DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 61     <-- 61 -->        PDF

AKTUALNO


Prema programu, ovogodišnji Dani hrvatskoga šumarstva
otpočeli su u dvorani Pučkog otvorenog učilišta
Ogulin, pozdravom i dobrodošlicom sudionicimašumarskim
djelatnicima i gostima iz cijele Hrvatske,
koju im je uputio gosp. Ivan Vučić, dipl. inž., gradonačelnik
Ogulina.
Predstavivši
Grad-domaćin
povijesnim, kulturnim
i gospodarskim
značajkama,
posebno
je istaknuo značenje
šuma i šumarstva
glede
njegove osnovne
djelatnosti ali
ocijenivši ga i temeljem
razvoja
turizma i nositeljem
zaštite prirode
i okoliša.


Posebno svečani ton
ovom prijamu, dalo je otvaranje
izložbe poznate
ogulinske slikarice Marije
Lovrić. Slijedilo je
razgledavanje slika i kratki
domjenak, a zatim prelazak
u veliku dvoranu,
gdje su otvoreni Dani hrvatskoga
šumarstva i održana
103. redovita skupština
Hrvatskoga šumarskog
društva.


Nazočnima se ispred Hrvatskoga državnog sabora
obratio gosp. Ivica Gazi dipl. inž., predsjednik saborskog
Odbora za
poljodjelstvo selo
i seljaštvo i
predsjednik Upravnoga
odbora
"Hrvatskih šuma",
p.o. Zagreb.
Ocjenio je ovu
trodnevnu šumarsku
manifestaciju
višeznačnom,
istakavši
šumarstvo kao temelj
narodnog
gospodarstva,
duboko ukorjenjeno
u narodu. Ono je i ishodište suvremenog gospodarstva,
a ovaj skup je poticaj i podrška Gradu-domaćinu
i ovom području u daljnem razvoju, ali i zahvala
za sve učinjeno, posebice tijekom Domovinskoga rata.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 62     <-- 62 -->        PDF

POKROVITELJEVA PORUKA DANIMA
HRVATSKOGA ŠUMARSTVA


U ime Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, pokrovitelja ove manifestacije,
nazočnima se obratio gosp. ministar mr. se. Ivan
Đurkič.


Gospodarenje
šumama u Hrvatskoj,
oslonjeno
na 250-godišnju
tradiciju uzgajanja
prirodnih, raznolikih
i maksimalno
proizvodnih
šuma, u čiji je
razvoj od samih
početaka utkana
hrvatska šumarska
struka i znanost,
s punom
odgovornošću
pronosi misiju očuvanja
i potrajnosti
šuma kao
ekološke i gospodarske
podloge


svakog civiliziranog društva. Ovi, sada već treći Dani
hrvatskoga šumarstva sljednici su tradicije 27 prijašnjih
natjecanja šumarskih radnika u Hrvatskoj.


Spoznaja o nezaustavljivu rastu značenja općih dobara
koje samo šuma može dati, te istina urasla u genetsku
konstituciju čovjeka kako je šuma ponajprije zrak,
voda, klima, zadovoljstvo, ugođaj i opstanak, nametnula
je šumarskoj struci obvezu traženja scene i iskoraka u
javnost gdje će u interesu hrvatske dr.ave, njezina gospodarskoga
razvitka, boljega, zdravijega i ljepšeg života
naroda dignuti glas protiv ugrožavanja interesa šumarstva
i šuma. Mnogoput u povijesti socijalni su stresovi
i posljedice rata grubo narušavale čovjek odnos šuma.
Sa zadovoljstvom treba reći daje Domovinski rat
iza sebe ostavio relativno malo tragičnih posljedica na
šume u Hrvatskoj.


Danas nove opasnosti prijete šumi; svaka intervencija
u prostoru, od hidrotehničkih zahvata namijenjenih
zaštiti od poplava do izgradnje hidrocentrala, do cestogradnje,
intenzivnoga uzgoja divljači u ograđenim lovištima,
neorganizirane urbanizacije, nedostatka prostornih
planova za razdiobu prostora namijenjenoga turizmu
ili na primjer, ekstenzivnomu stočarstvu, ugrožava i
prijeti šumi. Neusklađenost između gospodarenja i upravljanja
u brzopleto proglašenim zaštićenim objektima
prirode nalaže usklađivanje odredaba Zakona o šumama,
Zakona o zaštiti prirode, Zakona o lovu i Zakona
o vodama.


Cilj toga usklađivanja mora biti osiguranje integralnoga
upravljačkoga i gospodarskoga pristupa na osnovama
znanstvenih, racionalnih i provodljivih studija
zaštite prirode i okoliša u okviru Programa prostornoga
uređenja Republike Hrvatske, čija je kontrolirana provedba
trajno osiguravati učinkovitu skrb za prirodu i
okoliš, njezino racionalno korištenje, zapošljavanje i
razvoj pratećih gospodarskih djelatnosti.


Zakonske su i organizacijske pretpostavke za budućnost
hrvatskoga šumarstva stvorene; 250-godišnja
tradicija šumarske struke i znanosti, stanje, prirodnost,
raznolikost i proizvodnost naših šuma jamstvo su ispravnosti
puta. Na šumarskoj je struci obveza da budućnost
šuma Republike Hrvatske čvrsto, moralno, stručno
i odgovorno drži u svojim rukama, prihvati izazove
tržišne bitke, povećanja prostora za rast prihoda i proizvodnoga
zapošljavanja.


Za sve to, nužno je duhovno jedinstvo struke i znanosti,
uz čvrst osjećaj pripadnosti svojoj Domovini,
kako bi šume i mi zajedno s njima imali budućnost, a ne
sudbinu.


U ime pokrovitelja Dana hrvatskoga šumarstva želim
svim sudionicima uspjehe u natjecanju, plodonosne
stručne rasprave i ugodan boravak u Hrvatskom olimpijskom
centru na prelijepoj Bjelolasici.


Slijedila je pozdravna riječ direktora "Hrvatskih šuma",
p.o. Zagreb IvanaTarnaja, dipl. inž. šum.


Zadovoljstvo
mi je stati pred
vas, i na simboličan
način izreći
jasno i glasno:
hrvatsko šumarstvo
nisu samo
šume, hrvatsko
šumarstvo su i
svi ljudi koji žive
i rade u hrvatskim
šumama.


Zadnjih godina
pristali smo
na gubljenje identiteta.
Pristali
smo i na odustajanje
od one
uloge koja nije
puko šumarstvo.
Pristali smo da se isključimo iz svekolikog javnog života
Hrvatske, a da Hrvatsku nismo ništa manje stvarali
nego drugi, ništa je manje nismo željeli.


Tradicija na kojoj počiva naše šumarstvo, zadivljujuća
je - prije 250 godina otpočeo je odgovoran pristup
šumi, promišljanje života u njoj i s njom. Baštinili smo
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 63     <-- 63 -->        PDF

te šume u Hrvatskoj, očuvani okoliš i upravo zahvaljujemo
našin prednicima, znanim i neznanim šumarima,
mnogim institucijama koje i danas nastavljaju ponositu
tradiciju.


Prisjetimo se. Prošle godine obilježili smo 100 godina
visokoškolske nastave šumarstva u Hrvatskoj, Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, prvog gospodarskog fakulteta
na Sveučilištu u Zagrebu, i upravo je iz tih institucija
iznjedren najbrojniji dio nas šumarskih djelatnika,
ne samo sa zadaćom da iskorištava to šumsko blago, već
i da dosljedno provodimo ono što smo naučili.


Uloga šuma vrlo je značajna i cjelovita, ništa manje
nego u vrijeme Strosmavera, koji je utemeljitelj ključnih
nacionalnih institucija u ovoj zemlji, a oslanjao se
na šumarstvo i šume ponajprije.


Zato me danas raduje, da tu tradiciju jednogodišnjeg
okupljanja nastavljamo.


Čast da otvori ovogodišnje Dane hrvatskoga šumarstva,
pripada doajenu Šumarskog fakulteta i predsjedniku
Hrvatskog šumarskog društva prof. dr. Slavku
Maticu.


Predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva prof.
dr. se. Slavko Matić,
podsjetio je na značaj šumarstva,
koje organizirano
po zasadama struke i znanosti,
gospodari gotovo četvrt
tisućljeća. Šume, na
43% površine Hrvatske su
naše bogatstvo, no bogatstvo
su i ljudi koji rade u
toj šumi, naši vrijedni zaposlenici
njih preko 10.000, koji zavrijeđuju da se bar
jednom godišnje okupe provodeći zajedno radno i zabavno
nekoliko dana.


Zahvaljujući na časti koja muje pripala, prof. dr. se.
Slavko Matić proglasio je Dane hrvatskoga šumarstva
otvorenim.


Nakon toga predsjednik HŠD-a je otvorio i 103. redovitu
skupštinu Hrvatskoga šumarskog društva sa
sljedećim


Dnevnim redom:


1.
Otvaranje skupštine, pozdravi, izbor radnog predsjedništva
i zapisničara, izbor Povjerenstva za zaključke.
2.
Izvješće o radu HŠD-a između 102. i 103. skupštine,
verificiranje financijskog poslovanja te pismene
primjedbe i prijedlozi ogranaka po izvješćima na temelju
materijala uz poziv za skupštinu (radi bržeg
odvijanja ovog dijela Skupštine neinteresantnog za
šire slušateljstvo).
3.
Stručna tema 103. skupštine HŠD-a i Dana hrvatskoga
šumarstva "Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga
šumarstva".
a) Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima
prirode (poticatelji rasprave Tomislav Starčević,
dipl. inž., pomoćnik direktora "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb, Robert Laginja, dipl. inž.,
pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva,
gost predavač Vladimir Čamba, dipl. inž., Savezno
ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Austrije
i mr. se. Darko Getz).


b) Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za
rješenja (poticatelji rasprave mr. se. Petar Jurjević
i gost predavač prof. dr. se. Vjekoslav-Mladen
Glavač).


c) Zapošljavanje
šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva
u šumarstvu (poticatelj rasprave mr.
se. Josip Dundović, pomoćnik direktora "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb).


Ograncima HŠD-a su uz poziv za Skupštinu
dostavljeni zapisnici 3. i 4. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji sadrže izvješća o radu između dvije
skupštine, program rada, financijski plan i izvješća o financijskom
poslovanju za 1998. godinu, uz zamolbu da
se pismeno očituju ako postoje neke primjedbe i prijedlozi
u svezi dostavljenih materijala. Kako nije bilo
primjedbi, Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća
pod točkom 2.


Slijedeći tradiciju i ove godine je najvažnija točka
dnevnog reda Skupštine i Dana hrvatskoga šumarstva,
stručno savjetovanje o tri teme obuhvaćene zajedničkim
naslovom "Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga
šumarstva".


Najavljujući ovo Savjetovanje, predsjednik HŠD-a
prof. Matić, obrazložio je potrebu rasprave po predloženim
temama, te donošenja zaključaka koji će usmjeriti
i odrediti daljnju akciju. U nedostatku vremena
ograničenog daljnim programom Dana hrvatskoga šumarstva,
predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili,
da ovdje saslušamo referate poticatelja rasprave po
pojedinim temama, a da samu raspravu obavimo unutar
ogranaka HŠD-a. Teme zaslužuju našu punu pozornost
i kvalitetnu raspravu koja nije vremenski ograničena.


DANI aarosnoe ŠUMARSTVA
OGUUN - BJELOLASICA fs
lOB. issa