DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 70     <-- 70 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


NEZAKONITI GODIŠNJI


U članku 70 Pravilnika o uređivanju šuma stoji: godišnji
plan gospodarenja šumama i šumskim zemljištem
izrađuje se kada ne postoji mogućnost pravovremene
revizije, odnosno obnove osnove ili programa. Ovo
znači da su odredbe postojeće osnove istekle, a novu
osnovu, iz bilo kojih razloga, nismo na vrijeme revidirali
ili obnovili, tako da nastaje prekid u kontinuitetu
važenja osnova. Primjera radi imamo osnovu čije odredbe
vrijede za razdoblje od 1. siječnja 1990. do 31.
prosinca 1999. godine. Novu osnovu revidirali smo ili
obnovili sa zakašnjenjem od godinu dana, pa njene
odredbe vrijede od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca
2010. godine. Znači daje 2000- ta godina nepokrivena
nijednom osnovom. Prema Pravilniku o uređivanju šuma,
za tu godinu može se donijeti godišnji plan gospodarenja.
Zakon o šumama u članku 41 kaže: stabla u šumi
mogu se sjeći tek poslije odabiranja i obilježavanja


(doznaka stabala). Doznaka stabala, osim nužne doznake
stabala za uzgojne odnosno sanitarne sječe ne može
se obavljati dok nije donesena osnova gospodarenja,
odnosno program za gospodarenje šumama. U našem
primjeru u 2000. godini ne bi mogli izvršiti doznaku
stabala za sječu ako se ne donese godišnji plan gospodarenja,
koji za tu godinu ima sve atribute osnove. On
je potpuno autonoman sa svojim smjernicama i evidencijama
o izvršenim radovima.


Za godinu u kojoj vrijede odredbe osnove gospodarenja
ne može se donijeti godišnji plan gospodarenja,
jer osnova isključuje godišnji plan gospodarenja.


Na žalost, u praksi se zlorabi godišnji plan gospodarenja,
pa se godišnji plan gospodarenja donosi i za godinu
koja je pokrivena odredbama osnove gospodarenja.


Prilikom revizije ili obnove osnove gospodarenja u
pravilu se donose godišnji planovi gospodarenja na račun
novih osnova gospodarenja, čija je revizija, odnosno
obnova u tijeku.


Ovi godišnji planovi moraju biti doneseni do 31.
ožujka u zadnjoj godini važenja stare osnove, kako bi
se do kraja godine mogla izvršiti doznaka stabala za
sječu sljedeće godine, odnosno u prvoj godini važenja
nove osnove. Nadalje se u Pravilniku o uređivanju
šuma kaže da se izvršenje godišnjeg plana gospodarenja
smatra prvom godinom izvršenja osnove gospodarenja.
Ostaje nejasno kako je ovo moguće kad se godišnji
plan gospodarenja radi po staroj gospodarskoj
podjeli i starim tarifnim nizovima za obračun drvne


PLANOVI GOSPODARENJA


mase, a nova osnova ima novu gospodarsku podjelu i
nove tarifne nizove.


Budući daje prva doznaka izvršena godinu dana prije
nego su nastupile odredbe nove osnove, a kako godišnje
vršimo doznaku na oko 1/10 površine koja se proređuje,
onda će u desetoj godini važenja osnove biti jedanaesta
doznaka, pa se ostaje bez propisa jer su već
potrošeni. Da bi se premostila ova godina donose se
nezakoniti godišnji planovi gospodarenja, drugim riječima
ovim nezakonitim godišnjim planovima gospodarenja,
vrši se prethvat u etatu u visini jednogodišnjeg
etata u odnosu na propise važećih osnova. Ovaj prethvat
u etatu realizira se u razdoblju od 10 godina, u
kome se izvrši revizija, odnosno obnova svih osnova
gospodarenja.


Da bi se prevladao ovaj problem, potrebno je u prvoj
godini važenja osnove izostaviti redovne sječe,
izuzevši sanitarne sječe. Ovo je logično kada se zna da
je tehnološki proces u šumarstvu takav da sječi stabla
prethodi doznaka stabala godinu dana prije sječe, a prema
Zakonu o šumama doznaku možeš vršiti tek kad
imaš osnovu ili program gospodarenja. Na ovaj bi se
način u razdoblju od 10 godina uštedio jednogodišnji
etat. Dakle u prvoj godini važenja osnove prva doznaka,
u drugoj godini važenja osnove druga doznaka i prva
sječa, a u desetoj godini deseta doznaka, a sječa tih
stabala u prvoj godini važenja nove osnove. Na ovaj
način u 10 godina važenja osnove ne bi ostali bez
propisa, pa nema ni potrebe za donošenje nezakonitih
godišnjih planova gospodarenja.


Iako imamo 9 evidentiranih sječa po odredbama nove
osnove, bilancu o izvršenim radovima za 10-godišnje
razdoblje važenja osnove možemo sačiniti, jer se
osnova razdužuje s manualima doznake. Ako u međuvremenu
između doznake i sječe dođe do promjene u
doznačenim stablima, doznaka se revidira, pa tako revidirana
razduži u osnovi. Ovdje treba napomenuti da doznačena
stabla ne znače samo pravo na sječu, nego i obvezu
da se takva stabla posjeku.


Prilikom inventarizacije za izradu nove osnove doznačena
stabla se ne uzimaju u obzir za izračun drvne
mase u novoj osnovi, jer je njihova masa razdužena u
staroj osnovi, po kojoj je izvršena doznaka.


Mr. sc. Martin Krajina dipl. inž. šum.