DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

3.1.3. Razvijanje sporednih
djelatnosti Poduzeća
Statutom "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb, u članku
8, predviđena je široka lepeza sporednih djelatnosti koje
će se razvijati u Poduzeću.


U proteklom razdoblju na ovom gospodarskom području
učinjeno je vrlo malo. Uzroci tomu su mnogobrojni
i nećemo ih sada analizirati. Budući smo uvjereni
da razvijanjem sporednih djelatnoti u Poduzeću možemo
učinkovito zaposliti znatan broj sadašnjeg viška zaposlenika,
a u budućnosti zapošljavati i nove, ovdje ćemo
nabrojati samo one djelatnosti koje je moguće pokrenuti
u relativno kraktom vremenu i s razmjerno malim
investicijskim ulaganjima:


prerada manje vrijednih drvnih sortimenata s proizvodnjom
drvene građe, paleta i drvne ambalaže,


proizvodnja drvne galanterije (klub garniture za
otvorene prostore, ograde od oblica, nadstrešnice,
klupe za odmor, stilski tronošci, drvena oprema za
igranje u dječjim vrtićima, drveni panoi za turističke
obavijesti uz prometnice, drveni podmetači za serviranje
hrane, igračke, suveniri i drugo),


- proizvodnja drvenog ugljena,
proizvodnja prehrambenih proizvoda od šumskih
plodova, mesa divljači i gljiva,


proizvodnja alkoholnih pića biljnog podrijetla i rakije
od voća,


- farmski uzgoj divljači,
sportski ribolov i proizvodnja ribe na rijekama,


izrada suvenira i galanterije od dijelova divljači (koža,
rogo vije, zubi),


izgradnja poučnih i šetnih staza, planinarskih putova,
vidikovaca, razgledanje prirodnih rijetkosti, fotosafari,
vožnja konjskom zapregom, jahanje na konj
ima i drugo,


organiziranje i dobra promidžba lovnog turizma i
lova na rijetku i visoko trofejnu divljač,


u suradnji s turističkim agencijama osigurati sezonsko
korištenje naših šumarskih i lovačkih objekata,


izvođenje radova na uređenju i održavanju parkova,
zelenih površina i rekreativnih prostora


Za obavljanje predloženih djelatnosti trebat će izraditi
detaljne Programe, izvršiti edukaciju zaposlenika
za obavljanje određenih djelatnosti i osigurati suradnju
s potrebnim institucijama i stručnjacima izvan "Hrvatskih
šuma".


Razvijanjem ovih djelatnosti otvara se široko područje
rada za mlade i kreativne kadrove te stvaraju
preduvjeti za učinkoviti razvoj poduzetništva.


3.2. "Hrvatske šume", p.o. Zagreb i
razvoj poduzetništva
Programom razvoja "Hrvatskih šuma" (1991-2025),
između ostaloga, dugoročno je zacrtan razvoj i korištenje
privatnog poduzetništva u gospodarenju šumama,
a prvenstveno poticanjem vlastitih zaposlenika novčanim
stimnulacijama i organiziranjem poduzetničke
izobrazbe.


Predviđeno je postupno ostvarivanje ovih ciljeva s
različitom dinamikom za pojedine vrste radova i dijelove
Poduzeća, zavisno od ponude poduzetničkih usluga
te osposobljenosti i opremljenosti poduzetnika za kvalitetno
i ekonomično obavljanje određenih radova.


U "Hrvatskim šumama" i Hrvatskoj moramo stvoriti
uvjete koji će dugoročno omogućiti razvoj osposobljenih
i opremljenih poduzetnika za obavljanje radova
u šumarstvu. Ishitrene improvizacije s polovičnim rješenjima
imaju višestruko negativne posljedice. Poslijednjih
godina u "Hrvatskim šumama" je zapostavljeno
upošljavanje vlastitih kapaciteta, u zabludi kako će radove
obaviti bolje i jeftinije nedovoljno osposobljeni i
opremljeni poduzetnici bez prethodno stvorenih uvjeta
za njihov rad i razvoj. Rezultat takvog opredjeljenja je
upitno obavljanje radova u tehnološkim rokovima, problematična
kvaliteta izvršenih radova i povećani troškovi
poslovanja, a upitan je i daljnji razvoj poduzetništva
u šumarstvu.


4. PRIJEDLOG MJERA ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA
Programom učinkovitog zapošljavanja u "Hrvatskim
šumama" određeni su ciljevi i predloženi neki od
mogućih putova za njihovo ostvarenje. Put do postavljenih
ciljeva dug je i zahtijevat će puno stručnosti, kreativnosti
i upornosti osoba zaduženih za njegovo provođenje.
Uspješna realizacija Programa moguća je ako
prethodno stvorimo nužne kadrovske, zakonske, organizacijske
i financijske preduvjete za njegovo provođenje.
Za stvaranje potrebnih uvjeta za ostvarenje postavljenih
ciljeva trebat će na različitim organizacijskim
razinama donijeti i provesti određene mjere.


4.1. Mjere koje trebaju provesti
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb
Zadatak"Hrvatskih šuma" je da osiguraju stručno,
racionalno i ekonomično gospodarenje šumama i šumskim
zemljištima u Republici Hrvatskoj, s ciljem trajnog
osiguranja stabilnih i produktivnih šumskih ekosustava.
Dosadašnje gospodarenje šumama u Hrvatskoj
bilo je stručno, što nedvojbeno potvrđuju kvalitete i stabilnost
naših šuma. Racionalnost i ekonomičnost gospodarenja
šumama je upitna i zahtijeva neodgodiva poboljšanja.
Programom su predviđena dva strateška cilja
za poboljšanje ovakvoga stanja: