DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 16     <-- 16 -->        PDF

´intaric: ANALIZA STRUKTURE I KVALITETA PRIRODNOG KOLJIKA CRNOGA BORA Šumarski lislbr. II -12, CXXIII (1999). 533-541


je, prirodnu obnovu, a tijekom produkcijskog razdoblja U prirodnoj sastojini crnoga bora na višegradskom
poduzimati sve mjere njege, kako bi se u datim uvjetipodručju,
koja se nalazi na smedem tlu nastalom na
ma postigla maksimalna vrijednost proizvodnje (makgabru,
proces prirodne obnove odvija se uglavnom pod
simalna količina najvrednije drvne mase). Tim prije, zastrom krošanja stabala matične sastojine.
što obje vrste bora mogu imati vrijednost koja je 9-10


Cilj je prouzročiti utjecaj stupnja zasjene na rast,
puta veća nego vrijednost duge oble grade jele i smreke


strukturu i kvalitetu stabala, te preporučiti mjere koje je
(Pintarić, 1969).


neophodno poduzeti kako bi se optimalno ostvarile sve


Ovi vrijedni sortimenti mogu se dobiti od debljih tri navedene funkcije, posebice proizvodna funkcija.
stabala (preko 60 cm prsnog promjera) i kvalitetnih, jer Proizvesti maksimalnu količinu najvrijednije drvne
u njegovoj sastojini na kraju produkcijskog razdoblja mase (maksimalnu vrijednost proizvodnje) bio bi osod
120 i više godina, 20-25 % drvne mase otpada na novni cilj.
furnirsko drvo.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA -Research Results


Uvjeti staništa - Site conditions


Uvjeti staništa detaljno su opisani (Pintarić, 1997). U istome radu detaljno je opisana i metoda rada.


Visine i visinski prirast- Heights and height increment


Ovisno o stupnju zasjenjenosti, prosječne visine koljika su sljedeće:


stupanj godin a yea
r
zasjenjenosti 1975 1976 1977 1978 1979 1979
degree of prosječna visina u centimetrima gornja visina
muffling mean height in centimetres upper height
A 296±21 317 ± 16 335 ±12 350±10 364 ±08 488±13
B 312±21 328 ±18 342 ±15 355± 13 366±12 509 ± 03
C 362 ±38 378 ±65 393 ±33 408 ±31 421 ±30 551 ±32
D 307 ±23 331 ±20 352 ± 19 375 ±19 393 ± 19 500±17
E 306 ±25 324 ± 23 339 ±22 355±19 367±17 519 ± 12
F 252 ±12 346 ±17 365 ±20 381 ±23 399 ±26 497 ±26
G 345 ±16 368±16 389±16 406 ±15 421 ±14 568 ±26


Prema stupnju zasjenjenosti, prosječne visine variraju od 21 usporedenja dva prosjeka pri pragu signifikantnoizmeđu
364 (stupanj "A") i 421 (stupanj "G") centimetasti
od p = 0,10, samo u jednom slučaju razlike signifikanra,
a gornje visine između 488 (stupanj "A") i 568 (stutne,
što upućuje na zaključak daje skup homogen.
panj "G") centimetara. Analizom varijance primjenom Prosječni visinski prirast u razdoblju od 1975. do
multiplog rang testa po DUNCAN-u, pokazalo se da su 1979. godine:


stupanj godina - year
zasjenjenosti 1976 1977 1978 1979 1975-1979
degree of visinski prirast u centimetrima
muffling height increment in centimetres


A 20,7 ±5,4 18.0±3,3 15,0 ±2,1 14,3 ±2,2 68,0
B 15,3 ±2,7 14,0 ±2,9 13,0 ±2,4 tl,7±l,l 54,0
C 16,3 ±3,2 15,0 ±2,1 15,0 ±2,9 13,3 ± 1,7 59,6
D 24,0 ±2,9 21,7 ± 1,3 22,3 ±1,4 18,0 ±0,8 86,0
E 17,7±2,1 15,0 ±1,3 15,7 ±3,4 12,3 ±1,5 60,7
F 21,0±4,1 18,7 ±3,5 16,3 ± 3,1 18,3 ±3,4 74,3
G 23,3 ±3,1 21,7±1,3 17,0 ±1,7 15,0±1,3 77,0