DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. II 12, CXX1II (1999), 533-541
DDK 630* 231 I 236. 001 (Pinus nigra ArnJ


ANALIZA STRUKTURE I KVALITETA PRIRODNOG
KOLJIKA CRNOGA BORA


THE ANALYSIS OF STRUCTURE AND QUALITY OF
NATURAL BLACK PINE THICKET


Konrad PINTARIĆ*


SAŽETAK: U prirodno, čistoj sastojim crnoga bora (Pinus nigra), na višegradskom
području, u kojoj se gospodari sječom (stabličnim "preborom "),
proučavao se utjecaj zasjene, odnosno intenziteta osvjetljenja na rast, strukturu
i kvalitetu stabala u razvojnoj fazi koljika.


Rezultati istraživanja pokazali su daje na smedem tlu, koje se razvilo na
gabru, prirodna obnova zadovoljavajuća, tako da nije potrebno nikakvo popunjavanje
sadnjom. Jedinke potiču iz mnogo sjemenih godina, jer je starost biljaka
između 10 i 72 godine. Broj jedinki po jedinici površine je glede visine
(gornja visina oko 5 metara) vrlo visok, od 20 do 68 tisuća po hektaru, što
omogućuje odličnu selekciju, usmjerenu prema osnovnome cilju a to je proizvodnja,
maksimalne količine najvrednije drvne mase (maksimalna vrijednost
proizvodnje) te održavanje plodnosti tla i zadovoljenje ostalih funkcija šume
(zaštitnu i socijalnu).


Zasjena, odnosno intenzitet osvjetljenja značajno utječe na kvalitetu jedinki,
a relativno učešće kvalitetnih jedinki je veće, što su uvjeti osvjetljenja povoljniji.


Glede loših ekoloških prilika i crnoga bora koji zahtjeva dosta svijetla, pomladno
razdoblje mora biti vrlo kratko, najviše 10 godina od uvođenja procesa
prirodne obnove. Samo izuzetno, ukoliko se želi visokovrijedna debela stabla
(preko 60 cm prsnoga promjera), na pomladnoj se površini može ostaviti
20-25 "pričuvaka "po hektaru, koja su ravnomjerno raspoređena. Ova stabla
trebala bi dati najvrijednije Sortimente s visokim učešćem furnirskog drveta.


Ključne riječi: Crni bor (Pinus nigraj, koljik, struktura, kakvoća.


UVOD - Introduction


Iako su u Bosni i Hercegovini obični i crni bor zastuNajčešće
zauzimaju plitka tla i strme položaje, gdje
pljeni na oko 86.000 hektara, odnosno oko 7,6 % visosu
gotovo zaustavljeni prirodni procesi evolucije tla.
kih šuma, njihovo značenje je puno veće, jer su zastuKako
pridolaze u ekstrmnim uvjetima, svako nepromipljeni
na specifičnim uvjetima tla i reljefa, u pojasu šušljeno
gospodarenje moglo bi dovesti do njihovog unima
hrasta kitnjaka i običnog graba do pojasa jelovo-bu-štenja i ogoljavanja terena.
kovih šuma. Javljaju se na vapnencu, dolomitu, serpen


U ovim šumama na prvome je mjestu zaštitna funktinu
i gabru. U najvećem dijelu to su trajni stadiji vege


cija, zatim dolazi proizvodna funkcija, koja je u nekim
tacije, iako su prisutne i sukcesije prema klimatogenoj


krajevima gdje se te šume nalaze vrlo značajna (Bugojzajednici
(npr. Olovo, Sokolac, Bosanski Petrovac).


no, Zavidovići, Višegrad, Sokolac, Olovo i dr.). Ovome


treba dodati i socijalnu funkciju, koja je sve prisutnija.


Za trajno održavanje ovih šuma, najvažnije je pro


*
Prof. dr. sc. Komad Pintarić, Šumarski fakultet Sarajevo
Sarajevo, Zagrebačka 20 voditi načine gospodarenja, koji će osigurati ponajpri533