DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 17     <-- 17 -->        PDF

K. Pintarić: ANALI/A STRUKTURE I KVALITETA PRIRODNOG KOL.I1KA CRNOGA BORA Šumarski list br. 11 12, CXXI11 (1999), 533-541
Linearne jednadžbe visinskog prirasta u razdoblju


1976 (1) i 1979 (4) godine bile su:
stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
A Y = 28,25- 2,22 x;r = 0,97
B Y= 16,45- l,18x;r = 0,97
C Y=17,15-0,90x;r = 0,90
D Y = 25,85- l,74x;r = 0,89
E Y= 19,62-1,55 x;r = 0,90
F Y = 21,20-l,05x;r=0,71
G Y = 26,65-2,96 x;r = 0,98


Iz ovih jednadžbi vidljivo je da kod svih stupnjeva
zasjenjenosti u posljednje četiri godine visinski prirast
ima tendenciju opadanja, stoje uvjetovano ranom kulminacijom
prirašćivanja u visinu. Osim toga, moguće
je zaključiti daje kod svih stupnjeva zasjenjenosti visinski
prirast prilično nizak.


Koleracijom ranga stupnja zasjenjenosti i visinskog
prirasta u 1979. godini, pokazalo se da se samo u 25 %
slučajeva veličina visinskog prirasta može objasniti
stupnjem zasjenjenosti, dok u 75 % slučajeva, veličina
visinskog prirasta ovisi o drugim čimbenicia, koji nisu
uzeti u razmatranje (starost, uvjeti tla i si.).


Debljine i debljinski prirast- Diameters and increment in diameter
Prosječne debljine koljika su sljedeće:
visina mjerenja
measuring heights
0,1 m (mm)
1,3 m (mm)
A
55 ±0,9
35 ±0,6
stupanj zasjenjenosti degree
of muffling
B
49± 1,1
31 ± 1,5
C
55 ±1,4
36 ±0,3
D
55 ±3,6
37 ±3,3
E
56 ±2,4
35 ±1,4
F
50±1,8
34 ±1,6
G
52 ±0,9
35 ± 1,1


Linearne jednadžbe za debljine stabalaca u pojedinim
visinama od tla i različitih stupnjeva zasjenjenosti
su:


0,lmodtla Y = 54,14 - 0,25 x ; r = 0,20


1,3 mod tla Y = 34,15 + 0,165 x ; r = 0,20


Vidi se da na različitim visinama mjerenja ne posto


je iste zakonitosti. Koeficijent određenosti vrlo je ni


zak, svega 0,20, što znači da se samo u 20 % slučajeva
može objasniti utjecaj zasjenjenosti na prirašćivanje u
debljinu.


Prosječni debljinski prirast u pojedinim stupnjima
zasjenjenosti iznosio je:


stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
A B C D E F G
debljinski prirast u mm na 1,3 m. - increment in diameter
1,1 0,9 1,2 1,6 1,2 1,4 1,7


Prosječne širine goda variraju između 0,45 i 0,85
mm. da bi pri jačem osvjetljenju za gotovo dva puta bile
veće nego pri jačoj zasjeni. Ovako slab debljinski prirast
treba pripisati lošim uvjetima tla i velikome broju
jedinki po jedinici površine.


Za uvjetovanost veličine širine goda od stupnja zasjenjenosti
, linearna jadnadžba glasi:


Y = 0,45±0,5x;r = 0,58


Vidljivo je da se s povećavanjem osvjetljenja povećava
i širina goda, i u 58% slučajeva može se objasniti
utjecajem zasjene.


Starost koljika - Thicket age


Starost koljika određena je brojenjem godova na pa- prosječna starost iznosila je:
njićima posječenih stabalaca. Krajem 1979. godine