DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 71     <-- 71 -->        PDF

UGROŽENE ŽIVOTINJSKE VRSTE
BJELICA ILI ESKULAPOVA ZMIJA (Elaphe longissima Laurenti)


Zmija neotrovnica koja naraste do 180 cm dužine.
Leda su joj uglavnom jednobojna, sivkasta do tamno siva
ili tamnosmeda. Odozdo je bjelkasta. Leđnih ljusaka
u poprečnom nizu ima 21-23. Na glavi je čeona pločica
sprijeda puno šira nego straga. Stražnje nadusne i sljepočne
pločice su bjelkaste. Ispred oka ima samo jednu
predočnu pločicu. Obitava u bjelogoričnim šumama,


ZAŠTIĆENI OBJEKTI PRIRODE


vrlo često u mladićima naših prigorskih bukovih šuma
uz stare hrpe granja, ali i u kamenjaru. Vješto gmiže,
popne se na niža stabla pa se i rod kojem pripada naziva
drvolazi. Hrani se većinom manjim glodavcima. Rasprostranjena
je u srednjoj i južnoj Luropi.


Uz ovu zmiju vezano je mnogo praznovjerica i le


gendi. Praznovjerja su vezana uz sisanje mlijeka kod
krava na paši do legendi o čarobnim silama.
Stari Grci su je prikazivali kao stalnu pratilju
boga Eskulapa. Lik bjelice s glavom iz-


I nad posude ili obavijeno tijelo oko štapa
predstavlja i danas simbol ljekarništva.


U Hrvatskoj je bjelica zaštićena Zakonom.
Zmije imaju značajnu ulogu u biološkim
lancima naših šumskih ekosustava
pa bismo trebali što aktivnije provoditi njihovu
zaštitu. Na prijedlog Zajednice za zaštitu
divljači u Njemačkoj bjelica je proglašena
za životinju 2000. godine zbog ugroženosti
od istrebljenja.


Iskreno se nadamo da to nama neće biti
potrebno.
Tekst i snimak:
Krunoslav Arač, dipl. inž. šum.


Još jedan objekt koji su šumari predložili zaštititi
PRAŠUMA "DEVČIĆ TAVANI´


U javnom poduzeću "Hrvatske šume", Upravi šuma
Gospić, Šumariji Otočac, u gospodarskoj jedinici
"Senjsko Bilo", izdvojen je i predložen odjel 18 s odsjecima
18b i 18c kao prašumski rezervat šuma bukve i
jele (Omphalodo -Fagetum Marinček 1992) na
površini od 42,76 ha.


U proljeće 1992. god. posjetio je Upravu šuma Gospić,
Šumariju Otočac prof. dr. Branimir Prpić s namjerom
da se ovaj objekt izdvoji i proglasi prašumskim
rezervatom posebne namjene. Nakon obilaska odjela
18 gospodarske jedinice "Senjsko Bilo" utvrdili smo da
isti nije sječen (nikada) i da nije izdvojen iz redovnog
gospodarenja. Prema tada važećoj šumsko-gospodarskoj
osnovi bio je tretiran kao i svi odjeli u gospodarskom
smislu s propisanim etatom itd. Sreća je što odjel
nije bio otvoren i dostupan za sječu, te ga upravitelji šu


marija prije mene nisu planirali za sječu. Ja sam pruzeo
Šumariju Otočac 1992. godine nakon što sam punih 15
godina radio kao inspektor za šumarstvo i lovstvo, jer je
moje područje djelovanja bilo okupirano. Moram priznati
da sam znao za to prašumsko područje, ali ga nisam
imao priliku obići i vidjeti do dolaska prof. dr. Prpića.


Nakon obilaska odjela, tj. predmetne prašume,
dogovorili smo se da odjel 18 nećemo dirati, te da će se
isti proglasiti objektom posebne namjene tj. prašumskim
rezervatom šuma "bukve i jele" u skladu s postojećom
zakonskom regulativom.


Dana 10. rujna 1993. godine zasijedala je Komisija
Ministarstva Poljoprivrede i šumarstva (Br. UP/I-32103/
93-01/58 od 6. rujna 1993. god.) prilikom stručnog
ispitivanja elaborata osnove gospodarenja za gospodarsku
jedinicu "Senjsko Bilo" u sastavu: