest životinja koja se može prenijeti
na čovjeka). Za KME su važna tri člana biocenoze, a to
su: mišoliki sisavci, gušteri i druge sitne životinje, kao
rezervoari infekcije, krpelji iz porodice hodidae kao
prijenosnici (vektori) virusa i virus KME.


Kao vektori u prirodi sudjeluju mnogi kralješnjaci,
a od odlučujućeg značenja su mišoliki glodavci iz tri
roda: Žutogrli šumski miš (Apodemusflavicollis), mali


.,
--^j^^*r\ rTVJr .- 1


.:m^Kr
Ns * Jw^
*T*L\
"L TW± 2
"V" \
-* \ W
Bw tZ^^ ^SJI
X" 3


AIjM


Slika 4. Virus i njegova grada. 1: protein E, 2: protein M, 3: protein C
Fig. 4 Virus and its strukture: 1: Protein E, 2: Protein M, 3: Protein C
(From: Gerold and Hofmann)


šumski miš (A. svlvaticus), poljski miš {A. agrarius); livadna
voluharica (Microtus agrestis), podzemna voluharica
(Pitymys subterraneus) i šumska riđa voluharica
(Clethrionomys glareolus). Osim navedenih ima još
desetak vrsta na kojima mogu parazitirati krpelji, a spo


RASPROSTRANJENOST KME


Krpeljni meningoencefalitis rasprostranjen je gotovo
u cijeloj Europi od 40 do 60 stupnjeva sjeverne širine,
od Sredozemlja do Skandinavije. Znatan porast
oboljelih u dvogodišnjem razdoblju 1993 - 1994. g. registriran
je u Latviji, Češkoj, Švedskoj, Mađarskoj,
Švicarskoj i Sloveniji. U Hrvatskoj se KME pojavljuje
jedino između Save i Drave, s izuzetkom slavonskobrodskog
područja(Borč i ć´, 1995).


minjemo samo poljsku voluharicu i smedeg štakora.
Velike divlje životinje (divljač) mogu u tom lancu prijenosa
sudjelovati u prehrambenom lancu i kao prenosioci
na velike udaljenosti. Uloga domaćih životinjaje
beznačajna. Navedeni mišoliki glodavci prenose sve
razvojne stadije (ličinke, kukuljice, adulte).


Spomenuti mali sisavci zaraženi virusom KME
imaju kratkotrajnu prolaznu bolest (7 dana), imaju viremiju.
Infekcija virusom KME kod mišolikih glodavaca
je prolazna i oni stiču visok stupanj imunosti na
nju. Krpelji jednom zaraženi virusom KME ostaju zaraženi
do kraja života. Oni nemaju nikakve posljedice
kao nositelji virusa. Ličinke predaju virus kukuljicama,
a kukuljice odraslima. Dokazano je da se virus prenosi
putem jajašaca. Postotak zaraženih krpelja u prirodnim
žarištima KME kreće se od 1 : 250 do 1 : 1500 (Borčić,
1995.). Učestalost nositelja virusa mijenja se iz
godine u godinu. Čovjek je slučajna žrtva i posljednja
karika u tom lancu, jer nema prenosa KME s čovjeka na
čovjeka. Registrirane su zaraze KME konzumacijom
ovčjeg ili kozjeg mlijeka. Dokazano je da se virus
KME može širiti i zrakom.


Važno je istaknuti da infekcija virusom KME najčešće
prolazi kao blago oboljenje, a samo jedna manjina
zaraženih dobiva "pravi" eneefalitis. Ispitivanja kod
šumskih radnika pokazala su da 50% njih ima antitijela
na virus KME, a samo rijetki su imali simptome preboljenja
eneefalitisa.


Intenzitet zaraze ovisi o brojnosti glodavaca, a time
i krpelja, a oni ovise o blagim odnosno oštrim zimama.
Duljina inkubacije za eneefalitis je 2-3 tjedna. Više od
50% oboljelih nalazi se u životnoj dobi od 20-50 godina,
što je uvjetovano kretanjem u području zaraženom
KME.


Geografical distribution of TBE


1 Prof. dr. Bcrislavu Borčiću iz Hrvatskog zavoda za javno zdravSlika
5. KME u Hrvatskoj (rasprostranjenost)


stvo želim srdačno zahvaliti za pomoć u svezi literature i za dragoFig.
5 Inflammation of the brain and meninges in Croatia


cjene savjete pri pisanju ovog rada. (From: Borčić)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Ilarapin: KRPELJI I NEKE ANTROPOZOONOZR Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (I 999), 323-328
LYME - BORELIOZA - Lyme borreliosis


Lyme borelioza ili lajmska borelioza je oboljenje
koje prenose krpelji, a uzrokuje ju više vrsta borelija,
spiroheta (jednostanični spiralni mikroorganizam na
granici između bakterija i praživotinja) koje nazivamo
skupnim imenom Borrelia burgdorferi (Burgdorfer
et al. 1982., Baranton et al. 1992.). Ime je dobila po
mjestu Lyme u državi Connecticut, između New Yorka
i Bostona, na istočnoj obali Sjedinjenih Država Amerike.
To oboljenje u Americi prenosi krpelj hodes scapularis,
a u Europi obični ili šumski krpelj (hodes ricinus).
U Americi je to oboljenje otkriveno prije 20 godina.
U nas gaje prvi opisao Forenbacher 1940. god. pod
nazivom: "Ervthema chronicum migrans" (eritem je
crvenilo kože), (Borčić, 1998). U Sloveniji gaje opširno
opisao Strle (1998). Prema navedenom autoru
bolest osim krpelja prenose i komarči (Clulicidae) i
obadi (Tabanidae). U Sloveniji je inficirano Lvmskom
boreliom skoro 50% odraslih krpelja.


Interesantno je daje za prijenos borelija od krpelja na
čovjeka u dovoljnoj količini, da bi se ostvarila infekcija,


potrebno najmanje 24 sata, za razliku od KME, gdje to
vrijeme može biti vrlo kratko, već pri samom ubodu. Postotak
zaraženosti krpelja Lymc-boreliozom u Hrvatskoj
iznosi oko 30%, a virusom KME rijetko prelazi 1%. Osim
naprijed navedenih mišolikih glodavaca Lyme boreliozu
mogu nositi puh (Glis glis) i ptice, jer i na njima
parazitira običan krpelj, kao i na domaćim životinjama.


Infekcija kod čovjeka može proći kao blaga neprepoznatljiva
bolest. Samo 2-3% zaraženih ima tipičnu
Lyme boreliozu, a kod 20% zaraženih bolest se može
kasnije manifestirati.


Prema podacima za zadnjih 6 godina, godišnji broj
oboljelih u Hrvatskoj je od 229 do 335 slučajeva. Najviše
oboljelih registrirano je u gradu Zagrebu, njih 717,
Međimurskoj županiji 241, Zagrebačkoj županiji 167,
u Krapinsko-zagorskoj 131, u Primorsko-goranskoj 69
i u Koprivničko-križevačkoj 65. Lyme borelioze nema
u priobalju, iako i tamo ima krpelja. U mjesecu lipnju i
srpnju ima 50% oboljelih. Kod šumskih radnika registrirano
je 50% seropozitivnih, od onih koji su došli u
dodir s krpeljom (Borčić, 1998.).


Slika 6. Tipična prstenasta promjena na koži nakon uboda Slika 7. Kasnije promjene na koži od Lvme-borelioze


Fig. 6 Typical ring-shape skin changc after the bite Fig. 7 Skin changes late in the course of the Lyme borreliosis
(From: Gerold and Hofmann) (From: Strle)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Harapin: KRPIiL.ll 1 NHKH ANTROPO/OONOZE
Šumarski liši hr. 7 X. CXX111 (1999), 323-328
SKIDANJE KRPELJA - Removal of ticks


O skidanju krpelja koji se učvrstio na koži, postoji
mnogo različitih mišljenja i načina rješavanja tog problema.


Nema dvojbe da ga treba izvaditi cijeloga, zajedno s
rilom (hipostoma) i nogama. Najteže se vadi hipostoma
kojom se krpelj učvršćuje u koži. Hipostoma ima na sebi
veći broj zubića usmjerenih u suprotnom smjeru od
ubušivanja (sistem kišobrana) koji su učvršćeni u izlučini
(cementu), pa se teško izvlače iz kože.


U praksi se često upotrebljavaju razna sredstva za
stavljanje na krpelje, kao što su ulje, balistol (ulje za
oružje), lak za nokte, petrolej, alkohol i dr. Smatra se da
mazanje (natapanje) nije dobro, jer tada dolazi do pojačanog
lučenja sline, a to znači i virusa i bakterija u tki


vo. Ako u koži ostane rilo (hipostoma) treba ga izvaditi
sterilnom iglom.


U Njemačkoj i Austriji može se kupiti u apotekama
pinceta od plastike pod nazivom Zecken-Zange (Zecken
- krpelj, Zange - kliješta). U preporuci stoji da se
pincetom jednostavno i sigurno može ukloniti krpelj,
tako da se lagano pritisne glava kliješta, vrhom hvataljke
se uhvati krpelj, a kliješta se zatim okrenu 2 -3 puta u
lijevo i povuče prema gore.


Drugi smatraju da krpelj nije vijak (Borčić, 1998)
pa je preporuka sljedeća: Spomenutim kliještima ili
pincetom za depilaciju, bez prethodnog natapanja ili
mazanja, krpelja uhvatiti tik uz kožu i izvući ga laganim
povlačenjem u raznim smjerovima.


Slika 8. Kliješta (pinceta)
Fig. 8 Forceps (pincette)


(Foto: M. Harapin)


MJERE SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA - Preventive and control measures


1.
Preventivna mjera bi bila izbjegavanje prirodnih žarišta
običnog krpelja, područja KME i Lyme borelioze.
Međutim, toje teško za sve one koji iz profesionalnih,
rekreacijskih, turističkih i drugih razloga ne
mogu to učiniti.
2.
Hodanje očišćenim stazama, te nošenje odijela s dugim
nogavicama i rukavima.
3.
Primjena repelenata na površinu kože i na odjeću
(eventualna impregnacija odjeće repelentom osobito
kod šumskih radnika).
4.
Pregled i istresanje odjeće nakon boravka u prirodi,
te pažljiv pregled tijela. Za zadnji dio tijela to treba
učiniti druga osoba.
5.
Primjena insekticida za uništavanje krpelja i rodenticida
za uništavanje mišolikih glodavaca, koja nažalost
ne daje puno uspjeha.
6.
Jedina djelotvorna preventivna mjera ili imunooprofilaksa
je cijepljenje. Za KME se cijepi s tri doze
po shemi 0,1 i 6 - 12 mjeseci s docjepljivanjem
jednom dozom cjepiva svakih 3 -5 godina (Borčić,
1998).
7.
Nakon uboda u žarištima KME daje se specifični
imunoglobulin jednokratno i to najkasnije 4 dana
nakon uboda. Zaštita traje samo mjesec dana.
8.
Cijepiva kao preventive za Lyme boreliozu za sada
nema, iako se na tome intenzivno radi u Europi i
Americi. U SAD je nedavno registrirano cjepivo
protiv Lyme borelioze (Borčić, 1999.).
9.
Lyme borelioza se nakon uočenih simptoma i manifestacija
uspješno liječi antibioticima iz skupine penicilina,
tetraciklina, cefalosporina i dr.
LITERATURA - References


Babos, S. 1964: Die Zeckenfauna Mitteleuropas, Borčić, B. 1998: Epidemiologija zaraznih bolesti.
Akademia Kiado. Budapest, str. 410. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, str. 208.
Zagreb.


Borčić, B. 1995: O epidemiologiji krpeljnog meningocncefalitisa.
Priroda, str. 27 - 29, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Harapin: KRPELJI I NEKE ANTROPO/OONOZE Šumarski list br. 7 8, CXXIII (1999), 323-328
Burgdorfer, W. at al., 1982: Lyme disease: a tick -Romanović,M.,Mulić,R. 1999: Doprinos poznaborne
spirochetosis. Science, str. 1317 do 1319. vanju medicinski važnih artropoda na otocima i
priobalju Republike Hrvatske, Institut pomorske


Gerold, S., Ho fm a n n, H. 1994: Krank durch Zec


medicine, rukopis, str. 1-11, Split.


ken, Verlag Wilhelm Maudrich, Wien - Muenchen
- Bern, str. 107. S t r 1 e, F. 1998: Lvmska borelioza, Gozdarski vestnik,
br. 9, str. 403 - 412, Ljubljana.


Granstrom, M. 1997: Tick - borne zoonoses in Europe.
Department of Clinical Microbiology, str. 1996: Tick - borne Encephalitis (TBE) and its
156- 163.Stockholm. Immunoprophylaxis, Institute of Virologv, str.


36, University of Vienna.


Matoničkin , I. 1981: Beskralješnjaci, školska knjiga,
str. 206 -207, Zagreb. 1992: Medicinski leksikon, Leksikografski zavod,
str. 1024. Zagreb.


Oštrec , Lj. 1998: Zoologija, Zrinski d.d., str 232,
Čakovec.


SUMMARY: Ticks are Arthropoda which belong to the order ofmite. The
head, thorax and abdomen make up a whole. Thev have special labial organs
for skin pricking and sucking (feeler, hipostoma). They live as parasites on
plants, avertebrates and vertebrates. Their significance is recognised both by
human and veterinarian medicine andforestry, as well as by some otherfields.
They change hosts in each developmental instar (larva, nymph, adult). Their
lifetime is a few years. They live on mammals (mouse-like rodents, as well as
on other small and big animals). Ticks transmit pathogenic viruses, bacteria
and other sources ofepidemic diseases. In Croatia, they transmit viral encephalitis,
nodose fever, lyme borreliosis, tularaemia, recurrntfever, etc. Sources
of disease are transmitted to the new generations of ticks through ovaries.
Therefore, ticks are reservoirs and not only vectors which transmit different
sources of disease. The most present diseases in the Continental part of Croatia
are meningitis, lyme borreliosis and, in the coastal area, mediterranian
spotted fever. The above mentioned diseases can be eitherprevented or cured.
The most important preventive measure is avoiding infection, i.e. avoiding
principal seats of ticks. In addition, one should not walk through the woods
without appropriate footwear as well as long-sleeved and long-legged clothing.
One should applv ticks repellents and, after having been exposed to the
dangers of infection, examine one´s body. To prevent meningoencephalitis it is
best to have a vaccination against it. Lyme borreliosis is cured by antibiotics.


Key words: tick, mammal, virus, bacteria, vector, host, meningoencephalitis,
Lyme borreliosis.