DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ČESTITAM, KOLEGA MARUSICU!


Moj životni moto, zaista jest, poziv na uzbunu i suprotstavljanje
dok god nailazimo na nepravilnosti u
struci, na nepravilnosti i nepravde medu nama ili oko
nas. Sigurno je i nedvojbeno samo to, da se jedino poštenom
borbom i suprostavljanjem dolazi do najboljih i
najprirodnijih rješenja. Zato sam reakciju uvaženog
kolege Radenka Marušića iz Poreča, doživio kao uspjeh
uređivačke politike Šumarskog lista, uvođenjem i
funkcioniranjem rubrike "Izazovi i suprostavljanja", i
ne samo to, nego i kao lijep primjer odlučnosti kojom
se kolega Marušić bori za, ili brani svoje stavove.


Nije tajna da jedan broj ljudi i kad misli drukčije, to
ne iskazuje, jer ga život uči kako bolje prolaze oni koji
su suglasni sa razvojem događaja pa čak i onda kad je
prepoznatljiv i doista razvidan pogrešan ili čak protupropisan
smjer akcija. Tako često spominjana bojazan
za posljedice radi izricanja javne riječi, ne samo daje
kukavičluk već i nemoral, jer puštajući da se stvari razvijaju
u krivom smjeru, ne štitimo niti sebe a još manje
svoju djecu, na čiju se budućnost često izvlačimo, prikrivajući
svoju neodgovornost. Ne utječemo li na razvoj
događaja, ne pokrećemo li promjene, ne sudjelujemo
li u njima, onda sve što vidimo i znamo da ne vrijedi,
bit će ostavština našoj djeci.


Slika 1. Nepotreban zahvat njege sastojinc bjelograbića


Jedinstveno javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb, kraj svih dječjih bolesti kroz koje prolazi i izgleda
mora proći i preboljeti, ipak je svoju osnovnu
ideju i koncepciju obilato potvrdilo. Mnogi stručni
problemi i gospodarske zadaće šumarstva Hrvatske, u
jedinstvenom su gospodarskom pristupu počele dobivati
svoja prava mjesta, što se prioriteta i značaja tiče.


Slika 2. Nepotrebno njegovana i nenjegovana sastojina bjelograbića
sa meduncem


Činjenica je naime, daje po logici stvari čovjek na
šumariji preokupiran onim problemima sa kojima se
bavi čitav život, uvjeren kako oni moraju imati prioritet.
Pozicija, ali ijedna od temeljnih zadaća jedinstvenog
poduzeća je stvaranje šumarske politike i strategije
razvoja, u kome će svoja mjesta po prioritetima i značaju
zauzimati one zadaće koje šumarska struka zajedno
sa znanošću verificira kod Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, kao stručnog zastupnika države odnosno
vlasnika šuma. Mnogo štošta se već promijenilo nakon
svih ovih promjena kroz koje smo zadnjeg desetljeća
prošli. Naši stručni kontakti sa zapadnim susjedima,
kamo idejno sustavno težimo, mnogo puta su nam do
sada potvrdili su nam koji su to pravi putevi, pa i ovaj
zadnji susret sa šumarima Bavarske, jasno nam je odredio
što to moraju u gospodarskom pogledu biti naše
preokupacije


Tržište, potvrda na njemu, maksimalno iskorištenje
drvne mase, korištenje i prihodovanje sporednih šumskih
proizvoda, bavljenje sa svim ostalim djelatnostima
koja pridonose povećanju prihoda, razvoj marketinške
funkcije, i naravno, stalna težnja ali i provedba
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Slika 3. Nepotreban, pogrešan i prejak zahvat njege u bjelograbiću
sa meduncem


najracionalnijeg unutarnjeg preustrojstva te motiviranosti
na razini najmanjih ustrojbenih jedinica (šumarija)
još su pred nama.


Jasno je, i stoji činjenica daje sraz našeg šumarstva
sa promjenjivim i hirovitim tržištem drveta, za nas ozbiljnim
padom tražnje, ili bar na prvi pogled nemogućnošću
plasmana prostornog drveta, nepoznavanje marketinga,
preživjeli i teško promjenjivi propisi koji zaustavljaju
ili isuviše sporo omogućavaju, za potrebe tržišta
brze rekcije i tako nužne promjene, značajno usporio
razvoj. Treba li reći kako je fina unutarnja organiziranost
Poduzeća s naglašenom i jasnom stvaralačkom
(kreativnom) slobodom, stimulacijom, motiviranošću,
te dakako, sustavnom i odgovornom kontrolom, još
uvijek nedosanjani san.


Pa ipak, neke se stvari kreću zahvaljujući ljudima
koji imaju ljubavi za struku i odvažnosti da se suprostavljaju.
Treba reći da su sve do sada javno pokrenute,
argumentirane stručne rasprave, dobile podršku Šumarskog
fakulteta, Šumarskog instituta i naišle na razumijevanje
kod Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
kao i kod Državnog inspektorata. Nešto što moramo
prihvatiti kao istinu, je analiza opravdanosti svakog ulaganja.
Tako, ne stoji tvrdnja kolege Marušića da sam
predložio obustavu svih aktivnosti na uzgoju šuma, posebno
ne u dijelu pretvorbe niskih devastiranih (vjerojatno
degradiranih) šuma u više uzgojne oblike. Terenski
je stručno utvrđeno i potvrđeno, kako su se zbog neiskustva
ili različitih pristupa činile pogreške u određivanju
degradacijskih stadija (panjača, šikara, šibljak) pa
su se na takvim određenjima i propisivali pogrešni uzgojni
zahvati. No, o nužnosti reduciranja opsega propisanih
njega u degradiranim šikarama, postoje pisani zaključci
terenskih kolokvija iz područja Šumarije Rovinj
i Šumarija Split i Sinj, pa ne bih o tome ovdje i ponovno.


Treba reći kako niti kontinentalno šumarstvo nije
oslobođeno nužnih promjena u pogledu propisivanja,
pa onda i izvršavanja radova koji zbog svojih zanema-


Slika 4. Kvalitetna sastojina medunca sa bjelograbićem, cilj gospodarskih
zahvata


rivih uzgojnih učinaka moraju ustupiti mjesto onim
drugima, obveznim i nužnim za očuvanje staništa i sastojina
gospodarski najvrijednijih šuma. Terenski kolokvij
uređivača uz nazočnost znanosti i državne inspekcije,
održan na području Uprave šuma Požega, Šumarije
Kutjevo (lipnja ove godine), nedvojbeno je ustvrdio
kako se prorjede sastojina, kao najsloženiji zahvati
u sustavu njega sastojina, zbog velikog broja međuzavisnih
čimbenika, moraju razvrstati na one koje su
obvezne, one koje možemo i ne moramo izvoditi, te na
one koje čak ne smijemo izvoditi. Takva izmjena Pravilnika
o uređivanju šuma tek je pred nama. Nije logično
da se u isti red prioriteta njege šuma proredom
stavljaju niske šume manje vrijednih i nekvalitetnih
sastojina sa onima koje svojim stanišnim, strukturnim i
gospodarskim značajem predstavljaju naše najvrijednije
šume.


Slika 5. Sušenje i propadanje šuma i staništa hrasta lužnjaka u
Posavini


Nadalje, u članku kolege Marušića nije točna tvrdnja
da se sredstva naknade za korištenje općekorisnih
funkcija šuma, iz članka 70. ZOŠ-a, ne bi smjela, kako
kaže kolega Marušić pretakati drugdje, kao i to da bi se
na taj način suprostavili šumama i ljudima s krša. U