DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


Godina 2000-ta tek je kraj drugog tisućljeća, a pravi početak trećega
je Nova godina 2001. Prigoda je napisati nekoliko riječi o budućnosti
struke u XXI. stoljeću. Trenutačno stanje nije ružičasto, i to ne samo
nama i našim privrednim granama šumarstvu i preradi drva, nego
gotovo svim ostalima, uz poznate iznimke u našoj Republici. Te, nazovimo
ih neprilike, potrajat će nekoliko godina, poslije kojih nas zasigurno
čekaju, budimo optimisti, bolji dani.


Šumarska struka navikla je, međutim, planirati s desetljećima pa i
stoljećima, tako da naša razmišljanja vremenski prelaze granice u kojima
o budućnosti, primjerice govori elektroprivreda, vodoprivreda, industrija
i dr. Tako će primjerice o ponovnoj obnovi lužnjakove ili kitnjakove
sastojine koja je osnovana ove godine, razmišljati tek četvrta generacija
šumara iza naše.


Prateći današnji trend razvoja civilizacije, a posebice onoga dijela
koji se odnosi na šumu kao infrastrukturu, u smislu zaštite prirode i
okoliša, šuma postaje sve zanimljivija za čovječanstvo i za one koji u
tome vide osobne koristi. Cesto se sjetim izjave tada prvog šumara svijeta
prof. dr. Dušana M1 i n š eka predsjednika IUFRAna XVI. kongresu
u Ljubljani 1986. godine, koji je rekao kako će XXI. stoljeće biti u
znaku šume i drveta, stoje zasigurno istina.


Napredak bioloških i tehničkih znanosti i novih spoznaja o biologiji
drveća i ostalih članova životne zajednice šume, daljnjim razvojem
ekofiziologije i proučavanjem uzgajanja, zaštite i korišćenja šuma, rezultirat
će tehnološkim promjenama u šumarstvu .


Sigurni smo da će se u budućnosti šuma, - njena općekorisna vrijednost
sve više povećavati, ali isto tako i vrijednost kvalitetnog drva i sporednih
šumskih proizvoda, u prvome redu sirovina za lijekove. Kako je
to već uvedeno u nekim zemljama Zapadne Europe, naša primanja ovisit
će o kakvoći općekorisnih funkcija šuma s kojima upravljamo, te o
kakvoći drva koje će se koristiti, ne smanjujući pri tomu ekološku i socijalnu
funkciju šume.


Koristim ovu priliku da Vam kao čitatelju "Šumarskog lista" u ime
Uređivačkog savjeta i njegova predsjednika, Uredništva, tehničkog
urednika i u svoje osobno, zaželim Sretan Božić i jubilarnu, na kraju
tisućljeća, 2000-tu godinu.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Suma bukve i jele zimi, Rogozno, Gorski kotar
The forest of beech and fir in winter, Rogozno, Gorski Kotar
(Foto: A. Frković)


Naklada 1660 primjeraka