DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 18     <-- 18 -->        PDF

K. Pintarić: ANALIZA STRUKTURI: I KVALITETA PRIRODNOG KOLJIKA CRNOGA BORA Šumarski list br. 11 -12, CXXI11 (1W), 533-541
Stupanj zasjenjenosti - degree of muffling


A B C D E F G
broj stabalaca
number of trees
27 25 27 27 27 27 27
prosječna starost
(godina)
average age (year)
31,4 34,8 29,5 22,6 29,7 24,5 20,7
amplituda (god)
amplitude (year)
14-44 16-72 16-42 16-29 16-47 10-44 10-33
prosječna visina (m)
average height (m)
3,64 3,66 4,21 3,93 3,67 3,99 4,21
prosječni dobni
visinski prirast (cm)
mean age height
increment (cm)
11,6 10,5 14,3 17,4 12,4 14,8 16,3


Iako pri nižim prosječnim visinama, najstariji kolji- Što znači da se smanjivanjem stupnja zasjenjenosti
ci su pri stupnjevima zasjenjenosti "A" i "B" prosječni smanjuje i starost,
dobni visinski prirast varira između 10,5 i 17,4 cm. Korelacija ranga kod starosti koljika u odnosu na


Linearna jednadžba za utjecaj zasjenjenosti na sta- stupanj zasjenjenosti, pokazala je da se u 62% slučajeva
rost koljika je: može objasniti opadanje starosti sa smanjivanjem za-
Y = 35,l - 1,875 x;r = 0,79 sjenjenosti.


Broj stabalaca - Number of trees


Broj stabalaca u odnosu na stupanj zasjenjenosti
iznosio je:


stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
A B C D E F G
broj stabalaca po aru (100m2) - Number of trees per acre (100 m2)
220 ±16 373 ±39 313 ± 61 313 ±47 300 ± 34 473 ±99 307 ±55
200-260 280-440 220-460 200-380 220-360 260-680 220-440 varij.
širina
variable
width


Prema tomu, broj stabalaca varira od 20.000 do Y = 264,3+16x;r = 0,20


68.000 po hektaru, stoje vrlo visoko glede visine koljiKako
se vidi, sa smanjenjem stupnja zasjenjenosti,


ka (gornja visina oko pet metara). Unutar istog stupnja


odnosno povećanjem intenziteta osvjetljenja, povećava


zasjenjenosti, u broju jedinki postoje značajne razlike,


se broj jedinki, ali uz nizak stupanj određenosti.


koje su često znatno veće nego između pojedinih stup


I kod obračuna korelacija ranga, samo u 21% sluča


njeva zasjenjenosti.


jeva može se objasniti navedeni broj biljaka od stupnja
Linearna jednadžba za ovisnost stabalaca od stupnja zasjenjenosti.
zasjenjenosti glasi:


Stupanj vitkosti - Degree of Slimness


Stupanj vitkosti količnik je između visine i promjera sjenjenosti, stupnjevi vitkosti bili su :
na visini od 1,30 metara. U pojedinim stupnjevima za