DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 21     <-- 21 -->        PDF

K. Pintarić: ANALIZA STRUKTURE I KVALITETA PRIRODNOG KOLJ1KA CRNOGA BORA Šumarski list br. II 12, CXXI1I (1999), 533-541
stupanj kvalitet debla - stem quality
zasjcnjenosti
degree of muffling
odličan
excellent
osrednji
medium
slab
poor
loš
bad
ukupno
total
A kom/aru -piece/acre 113 40 40 27 220
% 51 18 18 13 100
B kom/aru -piece/acre 87 67 67 153 374
% 23 18 18 41 100
C kom/aru -piece/acre 140 60 67 53 320
% 44 19 21 16 100
D kom/aru -piece/acre 160 93 33 27 313
0/ /0 51 30 11 8 100
E kom/aru -piece/acre 113 67 80 40 300
% 37 22 27 14 100
F kom/aru -piece/acre 260 67 73 73 473
% 54 14 16 16 100
G kom/aru -piece/acre
%
227
74
47
15
13
4
20
7
307
100


Na temelju ovih podataka može se zaključiti da u Linearna jednadžba u ovisnosti relativnog učešća stasvim
stupnjevima zasjenjenosti stabala s odličnim debala
s odličnim deblom u ovisnosti zasjenjenosti glasi:
blom iznosi 8700 do 26000 biljaka po hektaru, što znači Y =29,94 + 4,44 x;r = 0,37
da svuda postoje velike mogućnosti za selekciju. Na


Proizlazi da se sa povećanjem intenziteta osvjetlje


plohama s manjim stupnjem zasjenjenosti, ovaj je broj


nja, povećava i relativno učešće stabala s kvalitetnim


u apsolutnome iznosu znatno veći.


deblom može objasniti u 37% slučaja.


Kvaliteta krošnje - Crown quality


Pri ocjeni kvalitete krošnje, sva stabla na primjerkrošnja
je loša ako ne zadovoljava uvjete dobre


nim plohama razvrstana su u dvije kategorije: krošnje
krošnjajc dobra ako je simetrična i pravilnoga Kvaliteta krošnje prema stupnju zasjenjenosti je
oblika. sljedeća:


stupanj Kvaliteta krošnje - Crown quality
zasjenjenosti
degree of muffling
dobra
good
loša
bad
ukupno
total
A kom/aru - piece/acre 127 93 220
/0 58 42 100
B kom/aru - piece/acre 127 247 374
C
o/
/0
kom/aru - piece/acre
34
200
66
120
100
320
/o 63 37 100
D kom/aru - piece/acre 247 66 313
E
o/
/O
kom/aru - piece/acre
79
207
21
93
100
300
o/ /o 69 31 100
F kom/aru - piece/acre 313 160 473
/ 0 66 34 100
G kom/aru - piece/acre 267 40 307
/ 0 87 13 100