DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZLATNI PIR


Na zamolbu slavljenika, naknadno dajemo fotograIdući
sastanak predviđen je ljeti 2000-te u Šumarfiju
apsolvenata šumarstva pred Prvostolnicom (u reskom
domu, Zagreb, Trg Mažuranića 11.
konstrukciji), u Zagrebu, vezano uz napis "Zlatni pir"
objavljen u broju Šumarskog lista 7-8/99. Rudolf Tomek


Na fotografiji su redom slijeva: Edo Gradcčki, Adam Zahirović, Zvonko Gudek, Zvonko


Kranjčec. Rudolf Tomek, Mladen Zajc, Ivan Hajck, Branko Žerjavić, Bogdan Sepčić, Edo


Tomas, Marija Tomek i Ladislav Molnar.


KNJIGE I ČASOPISI


Autor: Tomislav Grladinović
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SUSTAVIMA U PRERADI DRVA
I PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA


U Hrvatskom šumarskom društvu je 24. studenog
1999. godine promovirana knjiga - sveučilišni udžbenik
autora doc. dr. se. Tomislava Grladinovića, koju
je izdao Šumarski fakultet u Zagrebu. Zavod za organizaciju
proizvodnje u drvnoj industriji ovim udžbenikom
nastavio je svoju bogatu izdavačku djelatnost
udžbeničke literature Sveučilišta u Zagrebu, dakle udžbenikom
namijenjenim studentima Šumarskog fakulteta
Drvnotehnološkog odsjeka i kolegama u struci.


Autor doc. dr.se. Tomislav Grladinović je znanstvenik,
stručnjak i nastavnik u području pripreme i upravljanja
proizvodnjom. Izradio je tridesetak znanstvenih i
stručnih radova iz tog područja i kao koautor pedesetak
naručenih projekata za poduzeća prerade drva i proizvodnje
namještaja. Održao je tridesetak predavanja na


domaćim i međunarodnim simpozijima i savjetovanjima.
Svoja saznanja i znanje prenijeo je u udžbenik.


Sadržaj knjige je sustavno povezan u cjelinu primjerene
uravnotežene strukture i podijeljen u sljedeća poglavlja:


1.
Uvod
2.
Koncepcija suvremene proizvodnje u preradi drva
i proizvodnji namještaja
3.
Teorijske pretpostavke potrebne za upravljanje
proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji
namještaja
4.
Osnove teorije informacija
5.
Kibernetika


ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 82     <-- 82 -->        PDF

6.
Upravljanje proizvodnjom u preradi drva i
proizvodnji namještaja
7.
Priprema proizvodnje kao dio upravljačkog sustava
u preradi drva i proizvodnji namještaja
8.
Računala potpora poslovima pripreme
proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja
Navedena poglavlja oblikuju četiri osnovna područja


lto:


a) osnove sadašnje prerade drva i proizvodnje namještaja
b) eorijske osnove organizacije i vođenja proizvodnje
c) upravljanje proizvodnjom
d) priprema proizvodnje kao osnova upravljanja
proizvodnjom.


a) osnove sadašnje prerade drva i proizvodnje namještaja


U uvodu autor uvodi čitatelja u današnje osnovne U drugom poglavlju predstavlja osnovne koncepcipojmove
informatike, modeliranja, sustava, teorije od- je proizvodnje od transfer linije do fleksibilnih
lučivanja, organizacije i razvoja organizacijske teorije. proizvodnih sustava.


b) teorijske osnove organizacije i vođenja proizvodnje


U trećem poglavlju predstavlja temelje teorije sustava,
s namjenom dati čitatelju osnove za razumijevanje
sustava, i to posebno dinamičkih sustava kakvi su
proizvodni sustavi i modeliranje te upravljanje sustavima.
Podloga za upravljanje su informacije, zato autor
posvećuje posebnu pozornost teoriji i formulacijama
koje povezuje s osnovama kibernetskih sustava.


To područje gradi na primjeni teorijske osnove za
razumijevanje i za praktičnu uporabu pri upravljanju
proizvodnjom. Daje znanja potrebna za organizaciju
proizvodnje, racionalizaciju rada, planiranje i modeliranje
te upravljanje proizvodnjom, čitatelju omogućuje
razumijevanje imena teorije sustava, informatike i
kibernetike za racionalno upravljanje proizvodnjom i
za uspješno poslovanje.


c) upravljanje proizvodnjom


U poglavljima na tom području autor uzima najcepte
prizvodnje, vitku proizvodnju i koncept intesloženije
karakteristične tehnološke procese u preradi gralnog planiranja i kvalitativne modele odlučivanja.
drva i proizvodnji namještaja, modele upravljanja tih Čitatelj lagano i jasno spoznaje organizacijsko-tehnisustava,
model dinamičkoga upravljanja proizvodčke
mogućnosti upravljanja proizvodnjom, kada je ponjom,
modele upravljanja s materijalima te kapacitetikretač
za razumijevanje potreba za racionalnom proizma.
Dalje, autor predstavlja ovodobne japanske konvodnjom.


d) priprema proizvodnje kao osnova upravljanja proizvodnjom


Najopsežniji dio knjige prikazuje najsloženije
metode i tehnike koje se upotrebljavaju u pripremi proizvodnje.
Posebnu pozornost autor posvećuje temeljnoj
proizvodnoj dokumentaciji, kao pokretaču uspješnog
upravljanja, planiranja i izvedbe proizvodnje. Na tom
gradi strukturni model upravljanja i dinamički model
upravljanja proizvodnjom, u svrhu optimiranja proizvodnje.
Samu pripremu proizvodnje dijeli na tehnološku
i operativnu u okviru koje prikazuje najčešće
pokretače za učinkovitom proizvodnjom, kao kapaciteti,
protok proizvodnje, terminiranje, evidentiranje i
analiza ... Posebnu pozornost posvećuje tehnici i tehnologiji
koja na području upravljanja proizvodnjom znači
budućnost. To je računalna tehnologija u pripremi
proizvodnje. U tom poglavlju čitatelj dobiva složen i
osnovni pregled mogućnosti upotrebe te tehnologije u
pripremi proizvodnje.


Pisano je tečnim jezikom, primamljivo za čitatelja
posebno za studente i obrazovanje na najvišim strukovnim
razinama. Odlika i kvaliteta je u međusobnoj
povezanosti teorije, modela proizvodnje, organizacije,
upravljanja proizvodnjom, sve to daje studentu i strukovnjaku
mogućnost razumijevanja međusobne povezanosti
tih problema.


Udžbenik je usustavljen, poglavlja slijede logičan
redoslijed. Posebna odlika je formalizacija problema s
matematičkim izrazima i algoritmima koja omogućava
egzaktno razumijevanje ideja. Udžbenik zaslužuje posebnu
pohvalu s pedagoškog motrišta. Po tom načelu
djelo je strukturirano tako da u početku poglavlja čitatelj
najprije prepoznaje pojmove i znanja na jednostavan
način. Čitatelju je zato na temeljit i jasan način pojašnjena
najsloženija zakonitost. U zaključnom poglavlju
s praktičnim primjerima usmjerava čitatelja praktič