DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 75     <-- 75 -->        PDF

LITERATURA


Korp e 1, Š., 1996: Razvoj i struktura bukovo-jelovih
prašuma i njihova primjena kod gospodarenja
prebornom šumom. Šum. list. 3-4, 203-208.


Prpić , B., 1979: Struktura i funkcioniranje prašume
bukve i jele u Dinaridima Hrvatske. Drugi Kongres
ekologa Jugoslavije, 899-924.


Matić , S., 1979: Ekološke i strukturne karakteristike
prebornih šuma jele i bukve u G. Kotaru. Drugi
Kongres ekologa Jugoslavije. 741-765.


OBLJETNICE


Vukelić , J., Rauš,Đ., 1998: Šumarskafitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski fakultet
Zagreb.


Savjetnik upravitelja
Uprave šuma Gospić
Marko Vukelić, dipl. inž. šum.


50. OBLJETNICA UTEMELJENJA SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE U SPLITU
Split, 1. listopada 1999.


Srednja šumarska škola za krš u Splitu
utemeljena je 1948.


1964. zatvorila su se vrata naše drage šumarske
škole. Danas se sa sjetom prisjećamo minulih dana
jedne divne mladosti provedene u njoj pod opjevanim
Marjanom, uz obalu hrvatskog Jadrana, na Spinutu.


Program


- Pozdrav i uvodna riječ,
dr. Vlado Topic idipl. inž. Helidor Prelesnik
Osvrt i sjećanja na utemeljenje srednje Šumarske
Škole, dipl. inž. Porin Schreiber
Glazbeno poetski recital Scena mladih


Dalmatino povišću pritrujena
Zelenu granu s tugom žuta voća


T. Ujević
Odlazak


T. Ujević
Tamaris


S. Košutić
Jubav i rusulice


Đ Ivanisevic


Moja Jube
Marjanski nocturno


V. Vućetić
Marjane, naš Marjane


Štovane gospođe i gospodo,


na podstrijek Hrvatskoga šumarskog društva
Ogranak Dalmacija Split, ustanovljenje Organizacijski
odbor za obilježavanje 50. godišnjice osnutka Savezne
srednje šumarske škole za krš u Splitu, u čije ime imam
čast s radošću pozdarviti nazočne cijenjene goste i zaželjeti
im dobrodošlicu.


Pozdravljam člana Poglavarstva splitsko-dalmatinske
županije dipl. inž. šum. Ivana Perkovića , Dožupana
Zadarske županije dipl. inž. šum. Božidara Lon gi
na, Hrvatske vode - direktora vodnogospodarskog
odjela za vodno područje Dalmatinskih slivova Split,
gospodina dipl. inž. Branka P ej ako vica, predstavnike
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gospodu:
prof. dr. Šimu Meštrovića, prof. dr. Antu Tomaševića,
doc. dr. Željka Š panj o I a, Instituta za
jadranske kulture i melioraciju krša gospodina dr. Vladu
Topić a, Hrvatske šume upravitelja Uprave šuma
Split mr. Ivana Leku , predstavnike Parkova i nasada
Split, dipl. inž. Dražena Grgurevića , dipl. inž. Josipa
Borića i dipl. inž. Nikolu Gjelduma, direktora
Srednje škole "Braće Radić" gospodina Petra Vrba nića
, direktora Trgovačke škole gospodina Mira Re zića
, te direktora Turističko-ugostiteljske škole Split
gospodina Matu B a 1 i ć a, koji su nam ustupili ove prostorije
bivše šumarske škole.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Zagreba, koji je bio nazočan završnim ispitima, zapisao
je kako su ocjene na tim ispitima bile redovito više nego
u svjedodžbama razreda, usprkos nepovoljnijeg režima
odgovaranja samo na tri pitanja. Za takva a i mnoga
druga priznanja koja su bila upućena školi dugujemo
trajnu zahvalnost našim direktorima škole, profesorima
i nastavnicima, upraviteljima i odgajateljima Srednjoškolskog
učeničkog doma pa i pomoćnom osoblju koje
je bilo sastavni dio naše škole.


Samo njihovom savjesnom, predanom i samozatajnom
radu, a nadasve strpljivošću i humanošću, moglo
se odgajati i odgojiti 15 naraštaja šumarskih tehničara s
preko 600 polaznika iz svih krajeva bivše države, učenika,
različtih mentalitetom, nacionalnog sastava i vjerskog
uvjerenja i pripadnosti, od Slovenije do Makedonije
i od Banata i Bačke do Istre i Dalmacije.


S ponosom ističemo da su naši profesori bili vrsni
šumarski stručnjaci:


Inž. Hcliodor Prelesni k - prvi upravitelj Kraške
šumarske škole u Drnišu, inž. Petar IVI a t k o v i ć - prvi
direktor Srednje šumarske škole u Splitu od 1948. godine
do svibnja 1951. godine, kada prihvaća dužnost
profesora botanike na Višoj pedagoškoj školi u Splitu,
(VPŠ u Splitu).


596


ovinia veiiKa nvaia !


Molim Vas da minutom šutnje odamo dužno štovanje
i hvalu preminulim profesorima, učenicima i ostalim
djelatnicima Škole! Neka imje vječna hvala i slava.


Minulih 50 godina veliko je razdoblje u kojem su se
u čitavom svijetu dogodile vrlo značajne i neslućene
promjene. Na žalost ne samo dobre! Kada su mladi ljudi
ove škole započeli svoj nauk, a potom i svoju djelatnost
na terenu, malo je podignutih šumskih kultura bilo
ostalo iz proteklih vremena, ali nije bilo ni opetovanih
pogubnih šumskih požara. Velike pošumljene i meliorirane
površine, uzgojene zaslugom ovih naraštaja
šumara, poharane su ognjenom stihijom. To mora žalostiti
svakog uljuđenog i civiliziranog čovjeka koji zna
za značaj i blagodati šumskog pokrivača na Zemlji, a
kako ne bi djelatnika koji gleda ili čuje da propada njegov
dugogodišnji trud, sada već visoka šuma prsnog
promjera 15-20 cm, visine 13-15 m, ukupne drvne maL
se 200-300 mVha. Pitamo se za uzroke?


Veliki naš prirodnjak i pjesnik Vladimir Nazor u stihu
nam prikazuje kako umire šuma koju su zapalili pijani
mletački drvosječe. On kaže:


"A šuma se cijela grči, trza nj (ja
Postala je razboj dviju grdnih sila:
Gutaju je zvala ognjenijeh zmija
I bije ju snaga vjetrenjijeh krila.
Dok vatrena bura hara luge sve,
Mukli hropot bruji šume koja mre ".


594


U svibnju 1951. godine inž. Petar M a t k o v i ć pre
dao je dužnost direktora inž. Davoru Zera vici, a taj
inž. Bogdanu Dereti, zatim ovaj inž. Žarku Vrdolj
ak u, koji odlazi kao stručnjak FAO-a u Alžir, a njega
nasljeđuje ponovno inž. Davor Žeravica, kojemu je nažalost
1965. godine dopala dužnost zatvoriti školu.


Za podsjećanje potrebno je spomenuti te odati priznanje
i profesorskom i nastavničkom osoblju koji su
nam podarili znanje iz predmeta opće kulture u sukladnosti
s programima obvezatnih predmeta srednjih škola
u Republici. Kroz školu, prodavajući te predmete prošlo
je 50 profesora i nastavnika, stručnih inženjera poljodjelske
znanosti, liječnika, profesora i nastavnika
tehničke i tjelesne kulture, meteorologije i drugih.


Među inima spomenut ćemo: prof. Anka G lavi na-
Kovačić, pok. prof. Lav Grizogono, prof.
Duško Kečkemet, pok. prof. Marija G iperborej ski,
prof. Ivo B i 1 i ć, prof. Jovan Sikimić, pok. inž.
Nikola Vernazza, pok. prof. Petar Ružević, prof.
Ivo E t c r o v i ć, pok. prof. Natko L ahm an, pok. inž.
Vlado Stipanič ić, liječnici dr.Gregorčić,dr.Za v
o r o v i ć, dr. Ž aj a, dr. S u i ć, dr. Poturica te mnogi
drugi.


Vrijedno je spomenuti i našu dugogodišnju i vrijednu
tajnicu škole, gosp. Kannen Rus so , sjećamo se


r—_-_ . .,.,..... „—- -a-" » -_!


Ta 50. obljetnica znakovita je za šumarsku struku,
jer ona potvrđuje slijed započet prije 138 godina od
osnutka Šumarske škole u Križevcima 1860. godine
kao okosnice i jezgre šumarske znanosti i školstva u
Hrvata.


Srednja šumarska škola u Splitu nastavlja djelatnost
Kraške šumarske škole u Drnišu stoje iz pepela i ruševina
iza Drugog svjetskog rata u prosincu 1946. godine


Slika 2. Članovi organizacijskog odbora obilježavanja 50. obljetnice
Srednje šumarske škole za krš u Splitu. Slijeva: Dr. se.
Vlado Topić, dipl. inž. Hcliodor Prelesnik i dipl. inž. Porin
Schreiber
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Slika 3. Sudionici obilježavanja 50. obljetnice Srednje šumarske
škole za krš u Splitu. Prvi red: Nastavnici i profesori slijeva,
dipl. inž. Ante Bilandžić, prof. Anka Glavina-Kovačić i
prof. dr. sc. Ante Tomašević. Drugi red: Drugi slijeva prof.
Nikša Vučetić, dipl. inž., treći slijeva književnik Veseljko
Vučctić bivši učenik škole, osmi slijeva kao gost u ime
Šumarskog fakulteta doc. dr. se. Žcljko Španjol.


iznikla u trošnim zgradama kompleksa "DIFNIK". U
siromašnim okolnostima mjesni stolar sklepao je učeničke
klupe od dasaka svježe ispiljenih balvana iz kninske
pilane u koje sijeda prvi pristigli učenik Frane Z o r
i c a iz Biograda. To je bio prvi školski inventar za 12
polaznika - šumarskih tehničara koji su maturirali u
Splitu u lipnju 1950. godine, a jedna od tih bila je djevojka
Sonja Novak iz Drniša, prisjeća se inž. Heliodor
P r e 1 e s n i k, prvi upravitelj škole.


Osnivač drniške škole "po dekretu" bio je Oblasni
narodni odbor Dalmacije. Obnova zemlje nakon rata
zahtijevala je što brže obrazovanje stručnog osoblja kako
bi školovani ljudi-stručnjaci započeli opsežne radove
ispunjavanja plana "I. petoljetke". Stoga je Kraška
šumarska škola u Drnišu bila trogodišnja, a Srednja šumarska
škola u Splitu postaje četverogodišnja. Njeni
učenici nakon završenog "ispita zrelosti" - mature stječu
zvanje šumarskog tehničara.


U povodu 100 godina šumarske nastave u Hrvatskoj
(1860-1960) u prigodnom zborniku zabilježeno je 15
naraštaja maturanata - apsolvenata Srednje šumarske
škole za krš koji su zavrijedili diplomu šumarskog tehničara.


Opće prilike u gospodarstvu bivše države, politike,
školstva i kulture odražavale su se na život i rad naše
škole.


Prijelazom u Split škola se u svom nazivu prilagođuje
općem nazivu srednjih škola a samo donekle mijenja
ime drniške škole i obzirom na njihov zajednički
temeljni cilj - ozelenjavanje sivila ogoljelog krša


naziva se Srednja šumarska škola za krš u Splitu.
Djelovanje škole i rad u njoj stalno se prilagođavao
zahtijevima struke, gospodarstva i politike školstva u
tadašnjoj državi.


Dopunjuju se nastavni planovi, uvodi se više stručnih
predmeta, proširuju programi opće kulture sukladno
sa školskim programima obrazovnih predmeta
srednjih škola u Republici.


U školskoj godini 1959/60. predaje se 18 stručnih i
pomoćno-stručnih predmeta te pet specijaliziranih
predmeta: kraške vode, kraški pašnjaci, pošumljavanje
krša, parkiranje i praktični rad. Pored tih u nastavi je i
osam opće obrazovanih predmeta. Posebnu pozornost
poklanjalo se predmetu pošumljavanja krša, jer je škola
utemeljena s ciljem pošumljavanja naših krških ogoljelih
površina.


Taj predmet sustavno je pratio drugi po važnosti uzgoj
šuma, koji nas je uvodio u upoznavanje šumarske
znanosti, potrajnosti šuma u teoriji i praksi.


Imali smo iznimnu sreću što nam je te predmete predavao
i vodio nas kroz obveznu terensku nastavu i
praksu, vrsni i svestrani iskusni šumarski stručnjak i istaknuti
publicist široke i bogate opće i osobne kulture,
inž. Oskar Pi skori ć .


Kraška šumarska škola u Drnišu posjedovala je preko
45 ha obradivih površina koje su služile i kao poljodjelsko
školsko godpodarstvo učeničkog školskog doma
u predjelu "Cecela" u Petrovom polju. Praktični dio
nastave odvija se u tom školskom rasadniku u kojem je
uzgojeno preko 1 milijun sadnica dvadeset različitih
vrsta bilja. Prijelazom i utemeljenjem škole u Splitu
podiže se rasadnik uz južne površine školskih objekata
uz kojeg su izgrađena dva staklenika i spremište alata.
O rasadniku, uz niz stručnih predmeta koje nam je
predavao, s posebnim žarom i zanesenjaštvom skrbio
je, vodio ga i upravljao naš uzorni profesor inž. Boris
Giperborejski. Njegovom zaslugom i marom, rasadnik
prerasta u školski arboretum, u živi herbar učenicima,
posebice u početku školovanja. Iz njega uz
svesrdnu pomoć i ljubav prema struci inž. Gipcrborejskog,
učenici su crpili ljubav prema plemenitosti
šumarske struke kojoj su se kao životnom pozivu
odredili.


Zaslugom inž. Borisa Giperborejskog uzgojeno je u
tom arboretumu 547 različitih biljaka. Od sudbonosne
1965. godine kada se dokida škola, proteklih 30 godina
zatiru se biljke i tlo našeg arboretuma, ruše se i urušavaju
zidovi i podziđa, lomi ograda i ploča s natpisom
rasadnika. Briše se ime naše drage škole tvrdim,
oporim i surovim stopama nekih drugih ljudi, ljudi drugih
navika, neosjetljivih za uloženi trud i ljubav svih
djelatnika Srednje šumarske škole za krš na tom prostoru
podno Marjana.


Žalosni smo stoje sličan usud arboretuma životnog
djela inž. Giperborejskog dohvatio i njegov grob na Lovrincu.
Danas se jedva nazire travnati humak bez imena
poslijednjeg počivališta nezaboravnog profesora.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Od potpunog uništenja, devastacije i nemara naš arboretum
čuvaju svojom skrbi i marom bivši učenici naše
škole, a danas vrijedni i zaslužni djelatnici "Parkova
i nasada" Split. To su naše kolege inž. Dražen Grgu rević
i inž. Josip Borić. Hvala im za simboliku i
tvrdnju o postojanju znakovite i vrijedne šumarske škole
na ovim mediteranskim prostorima.


Uz stjecanje teorijskog znanja i spoznaja o šumarskoj
struci, učenici su neposredno učili i primjenjivali
prihvaćeno i stečeno znanje na terenskim radovima. Prvoredno
se to odvijalo u rasadniku, arboretumu, upoznavanjem
i prepoznavanjem s preko 500 različitih biljaka.
Sijede radovi u okolišu škole, gradskom perivoju,
na Marjanu, gdje učenici starijih razreda provode praktične
radove uređivanja šuma. Za spomenuti je radove u
okolici Splita, Majdana, na Klisu, Visu i Pelješcu. Pored
navedenih radova, u tijeku školskog ljetnog raspusta
učenici su morali obaviti praktični rad u trajanju od
mjesec dana u šumarijama diljem tadašnje države. Nakon
toga, učenici su donosili Dnevnike rada s ocjenom


o uspješnosti provedene prakse.
Stečenim znanjem učenici četvrtih razreda bili su
grupovođe učenicima nižih razreda u terenskim radovima
tijekom školske godine.


U napisu u Šumarskom listu 1970. godine između
inih pohvala i priznanja Šumarskoj školi u Splitu, bilo
je zapisano kako se s učenicima već nakon III razreda
moglo razgovarati na stručnoj razini, a izaslanik Poslovnog
udruženja šumskoprivrednih organizacija iz
Zagreba, koji je bio nazočan završnim ispitima, zapisao
je kako su ocjene na tim ispitima bile redovito više nego
u svjedodžbama razreda, usprkos nepovoljnijeg režima
odgovaranja samo na tri pitanja. Za takva a i mnoga
druga priznanja koja su bila upućena školi dugujemo
trajnu zahvalnost našim direktorima škole, profesorima
i nastavnicima, upraviteljima i odgajateljima Srednjoškolskog
učeničkog doma pa i pomoćnom osoblju koje
je bilo sastavni dio naše škole.


Samo njihovom savjesnom, predanom i samozatajnom
radu, a nadasve strpljivošću i humanošću, moglo
se odgajati i odgojiti 15 naraštaja šumarskih tehničara s
preko 600 polaznika iz svih krajeva bivše države, učenika,
različtih mentalitetom, nacionalnog sastava i vjerskog
uvjerenja i pripadnosti, od Slovenije do Makedonije
i od Banata i Bačke do Istre i Dalmacije.


S ponosom ističemo da su naši profesori bili vrsni
šumarski stručnjaci:


Inž. Heliodor Prelesni k - prvi upravitelj Kraške
šumarske škole u Drnišu, inž. Petar M a t k o v i ć - prvi
direktor Srednje šumarske škole u Splitu od 1948. godine
do svibnja 1951. godine, kada prihvaća dužnost
profesora botanike na Višoj pedagoškoj školi u Splitu,
(VPŠ u Splitu).


Zasluga inž. Matkovića kao direktora Srednje šumarske
škole za krš prvoredna je u premještanju Kraške
šumarske škole iz Drniša u Split - iz male sredine u
grad bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa. To je bilo
jamstvo da će se u gradu pod Marjanom moći školovati
dobri i uzorni šumarski stručnjaci, budući intelektualci.
Druga velika zasluga inž. Matkovića je skrb oko
okupljanja istaknutih šumarskih stručnjaka predavača
naše škole:


Inž. Vinko Plesa, inž. Heliodor Prelesnik, inž.
OskarPikorić, inž. BorisGiperborej ski, inž. Dimitrije
Bura, inž. Mirko Klun i ć .


Kasnije, dugi niz godina predaju inž. Branimir M a rinković,
inž. Nikola Vučetić, inž. Ante Bilandžić,
inž. Rudi Meštro vić, inž. Žarko Vrdoljak,
Dr. inž. Duško J e d 1 o w s k i, inž. Ante Tomašević,
inž. Hrvoje Budimir , a kraće vrijeme i povremeno i
drugi šumarski stručnjaci.


U nedostatku školskih knjiga i priručnika predmetni
nastavnici sastavljali su i napisali školske knjige, a poglavito
za stručne predmete; sjećamo se: inž. Giperborejski
- Marković "Dendrologija"; inž. D. Bura "Šumsko
građevinarstvo", i mnoga skripta: inž. A. Bilandžić
"Geodezija"; inž. B. Gipreborejski "Pedologija",
"Kraški pašnjaci" i "Parkovi"; inž. B. Marinković "Zaštita
šuma"; inž. R. Meštrović "Iskorištavanje šuma";
inž. O. Piškorić "Uvod u šumarstvo", "Šumsko sjemenarstvo",
"Šumski rasadnici", "Pošumljavanje krša i tehnika
podizanja i njege šuma" .


U svibnju 1951. godine inž. Petar M a t k o v i ć predao
je dužnost direktora inž. Davoru Ž e r a v i c i, a taj
inž. Bogdanu Dereti, zatim ovaj inž. Žarku Vrdoljak
u, koji odlazi kao stručnjak FAO-a u Alžir, a njega
nasljeđuje ponovno inž. Davor Žeravica, kojemu je nažalost
1965. godine dopala dužnost zatvoriti školu.


Za podsjećanje potrebno je spomenuti te odati priznanje
i profesorskom i nastavničkom osoblju koji su
nam podarili znanje iz predmeta opće kulture u sukladnosti
s programima obvezatnih predmeta srednjih škola
u Republici. Kroz školu, predavajući te predmete prošlo
je 50 profesora i nastavnika, stručnih inženjera poljodjelske
znanosti, liječnika, profesora i nastavnika
tehničke i tjelesne kulture, meteorologije i drugih.


Među inima spomenut ćemo: prof. Anka G lavi na-
Kovačić, pok. prof. Lav Grizogono, prof.
Duško Kečkemet, pok. prof. Marija G iperborej ski,
prof. Ivo B i 1 i ć, prof Jovan S i k i m i ć, pok. inž.
Nikola Vernazza, pok. prof. Petar Ruže vić, prof.
Ivo Eterović, pok. prof. Natko Lahm an, pok. inž.
Vlado S t i p a n i č i ć, liječnici dr. G r e g o r č i ć, dr. Z a v
o r o v i ć, dr. Ž a j a, dr. S u i ć, dr. P o t u r i c a te mnogi
drugi.


Vrijedno je spomenuti i našu dugogodišnju i vrijednu
tajnicu škole, gosp. Karmcn Rus so , sjećamo se
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 79     <-- 79 -->        PDF

mnogih uzornih odgajatelja i upravitelja učeničkog doma,
a na kraju vrijednog i radišnog stolara šjor Kreše
Velčića i vrtlara Ivana Kevića i Mije Peri ča. Šjor
Mijo je izvorni i stvarni "policjot" ili zvan "pučanstvo"
u Velom mistu Miljenka S m o j e.


Noču od 15 . na 16. lipnja 195 5 . godine u velikom
požaru izgorjela je jedna naša baraka. To je bio prijeko
potreban poticaj za izgradnju nove zidane zgrade. Međutim
tek 1957. godine započinje gradnja nove škole
završene u ožujku I960., a poslije mjesec dana 2. travnja
u novoj zgradi započinje i radovita nastava. Nova
zgrada imala je 10 predavaonica i 9 kabineta, dvoranu
za tjelesni odgoj, upravno krilo zgrade, radionice i stan
za domara-čuvara zgrade. Površina nove zgrade iznosila
je 2.260 m2, pa se preseljenjem u te prostore u ispražnjene
preostale barake proširuje učenički dom.


Pored potrebe za stručnim srednjoškolskim osobljem,
nakon Drugog svjetskog rata, ukazao se nedostatak
stručnog čuvarskog - lugarskog osoblja. Za ubrzano
njihovo obrazovanje ponajprije poradi znatnih i opsežnih
radova na pošumljavanju ogoljelih krških površina,
vođenju radova izravno na terenu, ali i na zaštiti i
čuvanju šuma i šumskog dobra od posebitog interesa za
državu, organizira se osnivanje lugarskih škola ili tečajeva.
Tako se 1948. godine osniva dvogodišnja lugarska
škola u Sinju, a ta se već 1949. godine premješta u Split.
Smještaj škole bio je iznad hridi mora sjevernog ulaza u
šumu Marjan, kao i šumarska škola u drvenim barakama.
Prvi direktor te škole bio je Inž. Davor Zera vica
. Već 1951. godine dokida se osposobivši 60 polaznika.
Potrebom za nedostatnim čuvarskim osobljem,
ponovno se 1953. godine otvara jednogodišnji lugarski
tečaj. Od 1955. godine postaje verificirana i pravovaljana
prosvjetna ustanova nazivom "Tečaj za zvanje pomoćnog
lugara u Splitu". Tečaj je trajao 10 mjeseci, uz
praktični i terenski rad. Nastavu su vodili i održavali
profesori i nastavnici Srednje šumaske škole za krš u
Splitu. Poslijednji tečaj održan je 1959/60. godinu.
Kroz sve te godine tečaj je završilo oko 200 polaznika,
najviše iz Dalmacije, Istre pa i iz Crne Gore. U razdoblju
od 1960-1994. nastaje ponovno praznina od 34 godine
bez školovanja stručnog lugarskog osoblja.


Osim kvalitenog stručnog obrazovanja u našoj školi
u Drnišu i u Splitu, šumarska škola bila je poznata i po
iznimnim dostigunićima u kulturnim i sportskim aktivnostima.


U Drnišu su učenici prvog i drugog razreda s velikim
zanosom uvježbavali Nušićevu komediju "Sumnjivo
lice" i izveli je s uspjehom u Kninu i Drnišu.


U splitskoj školi nastavlja se taj entuzijazam za
dramsku riječ zaslugom dugogodišnje stalne nastavnice
gosp. Anke Glavina-Kovačić. Predavala nam je i
učila nas hrvatskom jeziku i lijepoji bogatoj hrvatskoj
književnosti, ali i francuskom pa i ruskom jeziku. Naša


Anka kako smo je od milja zvali, oduševljavala nas je
ljepotom i humanošću hrvatske i svjetske književne riječi.
Ukazivala nam je na veličinu onih o kojima se dugo
moralo šutjeti, nama po struci najbliže hrvatske književnike
Josipa Kozarca i Slavka Kolara, zatim A. G.
Matoša i druge. Bila je i dugogodišnja voditeljica dramske
grupe iz koje su krenuli na daske što život znače
učenici ove škole, a danas poznati i priznati glumci: Ivica
Vidović, Đuro Utješanović, Miro Kraljev, pa nekad
glumac amater, a kasnije kipar naivac Krečo, te pjesnik
i književnik Vcscljko Vidović.


Njezini članovi prihvaćaju se i složenijih dramskih
tekstova u suradnji s prvacima Hrvatskog narodnog
kazališta u Splitu: Bogdana Buljana, Komncnovića,
Slavka Štetića i filmskog redatelja Mate Bogdanovića.


Solidno pripremljeni, zapaženo nastupaju na gradskim
smotrama i susretima mladih amatera i glumaca s
predstavama: "Težki čaši" (Matej Bor), "Kralj na Bctajnovi"
(Ivan Cankar), "Povratak" (Srđan Tucić),
"Klupko" (Pero Budak), "Vlast" (Branislav Nušić),
"Sile" (Branimir Cosić), "Jazavac pred sudom" (Petar
Kočić), "Pobuna na brodu Caine" (VV. VVouk).


Cijelokupnim svojim radom zalagala se kako bi
učenici iz različitih sredina živeći i školujući se u gradu
bogatog kulturnog naslijeđa stekli što širu opću kulturu.
Pripremala nas je kroz nastavu za kvalitetno praćenje
filmskih i kazališnih predstava, za sudjelovanje na učeničkim
literalnim i recitatorskim natjecanjima.


Predstavama, literalnim i recitatorskim nastupima,
marom i zalaganjem naše profesorice, učenici donose
školi brojne nagrade i priznanja. Pored dužne zahvalnosti
i priznanja koje dugujemo našim profesorima i nastavnicima
stručnih predmeta, dugujemo posebnu zahvalnost
"našoj Anki" za široki kulturni i moralni dignitet
kojim nas je obdarila i otputila u život i svijet.


U športske aktivnosti uključuju se mahom svi učeni


ci. Već u Drnišu imenom "Šumar" s kojim su se ponosili,
igrali su nogometne utakmice s mjesnim i poznatim
klubom "DOŠK" i drugim momčadima.
U našoj splitskoj školi nastavlja se to opće zanimanje
za šport. Prvi prof, tjelesnog odgoja bio je prof. Natko
Lahman, kojeg umirovljenjem naslijeđuje od 1954.
pa sve do dokidanja škole 1965. godine prof. Ivo Eterović.
Mladi prof Eterović svojom upornošću i darovitošću,
s puno zanosa unosi športski žar među učenike u
više športskih grana, pored nogometa, posebice odbojku,
nalazeći među učenicima "dobar materijal" za sastav
momčadi u međuškolskim natjecanjima, gdje počesto
postaju prvaci škola za tu godinu. No, učenici se bave
i drugim športovima: atletikom, plivanjem, gimnastikom,
krosevima i drugim.


Dok je škola bila smještena u barakama uvjeti za
športske aktivnosti bile su skromnije. Izgradnjom nove
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 80     <-- 80 -->        PDF

školske zgrade, izgrađena je nova gimnastička dvorana
i nogometno igralište, a prof. Eterović s još većim marom
odgaja športaše, unoseći medu mlade zdrav duh,
druženje i međusobno prijateljstvo. Učenici uz prof.
Eterovića postižu zavidne rezultate u brojnim natjecanjima
i osvajaju nova priznanja, pohvale, diplome i nagrade.


29. listopada 1960. godine održana je Osnivačka
skupština školskog športskog društva, na kojoj je jednoglasno
prihvaćeno ime "Javor" po prijedlogu inž.
Ante Bilandžića. Upravu društva sastavljali su učenici i
profesori, a stručne poslove obavljao je predavač tjelesnog
odgoja i zdravstvene kulture prof. Ivo Eterović.
Za spomenuti je da su se u najvažnijoj sporednoj


stvari na svijetu - nogometu - "mnogi učenici dokazali"


i afirmirali u športskim klubovima u Splitu a i šire, pri


mjerice: Joško Sizgoreo, Ivo Bego, Ante Vukasović, a u


atletici Ante Ledić, dipl. inž. šum. i drugi.


Prve teškoće u privredi šumarstva, posebice na kršu,
započinju vrlo rano, već 1956. godine odlukom o dokidanju
Republičkog fonda za unapređenje šumarstva te
traju slijedećih 30 godina, brojnim reorganizacijama,
politikom financiranja u socijalnoji socijalističkoj državi.
Takvo stanje u šumarstvu krša, k tomu opterećeno
oprečnim razmišljanima unutar struke, posebice odnosa
krš i kontinent, išlo je na ruku politici školstva u Splitu,
pa tako u još nove prostore nakon dokidanja 1965.
godine Šumarske škole, svoje teškoće rješava smještanjem
Srednje medicinske škole, Srednje ugostiteljske i
drugih struka.


Reputacija i ugled škole stečen u skromnim uvjetima,
posebice smještaja, od drniške preko splitske u barakama,
pa na kraju i u solidnim objektima novoizgrađenih
zgarada, postignuta je zahvaljujući savjesnom,
predanom i stručnom maru, vrijednosti i dignitetu ponajprije
naših nastavnika i profesora te odgajateljima u
učeničkom domu.


Naši uspjesi u životu, u struci, u obitelji -i njihovi
su uspjesi.


Završeni učenici naše škole radili su širom našeg hrvatskog
krša, ali i tadašnje države. Dio polaznika Škole
završio je visoko školovanje zvanjem diplomiranog inženjera
šumarstva, mnogi su magistrirali, stekli doktorat
i profesuru u znanosti šumarstva.


Posljednji naraštaj maturanata i školovanih šumarskih
tehničara izlazi iz škole u lipnju 1965. godine. Bogati
fond stručnih knjiga, knjižnica beletristike, pribor i
brojni vrijedni instrumentarij stručnih predmeta, stručne
zbirke, laboratorij, premješteni su u Srednju poljoprivrednu
školu Nehaj u Kaštel Štafiliću, sada nama nepoznatog
usuda tog vrijednog inventara nakon 35 proteklih
godina.


Kakve li slučajnosti, ime mjesta Nehaj i značenje riječi
nehaj, te krš koji u izričaju jednog drugog jezika
označava lom, krhotine, ruševine i razvaline. Kamo su


nakon dugogodišnjeg plodnog rada završili ostaci ostataka
naše Srednje šumarske škole za krš iz nehaja i nebrige
koji ju je dokrajčio.


Unatoč svemu, ostaju nam u trajnom sjećanju subotnja
i nedjeljna okupljališta na kamenim pločama splitske
"Pjace", uz žamor vesele mladosti splitskih školaraca.
U ušima nam još uvijek odzvanja: "Idemo u Šumara!".
Znalo se dobro daje to u Špinutu, uz more, podno
Marjana u našoj nezaboravnoj Šumarskoj školi.


Zatvorila su se vrata naše drage šumarske škole, a
mi se danas sa sjetom sjećamo minulih dana jedne divne
vedre i vesele mladosti, provedene u njoj pod opjevanim
Marjanom, uz obalu hrvatskog Jadrana, na Špinutu.


Prošlo je 30 godina šutnje, sjete, nasilnog zaborava
uvjetovanog različitim čimbenicima, ponajviše politike
gospodarstva kao okosnice događanja u društvu i državi,
a time i politke školstva s posebnim odrazom na djelatnost
u šumarstvu Dalmacije.


Sudbinskim i sudbonosnim pragmatičnim događajima
raspada jednog sustava 1990. godine, u 1991. godini
Hrvatski državni Sabor donosi novi Zakon o šumama
i uvodi šumarstvo Dalmacije u zajednički sustav interesa
gospodarstva nove i samostalne Hrvatske države,
posebnom zaslugom tadašnjeg ministra za poljoprivredu
i šumarstvo dipl. inž. šum. IvanaTarnaja.


I povijest se ponavlja, osniva se na tragovima postojanja,
u Nehaju 1994. godine, ponovno Srednja šumarska
škola. Uz školu u učeničkom domu osiguran je i
smještaj polaznika. Stručno nastavničko osoblje ustrojeno
je od 10 zaposlenika, diplomiranih inženjera šumarstva
"Hrvatskih šuma" - Uprave šuma Split, a opće
obrazovne predmete predaju nastavnici škole u Nehaju.
Školovanje je četverogodišnje, istovjetno ostalim srednjim
školama.


Poduži izostanak školovanja srednjeg stručnog, a
posebno čuvarskog - lugarskog osoblja za potrebe šumarske
struke i djelatnosti pokazalo se prijeko potrebnim
u sukladnosti sa Zakonom o šumama. Stoga je uz
Šumarsku školu u Nehaju organizirano i skraćeno školovanje
za obrazovanje ili prekvalifikaciju postojećih
zaposlenika u čuvarskoj službi, koji u tijeku takovog
dugog razdoblja nisu imali priliku doškolovati pa im se
i na takav način pomoglo ostati u službi.


Nakon protekle 4 godine u lipnju 1998. godine završio
je prvi naraštaj od 26 maturanata, a u lipnju 1999.
godine još novih 19 šumarskih tehničara.


Ovom prilikom želimo novim naraštajima u novoj
Srednjoj šumarskoj školi, kao slijednicima Kraške drniške
i Srednje šumarske škole za krš u Splitu, dugo i
sretno razdoblje školovanja u nastupajućem trećem
Gospodnjem tisućljeću.


Porin Schreiber, dipl. inž. šum.