DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 98     <-- 98 -->        PDF

M-**


Sudionici ekskurzije razgledavaju izložbu - Austrofoma 1999.
(Foto: F. Grospić)


Na kraju hvale vrijedna je organizacija ekskurzije risno i ugodno - drugima za primjer.
pod vodstvom mog cijenjenog kolege dr. Vice I van-


Senjani čestitam Vam uz dobre želje za daljni uspje


č e v i ć a dipl. inž., predsjednika Ogranka, koji je s pu


šan rad.


no autoriteta, ali ne i strogosti vodio ovaj program. Ko


Frane Grospić, dipl. inž.


ŠUMSKE STETE NA PSUNJU NASTALE USLIJED JAKOG VJETRA


Na Psunju je dana 22. lipnja 1999. god. u mnogim
šumskim predjelima vjetar iščupao iz zemlje i prelomio
više stotina tisuća stabala. Nakon vjetroloma, koncem
rujna provedeno je aerosnimanje iz zrakoplova sa visine
oko 100 metara iznad tla (QFE), fotoaparatom
Nikon F50 (zoom), te je izrađeno 20 aerofotografija.


Prema podacima Državnoga hidrometeorološkog
zavoda u Zagrebu, jačina vjetra je na dan 22. lipnja bila
18,1 m/sec izmjereno na klimatskoj postaji Daruvar.
Dominantni smjer vjetra je bio sjeverozapadni (NNW).


Na aerofotografijama, sve površine zelene boje su
neoštećene šume, a žute (ili svjetlosmeđe) su površine
vjetroloma, tj. površine gdje su izvaljana stabla s požutjelim
lišćem.


Šumarski stručnjaci J.P "Hrvatske šume", Uprave
šuma Nova Gradiška, odmah su terenskim uvidom procijenili
visinu štete i poduzeli mjere sanacije. Aerofotografije
su, naročito u predjelima koji nisu pristupačni
radi minskih polja, pomogle u određivanju lokacija i
površina vjetroloma, kao i u procjeni drvnih masa. Naj-


Aerofotografija 1. Predjel
"Brezovo polje" na vrhu Psunja
(984 m nadmorske visine)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 99     <-- 99 -->        PDF

više su oštećena stabla bukve (jer je
ona najviše zastupljena), zatim hrasta
kitnjaka i smreke.


Aero fotografije će dobro poslužiti
za znanstveno-stručna istraživanja,
tako da će se izraditi topografska
karta predjela zahvaćenih vjetroizvalama,
zatim karta šumskih zajednica
i tipova tala, i provesti analiza
pojave šumskih štetnika.


Dr. se. Juraj Medvedović,
Šumarski Institut, Jastrebarsko
Ivan Mravinac, student šumarstva,
Nova Gradiška


Acrofotografija 2. Predjel "Žakina
livada- Dobra voda", odjeli 40-43
u gospodarskoj jedinici "Zapadni
Psunj", nadmorskih visina od 800900
m.


Aerofotografija 3. Šumske štete u
specijalnom rezervatu šumske
vegetacije: "Muški bunar",
nadmorske visine 750 m.


Aerofotografija 4. Detalji vjctroloma
na kojima se vide pojedina stabla
srušena u smjeru jugoistoka.


(Fotografije: I. Mravinac)