DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 19     <-- 19 -->        PDF

K. Pintarić: ANALIZA STRUKTURI- 1 KVALITETA PRIRODNOG KOLJIKA CRNOGA BORA Šumarski listbr. 11 12,CXX11I(1999),533-54I
stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
A B C D E F G
stupanj vitkosti - degree of slimness
103 ± 0,6 117 ±2,2 118±9,5 108 ±6,4 106 ±9,3 118 ±7,0 117 ±1,7


Za navedene vrijednosti obračunata je i linearna jedje
da se odabere oko 1000 jedinki po ha ravnomjerno
nadžba: raspoređenih (razmak između odabranih biljaka oko tri
Y=108,44±l,04x;r = 0,37 metra) te da se pristupi postepenom oslobađanju njihovih
krošanja od neposrednih konkurenata, bez obzira da


Vidljivo je da se u 37% slučajeva smanjivanjem stu


li su konkurenti dobri ili loši. Na taj način bi se postup


pnja zasjenjenosti povećava stupanj vitkosti. Ovakav


no povećavala asimilacijska površina krošnje, što bi


tijek stupnja vitkosti uvjetovanje intenzivnijim priraš


imalo za posljedicu intenzivniju fotosintezu i intenziv


ćivanjem u visinu i velikim brojem jedinki po jedinici


nije prirašćivanje u debljinu, uz intenzivniji razvoj ko


površine, koji onemogućava normalan razvoj krošnje i


rijenovog sustava. Uz ovakav zahvat brzo bi došlo do


jače prirašćivanje u debljinu. Kako su takva stabalca iz


smanjivanja stupnja vitkosti i do povećanja stabilnosti


ložena savijanju od snijega, potrebno je da se pristupi


stabala, a i sastojine.


njezi koljika uz primjenu pozitivne selekcije. Dovoljno


Duljina i debljina grana posljednjeg Ijetorasta


Length and thickness of branches in the latest vegetation period


Duljina Ijetorasta je značajan element u ocjeni poDuljine
Ijetorasta u odnosu na stupanj zasjenjenosti
treba za osvjetljenjem, te se na osnovi njegove veličine bile su :
može pravilno ocijeniti potrebna količina osvjetljenja


stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
A B C D E F G
duljina Ijetorasta u cm - length of increment in cm
14,4 ±2,4 11,6 ±1,3 13,3 ± 1,5 17,5 ±0,5 12,9 ±0,9 16,2 ±3,0 13,5±0,5


Za navedene vrijednosti linearna jednadžba glasi: 50% slučajeva ova pojava može objasniti promjenom
Y = 12,38 ± 0,468 x ; r = 0,50 intenziteta osvjetljenja.
Prema tomu, povećanje intenziteta osvjetljenja utje- Debljina posljednjeg Ijetorasta je mjerena u osnovi i
će na povećanje prirašćivanja u visinu, ali se samo u na sredini. Veličine ovoga parametra su sljedeće:


stupanj zasjenjenosti - degree of muffling
Mjesto mjerenja A B C D E F G
Point of
measurement debljina Ijetorasta u mm - thickness of increment in mm


u osnovi 7,6 ±0,2 6,6 ±0,3 7,6 ±0,5 9,1 ±0,2 7,8 ±0,3 9,3 ±0,7 8,8 ±0,2
at the base
na sredini 7,6±0,1 6,4 ±0,1 7,3 ±0,4 8,5 ±0,3 8,8 ±1,3 9,0 ±0,7 8,6 ±0,2
in the middle


Na temelju navedenih vrijednosti obračunate su i Y =6,778 ± 0,333 x;r = 0,700
linearne jednadžbe za debljinu Ijetorasta: debljina na sredini Ijetorasta:
debljina u osnovi Ijetorasta: Y =6,772 + 0,322 x;r = 0,76