DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPliRS Šumarski list br. II l2,CXXIII(1999),573-580


UDK 630* 325 + 326


OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE
U EKSPLOATACIJI ŠUMA*


OPTIMAL USE OF STEMWOOD IN FOREST HARVESTING


Zlatko LISJAK**


SAŽETAK: Analiza iskorištenja posječene drvne mase u razdoblju od
1989. do 1998. godine u Upravi šuma Požega, pokazuje stalni pad proizvodnje
sortimenata za mehaničku i kemijsku preradu. U ukupnoj masi posječenoga
drva, povećava se udio ogrijevnog drveta ponajprije izrađenog u tzv.
"samoizradi". Istovremeno opada potražnja za ogrijevnim drvetom zbog
plinijikacije.


Kako se šumarska struka treba postaviti u konkretnoj situaciji? U ovome
radu ukazuje se na manjkavosti sadašnje prakse. Ponuđena su neka rješenja
kroz nekoliko načina boljeg (racionalnijeg) iskorištenja posječene drvne
mase. Uz angažiranje šumarskih stručnjaka — specijalista, na primjer uređivača
kod propisivanja etata, komercijalista kod istraživanja tržišta, te tehnologa
u Upravi šuma i na šumarijama, moguće je prevladati nastale probleme.


K Ij u č n e r ij e č i: posječena drvna masa, iskorištenje, tržišni odnosi, istraživanje
tržišta.


UVOD Introduction


Raspad jugoslavenskog tržišta i nužna pojava tržišno
zlo, zbog problema skladištenja, otežanog rezanja i
nih odnosa u gospodarstvu Hrvatske, zatekla je šumare pripremanja za korištenje. Zapravo je i pridonijela da se
bez jasne vizije ponašanja na relaciji: osnova gospodakorisnici
ogrijevnog drva još odlučnije okrenu drugim
renja-iskorišćivanje šuma-prerada drveta. Pokušavaenergentima.
jući brzo i učinkovito izvršavati svoje suviše statične Sljedeća reakcija šumarstva je smanjivanje proizvo


godišnje planove, susreli su se s više problema. dnje prostornog drva kao gotovog proizvoda, a poveća


Od rata se smanjila mogućnost plasmana prostornog nje ponude "samoizrade" ogrijeva u šumi kraj panja,
drva kao sirovine za kemijsku preradu. Prvo rješenje očekujući prihod u obliku šumske takse.
koje se nametnulo, bio je pokušaj usmjeravanja viškova


Sto se tiče tehničkog drva, potražnja je možda i veća


u ogrijev. Međutim, posljednjih godina rapidno opada


od ponude, ali prilično neujednačena. Likvidni kupci su


interes i za ogrijevno drvo. Razlog je korištenje drugih


probirljivi, što si trenutno mogu i dopustiti. Istih godina


energenata (nafta, ugalj, el. energija, plin) za zagrijava


jenjava ili potpuno prestaje proizvodnja rudnog drva i


nje radnih i stambenih prostora. Racionalizacijom rada


tehničke oblice. Već je zaboravljeno da je šumarstvo


sječe, izrade, izvoza, utovara, prijevoza, šumarstvo je


nudilo čitavu lepezu sortimenata za mehaničku i kemij


ponudilo tržištu i jeftinije ogrijevno drvo u obliku tzv.


sku preradu, a o sporednim šumskim proizvodima da i


"višemetrice". Višemetrica je pak prihvaćena kao nuž-ne govorimo. Šumari kao da ne shvaćaju da se katkad
mora boriti za tržište, te pronalaziti nove mogućnosti
primjene drva. Uglavnom se pretpostavlja ili


* Jedna od tema rasprave u okviru "Okruglog stola" SORTIčak
čvrsto vjeruje, da šumarstvo ima rezerve u učinci


MENTNA STRUKTURA I HRVATSKE NORME u organizaciji
HŠD-a ogranak Požega za Dane hrvatskoga šumarstva, ma, pa se normama pokušava postići bolji uspjeh poslo1999.
g. vanja!? Učinak je često suprotanjersegubi na kvaliteti


** Zlatko Lisjak, dipl. inž.


proizvoda i kvantiteti vrednijih sortimenata.


"Hrvatske šume", p.o. Zagreb, US Požega
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Z. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE 11 EKSPLOATACIJI SUMA Šumarski list br. II l2,CXXIII(1999),573-580
Slika 1. Povećana ponuda uz smanjenje potražnje za ogrijevom uzroci su što leževina ostaje u šumi. Šumarije režijski otpad, iz uzgojnih
razloga, moraju ukloniti o vlastitom trošku: iznošenjem, spaljivanjem ili još skuplje, sitnilicom!?


Figure 1 An increased offer accompanied by a falling demand for fuclwood is the reason why slashing remains in forests. For silvicultural
reasons, forest offices are obliged to remove the waste from forests at their cost by taking it out, burning it, or by using the expensive
method of chipping.


ANALIZA ISKORIŠTENJA DRVNE MASE U UPRAVI ŠUMA POŽEGA
An analysis of stemwood exploitation in the forest administration of Požega


Smanjenje etata u Upravi šuma Požega na razinu iz minimum u posljednjih 30 godina za koje se vodi
sedamdesetih i početka osamdesetih godina, vidljivo je evidencija ŠGO-15.
na grafikonu (si. broj 2). Godine 1998. dosegao je svoj


mi


:soono


uu*a tmt-ii


Slika 2. Odnos posječene drvne mairtžu
^ 5 J se (etata) i iskorištene drvne
mase (bez klasične leževine)
od 19X9- 1998. godine
Figure 2 The ratio of felled stem-
SOf/M/ wood (prescribed cut) and
used stemwood (minus tyiskoriStenjel
pical slashing) from 1989 to
1998.
HV.goiL 90.goil. 91.god, 92.gml, 93.go

Prema istom grafikonu iskorištenje posječene mase Prema grafikonu (si. br. 3) vidljivo je da se kroz isto
prati relativno pravilno kretanje etata. razdoblje smanjila, zapravo gotovo sasvim prestala


m3
45000 4022$ O LEZEVIN
40000
35000 \
30000


Si, ,_....
25000 if 20874
20000 ; (J IB 1 1 >—i--16216
15000 \


9


10000 I


Slika 3. Prodaja klasične leževine od < I t I I I ! i
1989-1998. godine 5000 I
Figure 3 The sale of typical slashing


0 —-= 1.1 I I 1 | § ´-?=§ r^l 476


in the period 1989- 1998. 89.goŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Z. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNH MASI: U EKSPLOATACIJI ŠUMA
Šumarski list br. II 12, CXXIII (1999), 573-580
prodaja klasične leževine. Pod ovom leževinom podra


o o o O o o O O o o
zumijevalo se skupljanje i izrada ogrijeva od sušaca © o o p o o o p p


CN


© o" o o" o" o o"


o o o o o o o o


(prirodno izlučena stabla), od čišćenja guštika, te najvio
o o o


o
o


še od režijskog otpada. Ovo treće bi, neprecizno reče


TI CNI o o rT ON 00 ON


Ti o
© CNJ o Tl CNJ CN) r~ Tl


no, bila razlika između etata i izrađene mase (sume izON
o r-


OO od


CN|


OC


rađenih sortimenata).
c-i Ö Ö 0O rt-´


T)


T> Wl Cl CN) l o


r


rr
rr
CNI


rt-o oc CNI NO Cl o rr
Tf 00


t— r-i c-oc


r4 NO"


ON" Tl" ON" rr" T>" CNT Tl
m Cl Cl Tl rT


Cl rr


rT o ON. NO o Cl CNI o rT CN|
OO Tf NC o
NO vi m 00 OC o rt-oc CN]


-Nf


+ "s
*r NO ci O r~ NO Ti ON
.j Js/ Ni rt" ON Tl NO


rr´ rt"´


rt-rr


2 5 « 0 g


&
Cl


*» s ci
o O rt-OO o OO


«8 > TI
TI 00


tad -r *j
o © t-; Cl


5 S;
Tl"


h, 5: >K SI
W o ONT ON" NO" ON


D
CNI


u
o Cl Cl


o


Pi o o o CN] TI r-CN| Tl TI
2 TD ... o OO ON o Tl r-rT
oc t-; CNJ OO rT rT


o
o i 2 E rf
NO OO
c~i oc Tl OJ
Cl Cl rT Cl


o


C
30 OC rr OO O Ti Tl o NO -5
00 ON
o ci TT _ rn rr OO ON
o
00


NO_NO_


ON" 00 NO" NO" TI"


ON ,—
rt"" T)" Tl"


OO OO


ON ,
, ON ON ON > o ON Ti NO O ON ON
OO o rf rj-ON. CN|


—i rl-NO


(N T> Cl Tl ON ON ON


ON


c P
ON.
NO ON
CN| ci CN| CN) ON. ON


bfl ~ rr´ oc *j rr oo oc


O


TO -O
O o


NO ON. o CN! OO Cl n-O NO c/i


-r"
Cl


CNI ON


ci TI
g C-


r-~" r-" Tl" Cl" rt-" r-" rT


O rr NO NO NO NO Tl Tl


ON OO


-o
G u


rT


OO oc O CNI ON rT rrT
OO OO o rt-Cl o o o


i-a


OO
O r-4 rt T Tl
rt-o OO -a T3


ag + s
Tl ci CN) NO ci Ö OO
Tl ON ON ON OO NO NO Ti


o


NO
o


a


o ^
N
CN| NO OC o OO OO rT Tl


TJ


c
Ü ON
o^ OO^ NO^ os cn 0\ CN|. — NL)


i—


© r-" cT CNT rf ON" ON" NO" ON


o _o
ej NJ
Cl CNI Cl Cl Cl CNI


TI


Ö H


o NO rr OO rt-rT ON
3 rt „ CN! OO Cl CNI Cl rt-oo r-ON


C -C -— N rn OO
OO Cl p oo rT OO


o


U od NO
CNI od ON´ NO rr Ö Ö


u


ON ci


p
NO Cl rt-CN| CN\


č/5 T


N


rr
Cl


<\) NO TI Č
IX bll ci NO^ ND^ NO^ (N OO CN^ Tl Os


Ci 3
T t-NO o Cl ON


r-


NO" Cl"


Cl Cl


«t U.
© NO" ci oc" O rf" rr"


TI NT Cl Cl Cl Cl Cl


^1


oc 00 Cl ON ON Ti Tl o OO
ON u-i OO o OO CNI ON Cl o
NO OO Ti n-Ti ON


NO f-o rt" Tl


W S


NO ci ON OO o Cl (N ON r


00 t~~ iri l/l TI Cl Cl


n-rr


<


So,.. o o ON o o o o o rT
TI


in OO
ON


NC
OO


11 E


>
O


*
*
t-~ Cl Cl ND c-Ti rT 1 » hJ rr CN) Ln OO rir-
Cl Ti -NT ci o Cl Tl rT


m
m
NO


CNI


NO ci i/S rf rH Tl ci CNI


o
o
Tl
in


r-r-r-ON o r-
r-rr r-OO ON o ON Cl
ci rr CNJ 00 p oo Cl rT


II s


ON ci NO wi o rr rh Tl ci ci


Iskorištena drvna masa po sortimentima tijekom
T rt-o Cl ci


TI
Cl Cl


posljednjih 10 godina prikazana je na si. broj 4. Još teL
ci
rr oc i^i ON NO O


NO ON
ON CNI o OO o


CI rf o


meljitiju sliku iskorištenja drvne mase daje priložena
Ol oc OO oo rr r


2? 6
rr


Ö NO Ti CNI ci ci ci


tablica 1 i grafikon sa postotnim udjelom pojedinih ej
sortimenata u ukupnoj masi izrađenih sortimenata (si. i
ON o ONJ ci rH Tl ´NO od


-OO ON ON ON ON ON ON ON. ON. ON
ON ON ON. ON ON ON ON ON ON ON


br. 5). Zabrinjava veliko smanjenje izrade tehničke a "


10+16


3


m
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 58     <-- 58 -->        PDF

/,. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE U EKSPLOATACIJI ŠUMA Šumarski list br. II 12. t XXIII (1999), 573-580


oblovine u ukupnoj masi izrađenih sortimenata (1989.50,35%, a 1998. samo 34,91%).


n


B9.gcd. HtfAC 9t.gtxL 92.god. 93.god. 9J.g(*t 95.gcd 9S.Scrf 91.go& 9H.god


Ako i ne analiziramo strukturu etata (tu će vjerojatno
reagirati uređivači-potrajnost prihoda i dr.) ostaje sljedeće
pitanje: zašto etat naših šuma, u koje smo, kako se
zaklinjemo, uložili maksimalnu stručnost i znanja, daju
svake godine sve lošiju strukturu drvnih sortimenata?


Jedan od razloga vjerojatno možemo tražiti u činjenici
što naši djelatnici nisu stimulirani za izradu vrednijih
sortimenata. U sustavu plaćanja za izradu i
izvoz veće su cijene za višemetricu nego za tehničku
oblovinu!? Da bi se izbjegao prigovor ili reklamaci


Slika 6. Proizvodnja sortimenata za
mehaničku i kemijsku preradu
u odnosu na ogrijev


Figure 6 The production of assortments
for mechanical and
chemical processing in relation
to fuclwood


Udio najvrednijih sortimenata (F, L) od 6% 1989.
pao je na samo 2% 1998. godine.


BSAMOIZR


OGRI.JKV
ICELULOZA´


ORUD.DRV.


BTAN.OBL.


IPIL.TR.


Slika 5. Struktura drvnih sortimenata
I FURNIR za 10 godina
Figure 5 The slrueture of wood assortments
tor the 10-year period


ja preuzimača, bezbolnije je i isplativije, da "komad"
završi u višemetrici nego li obratno!?


Iz grafikona (si. br. 6) je vidljivo daje 1989. godine
od 172.000 m3 proizvedenih sortimenata preko 90% bilo
za mehaničku i kemijsku preradu, a manje od 10%
(9,64) za ogrijev. Taj odnos drastično je poremećen posljednjih
10 godina, da bi u 1997. godini ukupna količina
drveta, koja završava u ogrijevu, osjetno nadmašila
količinu proizvedenih sortimenata za mehaničku i kemijsku
preradu (52% : 48%).


@ mehanička+kemijska prerada


ogrijev+samoizrada


Po grafičkom prikazu (si. br. 7) može se pratiti pad tisuće m3 1989., na 76 tisuća m3 1998., što čini 44% od
proizvodnje drvnih sortimenata u režiji šumarija sa 172 proizvodnje 1989. godine, odnosno skoro za 100 tisuća
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Z. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE U EKSPLOATACIJI ŠUMA Šumarski list br. II 12, C XXIII (1999), 573-580
m3 manje. Uz pad proizvodnje ogrijeva opada i gotovo
prestaje prodaja već spomenute klasične leževine koja,
uz ponuđenu ´samoizradu", postaje nezanimljiva. Samoizrada
premašuje posljednjih godina trećinu ukupne
proizvodnje. Pogledamo li ponovo kako opada proizvodnja
tehničkih sortimenata, nužno se nameće


sumnja je li samoizrada pod dovoljnom kontrolom?


Ne završavaju li možda i tehnički sortimenti u ogrijevu?
Smatra se prevelikim sitničarenjem inzistiranje na
izdvajanju tehničkih sortimenata, te uvjetovanje da se
kao takvi izvezu na cestu i prikupljaju na pomoćno ili
glavno stovarište.


D "LEZEVINA"


D "SAMOIZRADA"


"REŽIJA"
Slika 7. Vlastita proizvodnja, samoizrada
i ležcvina u razdoblju
od 1989- 1998. g.


Figure 7 Private production, "do-ityourself
system - local people
themselves make wood
from felled trees and slashing
in the period 1989- 1998


ngod. Sftjmi 91.s

MOGUĆA RJEŠENJA


Prema State of World´s Forests, 1997., FAO - dr. sci.
Joso Gračan - Stanje svjetskih šuma 1997. S. L.
9-10/1998. u svijetu potrošnja drva raste. Bilježi se napredak
u tehnologiji prerade, te korištenje tanjih i manje
kvalitetnih sortimenata. Oko 90% ogrijevnog drva
koristi se u zemljama u razvoju, a samo 10% u razvijenim
zemljama. Nasuprot tomu, razvijene zemlje od
ukupne proizvodnje oblog drva koriste 72%, a zemlje u
razvoju 28%. Očekuje se da će se trend povećanja
potrošnje drva u svijetu, posebice nakon 2000. godine,
još i povećati. Uz drvo se spominje i 150 ostalih
šumskih proizvoda koji se u posljednje vrijeme pojavljuju
na tržištu.


1997. godine Vlada Republike Hrvatske pokrenula je
nacionalni program korištenja energije biomase pod nazivom
BIOEN. Program se temelji na praktičnim isku


- Possible solutions
stvima zemalja Europske unije, koji s uspjehom provode
takve programe. Kod nas ga vode stručnjaci Energetskog
instituta "Hrvoje Požar" iz Zagreba. Cilj je istražiti
mogućnosti i stvoriti uvjete za proizvodnju energije
iz biomase i otpada. Misli se na ogrijevno drvo,
drvni otpad, poljoprivredne ostatke (slamu i si.), koje
se sirovine u Hrvatskoj, kao zemlji s bitnim šumskim
i poljoprivrednim potencijalom, mogu kontinuirano
osigurati, a za sada nisu adekvatno iskorištene. Po
svemu sudeći, najznačajniji izvor bit će upravo šumska
biomasa. No, radi se o programu dugoročnog karaktera,
jer se planira u razdoblju 2000/2030 godine, pa je rješenje
sadašnjeg problema još prilično daleko.


U mogućnosti mehaničkog usitnjavanja i daljeg mehaničkog
i kemijskog korištenje u procesima proizvodnje
ploča i celuloze ne bismo ulazili. Planirana izgrad


nja niza tvornica iverica,


Tablica2. Pregled broja kapaciteta pilana (godišnji prorez trupaca u dvije smjene) u Hrvatskoj u vlaknatica i celuloze neće
1974. godini.


biti realizirana u skoroj bu


Table 2 A survey of sawmill capacity (annual logs processed in tw o shifts) in Croatia in 1974.


dućnosti. I tu je vjerojatno


Veličina pilane
(Sawmills)
Vrlo velike (Very big)
Velike (Big)
Srednje (Medium)
Male (Small)
Vrlo male (Very small)
Ukupno (All sawmills)


Godišnji kapacitet Broj pilana pobijedio uvoz.
(Yearly capacity) (Number of sawmills)


Poznato je pak da u HrPreko
(Over) 50.000 m3 8 vatskoj postoji višak pilans


25.000 -50.000 m3 27 kih kapaciteta (od malih pilana
do industrijskih pogo10.000-
25.000 m3 18
na). Na tržištu se pojavljuju i


5.000-10.000 m3 15


"portabl" pilane, pokretna
Ispod (Under) 5.000 m3 449


postrojenja koja je čak mo517
guće seliti i osobnim automobilom.


Brežnjak, M. (1993)- Prema podacima (Data): Milinović, I.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 60     <-- 60 -->        PDF

/ . lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNI: MASE U EKSPLOATACIJI ŠUMA Šumarski list br. II I 2, CXXI1I (1999), 573-580


Imajući to u vidu, u nastojanjima optimalnijeg iskoSlika
9. Pilanska obrada trupaca i instalirani pilanski kapaciteti u
Hrvatskoj 1973. god.


rištenja, iz oborene drvne mase mora se izdvojiti što


Figure 9 Sawmill manufacture of logs and installed gas facilities in


više sortimenata za pilansku obradu.


Croatia in 1974


Slika 8. Nije li nešto od višemetrice moglo završiti u "komercijal


noj" robi umjesto u ogrijevu!?
Figure 8 Could not logs of several metres be used for "commer


cial" products instead of for fuel wood?


Upravitelji šumarija i tehnolozi proizvodnje trebaju
najozbiljnije organizirati i punu pozornost posvetiti
krojenju oborenih stabala i klasiranju u drvne
Sortimente. Svaki odsjek nakon izvršene sječe i
izrade temeljito prekontrolirati, a podatke analizirati, te
saznati da li su polučeni planirani tehnički drvni sortimenti
i stoje razlog odstupanju. Zbog toga je prilikom
doznake obvezno procjenjivati tehničke Sortimente.


To je jedan od korisnijih podataka koje doznačar treba
donijeti s terena. Zapravo bi neki vredniji sortimenti
zaslužili da se o njima već puno ranije počne voditi
dužna briga, nego tek kada leže na stovarištu.


Opsežna mjerenja u svrhu utvrđivanja udjela drvnih
sortimenata u volumenu krupnog drva, provodi gospodin
Andrija Stefane ić, dipl. inž. šum. i to za običnu
bukvu, hrast kitnjak, hrast lužnjak i poljski jasen. U
okviru svojih istraživanja gosp. Štefančić educira nazo-


Prema (After): Milinović, I. (1975)


čne šumarske djelatnike. Takvu poduku hitno treba
proširiti i obvezno primjenjivati na svim radilištima.


Nadalje, smatram daje moguće, štoviše nužno, stimuliranje
djelatnika u procesu proizvodnje, za izradu
kvalitetnijih drvnih sortimenata. Na tajnačin treba
osjetno popraviti odnos prema proizvodima koji su
glavni cilj gospodarenja šumom.


Osim standardnih sortimenata za pilansku obradu,
pri eksploataciji šuma, moguće je izdvojiti i znatne količine
pilanske sirovine za koju, za sada, nažalost, nedostaju
programi korištenja. Kome je interes iznaći
pravi program u ovome trenutku teško je reći!?


Slika 10. Inicijativa privatne tvrtke: iz višemetrice se može piliti grul )e elemente, parket popruge (frize), a tek ostatak ide u peć!


Figure 10 The initiative of a private company: rough elements and f arquet elements are sawn from several-meter-long logs, and the remains
end up as fuelwood!
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Z. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE U EKSPLOATACIJI ŠUMA
Šumarski list br. II 12.CXXII111999). 573-580
Svjedoci smo da su neke vrste drveta naprosto zanemarene,
ali smo i svjedoci nezadovoljstva do ogorčenja
nekih drvoprerađivača, koji ne uspijevaju na hrvatskom
tržištu nabaviti dovoljnu količinu pilanske sirovine
za unaprijed ugovorene proizvode: piljenice, elemente,
popruge, pa čak i finalne proizvode. Dakle, pilanskih
sirovina nekih vrsta drva nedostaje na tržištu.
To su uglavnom bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, jasen,
trešnja, javor...


U tehnologiji masivnog drva predviđeno je, kao ulazna
sirovina, i kvalitetno prostorno drvo u obliku cjepanica
ili oblica. Predložio bih da se usvoji probna proizvodnja
nestandardnog sortimenta tehničke oblice
od 1,00 m (1,10; 1,20;...) dužine i promjera od 16 cm na
više. Kod takvih dimenzija moguće je isključiti većinu
grešaka prisutnih i dozvoljenih kod pilanskih trupaca.
Jer, čimbenici iskorištenja trupaca kod piljenja osim
dužine su i promjer, pad promjera, zakrivljenost, a ponajprije
kvaliteta. Pri tomu se misli na pogreške (nepravilnosti
anatomske grade drva, posljedice napada gljivica
i insekata itd.) koje se ne toleriraju u gotovom pilanskom
proizvodu, pa se stoga moraju iz piljenica odstraniti.
Ovakav Sortiment, ako ne bi bio prihvaćen kod
velikih prerađivača, našao bi svog kupca među mnogobrojnim
malim pogonima za primarnu obradu.
Naime, u većim pilanama rentabilnost takve pilanske
obrade smatraju problematičnom. No, nije li poznato
da se iskorištenje sirovine može od pilane do pilane
znatno razlikovati? Dalekovidniji kolege iz drvne industrije
već su istraživali mogućnost proizvodnje piljenica
iz kraćih i tanjih sortimenata od standardnih, računa


ZAKLJUČCI


Drvo je biološki proizvod, dakle obnovljiv, ali ipak
ograničen prirodni resurs, koji se ne može uvećati, nego
samo u svrhu potrajnosti bolje i racionalnije koristiti.
Nekadašnju maksimu štednje, da svaki iskorišten kubni
metar drvnih otpadaka "oslobađa" jedan kubni metar
oblog drveta za industrijsko prerađivanje, treba potencirati:
svaki kubni metar iskorišten više u industrijskoj
preradi donosi nam veću dobit, rješava nas za toliko
viškova ogrijevnog drva i šumskog otpada, te smanjuje
uzgojne i zaštitne probleme.


Možemo zaključiti da su i "samoizrada", a također
tehnologija "višemetrice", nesavršene metode rada, odnosno
načini eksploatacije kroz koje "cure", odnosno
gube se izvjesne količine tehničkog drveta.


Povećanjem ponude ogrijevnog drveta šumari su
neizravno prouzrokovali opadanje zanimanja za "leževinu".
Dakle, u izvjesnoj mjeri sami su krivci što se šume
ne čiste, nego u njima ostaju znatne količine režijskog
i drugog drvnog otpada.


Slikali. Jedna od jednostavnijih izvedbi stroja za cilindričnu
obradu drva. Zahvaljujući ovom "izumu", tehničkim drvom
postaju praktično i pravnija stabalca iz prvih proreda,
pa čak i iz čišćenja guštika, deblja od 4 cm. Stroj
obraduje Sortimente promjera od 4 - 20 cm za najrazličitije
namjene.


Figure 11 One of the simpler performances of cylindrical timber
processing machine. Thanks to this "invention", young
trees thicker than 4 cm obtained from the first thinning
treatments and even from cleaning thickets, can be turned
into technical timber. The machine processes assortments
with diameters of 4-20 cm for various purposes.


jući kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje
u namjenskoj pilanskoj tehnologiji. Mali poduzetnici,
doduše iz nužde, otišli su ispred njih. Oni su i dokazali
opravdanost ovakvog razmišljanja.


Predstoji prikupljanje podataka zbog utvrđivanja
udjela predloženog tehničkog sortimenta u masi prostornog
drva, u oplodnim sječama, te u proredama.


Conclusions


Smjernice koje trebaju voditi optimalnijem korištenju
drvne mase bile bi:


-
Marketinška prethodnica planiranja i izvršenja
plana sječa.
-
Odluka taksatora i uzgajivača, a na osnovi istraživanja
tržišta i objektivnih uzgojnih potreba,
koje sječe treba provesti.
-
Prilikom doznake obavljati procjenu tehničkog
drva.
-
Stimulativno plaćanje sječe, izrade i izvoza u korist
vrednijih tehničkih sortimenata.
-
Stimulativno plaćanje sječe, izrade i izvoza (ili
otkup) kod "samoizrade" za izdvojene tehničke
Sortimente.
-
Stalna edukacija i temeljita kontrola od sječe,
krojenja do otpreme.
-
Uvođenje novih sortimenata i pronalaženje plasmana
za njih, dok ih tržište ne prihvati.
-
Uključivanje u BIOEN.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Z. Lisjak: OPTIMALNO ISKORIŠTENJE DRVNE MASE U EKSPLOATACIJI ŠUMA Šumarski list br. II 12, CXXIII (1999), 573-580
LITERATURA References


Izvještaj o poslovanju (završni račun) za 1989., 1990., Domac , J.: Sadašnja i buduća proizvodnja energije iz
1991., 1992., 1993. biomase šumskog porijekla, Š.L. 11-12/1998.
Izvješće proizvodnog i komercijalnog odijela iz 1994., Starčev i ć,T.: Može li se etat ostvariti neovisni od tr1995.,
1996., 1997., 1998. žišta, Š.L. 9-10/1998.


Hren, V., Cestar, D., Kovačević, Z., Bezak, Štefančić, A.: Udio drvnih sortimenata u volumeK.,
Krej či, V., Krznar , A.: Studija korišćenja nu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast
otpadaka iz šumske i drvno industrijske proizlužnjak,
hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip,
vodnje u SR Hrvatskoj - Institut za drvo - ZaŠ.
L. 9-10/1997.
greb, 1975.


Stefane i ć, A.: Udio drvnih sortimenata u volumenu
Ugrenović , A.: Upotreba drveta i sporednih produkrupnog
drva do 7 cm promjera za običnu bukvu
kata šuma, Zagreb, 1948. u jednodobnim sastojinama, Š. L. 7-8/1998.
Brežnjak , M.: Pilanska tehnologija drva- Šumarski
fakultet, Zagreb, 1997.


SUMMARY: An analysis of felled stemwood in the period 1989 - 1998 in
the Forest Administration of Požega displays a constant fall in the production
oj assortments for mechanical and chemical processing. The overall amount
of felled timber shows an increasing proportion offuelwood manufactured under
the so-called "do-it-yourself" system, while at the same time the demand


for this product is decreasing due to the introduction of gas.
What should forestry profession do in this situation? The paper points to
deficiencies of the present practice. Some solutions have been made based on
several methods of better (more rational) use of felled stemwood. The problems
can be overcome with full co-operation of forestry experts -specialists:
managers in prescribing annual cuts, commercial experts in market research,
and technologists in forest administrations and offices.
Key words: felled stemwood, exploitation, market relations, market
research..