DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nom studiju i uporabi znanja. Pohvalu zaslužuje i zato
što teži prikazati sve mogućnosti ovodobne informatičke
tehnologije koje se nude u pripremi proizvodnje.


Udžbenik obraduje najsloženije metode tehnike i
pristupe pri vođenju proizvodnje, zato ga ne preporučam
samo studentima, koristio bi također ambicioznim
i u budućnosti usmjerenim strukovnjacima iz prakse,
jer bez temeljnih znanja na tom području već danas, a
budućnost je tu, ne možemo predstaviti učinkovitu
proizvodnju.


Udžbenik je obogatio znanja iz područja upravljanja
proizvodnjom posebno u preradi drva i proizvodnji namještaja.


Udžbenik sadrži popis literature s 95 navoda priznatih
domaćih i stranih autora na području obrađene
problematike; popis korištenih simbola i 97 simbola s
njihovim značenjem; imenski pojmovnik s 39 pojmova
koji se javljaju u radu; rječnik pojmova sa 43 pobliže
objašnjena pojma koji se javljaju u radu.


Rukopis su recenzirali prof. dr. sc. Mladen Figuri
ć sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikola
Sakić sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje i
prof. dr. sc. Franc Bizjak sa Biotehničkog fakulteta,
Odsjeka za drvnu industriju ljubljanskog Sveučilišta.


Udžbenik je prihvaćen i kao obvezna literatura studenata
Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta
u Zagrebu.


Od tehničkih podataka o opremi knjige treba spomenuti
format 240 x 190 mm, knjiga ima 296 stranica,
6 tablica i 168 slika. Tiskana je na bezdrvnom papiru i
neotrovnim bojama.


Naslovnicu knjige oblikovala je diplomirana dizajnerica
Zrinka T k a 1 e c .


Prof. dr. sc. Mladen Figurić


Autor zahvaljuje svim sponzorima na razumijevanju
i financijskoj potpori kojom su pridonijeli da ovaj
udžbenik bude tiskan.


Cijena knjige je 100 kuna.


Knjiga se za sada može naručiti samo kod autora,


doc. dr. Tomislava Grladinovića,


Šumarski fakultet,


Svetošimunska25,


10 000 Zagreb


i to:


- telefonom 01/ 2352 - 555, 01/ 235 - 24-51
- pismenom narudžbom.
MONTI E BOSCHI
(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)
Iz broja 5, rujan-listopad 1999. dajemo osvrt na sljedeće priloge:


Bonsembiante M, Merlo M.: Planina i
agrarna politika Europske unije: problemi i pogodnosti
u svjetlu 2000. g.


Posljednjih godina sve je intenzivnija polarizacija
agrikulture koja se očituje u intenzivnom razvoju u nizinama
i zastoju u planinama i širokoj zoni brežuljaka,
što često završava napuštanjem malih ruralnih posjeda.
Razlog tomu je ekonomske prirode, jer su proizvodni
troškovi poljoprivrednih i šumarskih proizvoda u planini
znatno veći.


Kao primjer autor navodi stanje agrikulture u Zajednici
nacionalnog parka Dolomiti-Bclluno. Na ovom
području prevladavaju mala seoska gospodarstva, koja
u posjedu imaju pašnjake i šume. Skupa proizvodnja u
planinskim uvjetima ne može konkurirati na tržištu
proizvodima iz organiziranih gospodarstava, koja rade
u znatno povoljnijim uvjetima i bliže tržištu. Ovo se posebice
odnosi na mlijeko i mliječne proizvode.


Ostale komponente u vidu raznih turističkih usluga
nisu dovoljno izražene, da bi bitno utjecale na uspješ


nost vođenja seoskih imanja u planinskim uvjetima.
Podrška "ekološkoj" proizvodnji je često samo deklarativna,
a agrarna politika Europske zajednice također
zanemaruje interese planine i podupire snažnu proizvodnju
u povoljnim ekonomskim uvjetima.


Naglašene su pogodnosti, ali i opasnosti, koje može
donijeti 2000. godina u primjeni "uvjetovane podrške",
koja je predviđena programom "Poticaj razvoju rurala",
a s oprezom su evidentirane i "nepažnje" koje su se
događale i prije u administraciji talijanske poljoprivrede
i šumarstva.


Prosperi F.: Bijeli bor (Pinus silvestris L.) u
Langama: analiza staništa i prijedlozi za uzgojne
zahvate. Cilj ovoga članka je prikazati aktualno stanje
populacije bijelog bora u šumama Langa u južnom dijelu
regije Piemonte - sjeverozapadna Italija.


Ova vrsta je vrlo raširena u šumama Langa i to nekada
u čistim kulturama, a danas uglavnom u cenozama s
ostalim šumskim vrstama. To je brežuljkasto područje
površine oko 1300 km-, na nadmorskoj visini od 140
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 84     <-- 84 -->        PDF

900 m. Tlo je pjeskovito, vapneno, skeletno, propusno i
siromašno organskim tvarima. Klima je submediteranska,
s toplim i sušnim ljetima (god. oborine 778 mm).


Bijeli bor pojavljuje se u dvije osnovne biološke
skupine: prva, više zastupljena, sastoji se od hrasta medunca,
cera kestena, crnog jasena i sporadično bijelog
bora; druga, manje zastupljena skupina, gdje je veliko
učešće bijelog bora, s manje zastupljenim hrastovima


(Q. pubescens, Q. cerris) i crnim jasenom u dominantnoj
etaži. U zoni grmova nalase se klasične termofilne i
ksilofilne vrste.
Bijeli bor posjeduje veliku mogućnost proizvodnje i
raznošenja sjemena, ali se uspijeva obnavljati samo tamo
gdje tlo nije previše zatravljeno i gdje je konkurencija
ostalih vrsta manja.


Obnova je otežana i zbog produženih turnusa sječa
listača, što uzrokuje zasjenu i pokrivenost tla nedozrelim
humusom. Pojačana obnova bijeloga bora evidentirana
je samo na opožarenim površinama, na rubovima
prosječenih trasa šumskih cesta, te na napuštenim poljoprivrednim
površinama.


Nakon detaljnih istraživanja za uspješnu obnovu
borovih sastojina predložene su sljedeće mjere:
gola sječa u krugovima ne većim od 500 m2
grupimična sječa u većim sastojinama


-
rubna sječa
usvajanje turnusa sječa od 50 godina
prorjcde bazirati na intenzitietu 30-40%
upotreba bijelog bora za pošumljavanje degradiranih
i napuštenih površina.
Bernabel M., Piutti E.: Odnos bjelika - srž
kod trupaca smreke (Picea abies Karst) u Trentinu


Po definiciji G iordana (1984 g) bjelika je ona zona
ksilema u kojoj su prisutne žive stanice parenhima.
U njoj, a pogotovo u vanjskom dijelu, odvija se uzlazni
tok limfe. U srži naprotiv nema živih stanica.


U ovom se prikazu pod terminom bjelika smatra samo
onaj dio ksilema, koji ima proizvodnu funkciju, a
ostali dio smatra se srži (talijanski -durame).


Predmet ispitivanja je učešće bjelike i srži u trupcima
smreka Trentina u fazi biološke zrelosti. Tako bjelika
u visini od 1,30 m zauzima 1/3 polumjera ili u prosjeku
7,3 cm, što iznosi oko 50% površine presjeka.
Bjelika je veća kod stabala s bržim debljinskim rastom.
Učešće bjelike se prema vrhu stabla vrlo blago smanjuje,
dok srž ima tendenciju sužavanja poprimajući oblik
stošca.


Vizuelno razlikovanje bjelike i srži često je moguće
samo kod svježih stabala. Omjer učešća bjelike i srži
utječe na tehnička svojstva drveta, uporabu i trajnost te
mogućnost kvalitetne impregnacije.


Šumska filatelija
Boggia L.: Brazil - Velelisni mahagoni
(L´acajon grande fenille)


U sklopu svjetskog dana ambijenta u 1997. g. Brazilske
pošte izdale su dvije poštanske marke posvećene
fauni i flori Amazone. Na jednoj je prikazana riba (Arapaima
gigas), a na drugoj brazilski mahagoni (Swietania
tnacrophyllaking iz porodice Metiaceae), poznat
pod imenom L´acajon grande fenille. Ova je vrsta intenzivno
proučavana zbog izuzetne važnosti s biološkog
i komercijalnog gledišta.


Posljednjih 15 godina zbog velikih sječa znatno se
smanjuju površine i drvna masa, tim više stoje prirodna
obnova vrlo otežana. Nedostaje također, usuglašenost
stručnjaka u svezi s prirodnim resprostranjenjem i obnovom.
Predlaže se sačuvati prirodne šume i ostaviti im
funkciju proizvodnje sjemena (banka sjemena), a drvo


- poznati mahagoni proizvoditi izvan zone autoktonih
tropskih šuma.
U istom članku navodi se daje (podaci FAO) ukupna
površina teritorija Brazila 845,651.000 ha, od čega
na šumske površine otpada 551,199.000 ha (uglavnom
prirodnih), što je oko 65% površine. U razdoblju od
1990. do 1995. je posječeno 12.772 ha ili 2.254 ha godišnje.
Uz veliki porast stanovništva ovo upozorava na
početak ekoloških problema brazilskog amazonskog
prostora.


Brazilski mahagoni u svakom slučaju predstavlja
jednu od najvažnijih šumskih vrsta područja Amazone
s biološkog i ekonomskog gledišta i zaslužuje ovu poštansku
marku, koja u pozadini ima cijelo stablo mahagonija,
a u prednjem planu list i plod. Kao filatelijska
posebnost u Latinskom imenu S. macrophylla nedostaje
slovo "h".


P u g 1 i s i S, G e n t i 1 e F.: Šumsko i vodno uređenje
i prirodna obnova udoline Andrisani a Timmari
(Matera)


U razdoblju od 1950-57. g. konstruirana je brana radi
regulacije toka rijeke Bradano, blizu grada Makere u
južnoj Italiji. Brana je konstruirana u predjelu gdje se
rijeka nakon usijecanja kroz glinasti teren sužava, probijajući
vapnene stijene kroz tijesnac "Stretta di S. Giuliano".
Ovo ime nosi i brana, koja tvori akumulaciju od
107 x IO6 m3 vode.


Prije i poslije konstrukcije ove brane poduzimane su
mjere za smirivanje erozivnih procesa, koji su donosili
više od 2 x 10´´ m3 naplavnog materijala. U tu svrhu poduzimane
su razne mjere regulacije tokova rijeke Bradano
i njenih pritoka. Okolica ovog bazena bila je do
oko 1880. g. pokrivena šumom, ali je tada izvršena sječa
s izuzećem uskih pojasa duž toka rijeke, koji su kasnije
devastirani požarem ili pretvoreni u pašnjake.
Zbog ovakvog stanja odlučeno je da se poduzmu radi