DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

1.
Učinkovitim zapošljavanjem vlastitih zaposlenika
povećati proizvodnost rada i ekonomičnost poslovanja.
2.
Razvojem osposobljenog i opremljenog poduzetništva
povećati učinkovitost i ekonomičnost poslovanja
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb.
4.1.1. Mjere za provođenje programa
produktivnog zapošljavanja vlastitih zaposlenika
Ovdje se iznose samo najvažnije mjere koje treba
provesti u "Hrvatskim šumama":


1.
Osigurati izradu provedbenih programa koji će sadržavati:
-
nositelje izvršenja
-
mjesto i obujam izvođenja
potrebne kadrove, materijalna i financijska
sredstva
-
rokove provođenja
kvantificirane učinke provođenja Programa.
2.
Osigurati potrebne kadrove, marketing, materijalna
i financijska sredstva za provođenje usvojenih programa.
3.
Izvršiti stručno osposobljavanje zaposlenika.
4.
Stimulirati inventivnu djelatnost (ideje, prijedloge,
ostvarene rezultate).
5.
Stimulirati rezultate rada zaposlenika.
4.1.2. Mjere za razvoj poduzetništva
1.
Osigurati poslovnu sigurnost poduzetnika urednim
plaćanjem izvršenih usluga i zaključivanjem srednjoročnih
i dugoročnih ugovora, uz uvažavanje tehničkih
normi i realnih kalkulacija.
2.
Organizirati trajno i kvalitetno osposobljavanje poduzetnika
i proizvodnih zaposlenika koji rade kod
poduzetnika.
3.
Rangirati poduzetnike prema kakvoći ostvarenih radova,
poštivanja rokova i pridržavanju ostalih ugovornih
obveza, što bi trebao biti preduvjet za zaključivanje
novih poslova.
4.
Kreditirati početne poslovne aktivnosti poduzetnika.
5.
Osigurati pomoć pri vođenju poslova u tehničkom,
organizacijskom i marketinškom smislu.
6.
Ustupati programe, opremu, objekte i proizvodne
površine putem dugoročnog najma uz naknadu ili
bez nje, ovisno o razvijenosti projekta i njegove profitabilnosti.
4.2. Mjere koje treba poduzeti vlada republike
Hrvatske i druge državne institucije
1.
Povoljnim kreditima stimulirati razvoj poduzetništva.
2.
Poreznom politikom predvidjeti olakšice za poduzetnike
koji započinju s poslovanjem.
3.
Pojednostaviti način registracije novih poduzeća i
ishođenje potrebnih odobrenja i jamstva za početak
rada.4.
Putem Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske
obrtničke komore te savjetnika za poduzetnike, pomoći
poduzetnicima s idejama, programima, marketinškim
savjetima, te ishoditi jednostavnije i brže
prikupljanje potrebne dokumentacije.
5.
Otkloniti zakonska ograničenja te omogućiti lokalnom
stanovništvu da obavlja šumske radove, kao i
jednostavniji način ugovaranja i plaćanja povremenih
radnika.
4.3. Mjere uz pomoć međunarodnih
financijskih institucija
"Hrvatske šume" trebaju izraditi programe i od međunarodnih
financijskih institucija zatražiti pomoć za
financiranje:


-
zaštite i sanacije prirodnih šuma
-
podizanje šuma na neobraslim šumskim
zemljištima
- otvaranje šuma


-
nabave šumske opreme i mehanizacije.
5. UMJESTO ZAKLJUČKA
Nakon osam godina postojanja "Hrvatskih šuma",


p.o. Zagreb koje gospodare šumama i šumskim zemljištima
u Republici Hrvatskoj, nužno je ocijeniti
(ne)uradeno, a u svezi s tim:
1.
Utvrditi norme potrebnog broja režijskih zaposlenika
i to na razinama organizacijskih jedinica Poduzeća
(šumarije, RJ, d.o.o-a, stručne službe uprava šuma
i Direkcije).
2.
Utvrđeni višak zaposlenika učinkovito uposliti
kroz povećanje proizvodnje glavnih i sporednih
šumskih proizvoda i razvijanje sporednih djelatnosti
u Poduzeću.
3.
Posebnu pozornost posvetiti stručnom usavršavanju
proizvodnih zaposlenika "Hrvatskih šuma", posebice
onih iz neposredne proizvodnje, kao i zaposlenih
kod poduzetnika. Sve ovo u svrhu opće zaštite
zaposlenika i šumskog ekosustava.
4.
Društvima ograničene odgovornosti u vlasništvu
"Hrvatskih šuma" osigurati razvoj kroz investicije u
proizvodnu opremu, te punu zaposlenost njihovih
kapaciteta.
5.
Provesti mjere za razvoj poduzetništva u svrhu nesmetanog
obavljanja radova u šumarstvu putem
stručnih službi "Hrvatskih šuma".