DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 113     <-- 113 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


FORSTINFO


Bavarska vlada završava špekulacije o privatizaciji Uprave državnih šuma


(prikaz Reforme šumarstva od 11. srpnja 1995. godine, kao prilog


tematskoj raspravi "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće"


na 104. red. skupštini HŠD-a)


"Vlada je na svojoj sjednici 16. studenog 1999. godine
zaključila:


1. Državna Vlada prima na znanje izvješće državnog
ministra za prehranu, poljoprivredu i šumarstvo o
komparativnoj ocjeni šumarskog organizacijskog
sustava i učincima privatizacije Bavarskog šumskog
poduzeća.


2. Državna Vlada i nadalje ostaje kod započetog puta
provedbe reforme uprave, a odbija privatizaciju
Bavarske uprave državnih šuma. Ova reforma ima
budućnost i pravi put te se provedba konzekventno
nastavlja.


Tako glasi službena objava premijera Bavarske
Vlade. Sa ovom javnom odlukom Bavarske Vlade
potvrđuje se zaključak o Reformi šumarstva od 11. srpnja
1995. godine. Time prestaju mjesecima duge, izvana
nametnute špekulacije o mogućoj privatizaciji
Bavarske uprave državnih šuma.


Zainteresirani krugovi pokušavaju - nošeni različitim
motivima - već duže vrijeme, forsirati ovu temu u
javnoj i političkoj diskusiji. Odgovarajuća medijska izvješća,
ali također i neposredno zastupane pozicije unosile
su dijelom značajnu nesigurnost u Upravu državnih
šuma. Kao željeni model privatizacije neprestano su
navodili prijelaz Državnog šumskog poduzeća u dioničko
društvo.


Pred tom situacijom, državni ministar, gospodin
Miller dao je nalog za obradu cjelokupne tematike i
analizu državne šumarske organizacije u Bavarskoj i
Austriji. Studija je trebala iznijeti pred kojim su šum-
skopovijesnim i društvenopolitickim prilikama u obje
zemlje nastali sadašnji različiti sustavi šumarske organizacije,
koje zadaće i ciljeve oni slijede, te koji bi se
uvjeti morali ispuniti za dostizanje određenih kon-
zekvenci, kao na primjer primjene austrijskog sustava
na Bavarsku.


Na temelju ovog naloga izradio je sveučilišni profesor
dipl. ing. dr. Wolfgang Sagi, Univestität für Bodenkultur
Wien, stručno mišljenje - studiju (u listopadu
1999. na 25 stranica, a pod nazivom "Die Forstlichen
Organizationssysteme in Bayern und Österreich im
Vergleich"). Istodobno, dipl. ing. Herbert Borchert


izradio je, Lehrstuhl für Forstliche Wirtschaftslehre der
Tehnischcn Universität München, studiju o implikacijama
privatizacije Državnih šuma u Bavarskoj
(u listopadu 1999. na 24 stranice, a pod nazivom:
"Auswirkungen einer Privatisierung des Staatswaldes
in Bayern"). Nakon toga je Bavarsko ministarstvo
za prehranu, poljoprivredu i šumarstvo dodatno usporedilo
najznačajnije šumsko-gospodarske podatke (vidi
Tablicu I.) Državnog šumskog poduzeća u Bavarskoj i
Austrijskih saveznih šuma d.d. (na 24 stranice, a pod
nazivom: "Vergleich der Bayerischen Staatsforst-
verwoltung mit der Forstorganisation in Österreich
und der Österreichischen Bundesforste AG").


Prema gore navedenom Zaključku Vlade, državni
ministar Josef Miller zaključio je 16. studenog 1999.
godine: "Mi slijedimo i nadalje 1995. godine zaključeni
put Reforme uprave, umjesto privatizacije Državnih
šuma. Reforma se pokazala da ima budućnost, te daje
pravi put i stoga se konzekventno i dalje nastavlja. Ovaj
put je potvrđen novim stručnim mišljenjima u komparativnoj
ocjeni šumarskog organizacijskog sustava i
učincima privatizacije Državnog šumskog poduzeća.
Cilj Bavarske šumarske politike nije jednostrana
orijentacija maksimiranja dobiti iz državnih šuma,
nego optimiranje cjelokupne koristi za sve šumopo-
sjednike. Uprava državnih šuma ima dominantnu
ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Ona se brine za
primjereno gospodarenje državnim šumama, kao i
za što je moguće bolje savjetovanje i unapređivanje
privatnih i korporacijskih šumovlasnika. Ispunjavanje
općekorisnih funkcija i nadalje ostaje važna
zadaća. Sadašnja šumarska organizacijska struktura
u Bavarskoj najbolje služi šumi i sveukupnom interesu
društva. Bavarska državna Vlada sigurna je da
Odluka o neprihvaćanju koncepta privatizacije Državnih
šuma ima široki politički i društveni konsenzus. Sa
današnjim jasnim odbijanjem permanentno pokretanih
zahtjeva za privatizacijom, Bavarski kabinet se javno
odredio za definitivnu provedbu Reforme šumarstva."


Kao ravnatelj Bavarske uprave državnih šuma htio
bih se na ovom mjestu zahvaliti Bavarskoj Vladi i osobito
gospodinu državnom ministru Josefu Milleru u
ime svih zaposlenika Bavarske uprave državnih šuma


471
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Važniji temeljni podaci o Bavarskoj i Austriji


Tablica


Bavarska


Austrija


Površina države


7,1 mil. ha


8,4 mil. ha


Površina šuma


2,5 mil. ha


3,5 mil. ha


Postotak šumovitosti


35%


42%


Zaštitne šume


0,2 mil. ha


0,3 mil. ha


Udio


državne šume


korporacijske šume


privatne šume
Udio velikih šumovlasnika (od 500 ha)


34%
13%
53%
6%


16%
4%
80%


33%


Državne šume (Bayern*/OBf AG)
od toga gospodarske šume


820.000 ha
766.000 ha


588.000 ha
440.000 ha


Privatni šumovlasnici


400.000


200.000


Prosječna površina šume po šumovlasnicima
u malih šumovlasnika


2,6 ha


6,5 ha


Gustoća naseljenosti (stanovnika po km2)


171


98


Površina šume po stanovniku


2.000 nr


4.000 m2bez Saveznih šuma, uključivo dvorske šume


za jasan stav i pravu Odluku. Ovo je poticaj zaposlenicima
Uprave državnih šuma da stoje najbolje moguće
ispunjavaju svoje zadaće, usmjereni prema jednom
cilju nastavku Reforme šumarstva. Trudit ćemo se da u
gospodarenju državnim šumama ostvarimo najveću
moguću društvenu korist iz financijskih prihoda,
gospodarskim korištenjem drva uz osiguranje
zaštitne i rekreacijske funkcije državnih šuma, kao i
za zaštitu okoliša, njegu krajolika i vodnog gospodarstva.
Ostajemo i nadalje kompetentan i pouzdan
partner u izvršenju usluga za privatne i korporacijske
šume, te ćemo se također i na ovome području i dalje
razvijati u smislu jedne bolje "orijentacije prema poslovnim
partnerima".


Apeliram na zaposlenike Bavarske uprave državnih
šuma, da i nadalje konstruktivno nose i kreiraju, te
sprovode sveobuhvatne mjere reforme. Poduzetnička
orijentacija i orijentiranje na dobit upravljanjem Državnim
šumskim poduzećem po privatno - gospodarskim


načelima na temelju prirodne obnove šuma i nadalje ostaju
važni ciljevi. Samo na toj osnovi osigurano je
gospodarenje državnim šumama u smislu odredbe
članka 18. Zakona o šumama, koji omogućuje izvršavanje
ranije navedenih funkcija također i za druge
šumovlasnike. Naša se skrb mora stoga orijentirati,
kako bismo dokazali daje Državna uprava šuma kao jedinstvena
uprava na poseban način sposobna, da uspješno
provodi šumarsko političke i društveno političke
ciljeve i ukoliko ne mijenja pravnu formu ili ne provodi
privatizaciju u budućnosti.


Bavarska državna Vlada stvorila je svojim jasnim
stavom za to odgovarajuće temelje.


Dr. Gerhard Schreyer, ravnatelj
Bavarske uprave državnih šuma


Iz Extraausgabe FORSTINFO Dezember 20/99
Preveo: mr.se. Josip Dundović, dipl. ing. šum.


FORSTINFO


NOVA ORGANIZACIJA UPRAVA ŠUMA
(Koncept organizacije buduće uprave šuma - sažetak)


Bavarska je Vlada 14. prosinca 1999. godine odlučila
spojiti uprave šuma Oberbayern i Schwaben sa sjedištem
u Augsburgu, kao i uprave šuma Oberfranken i
Mittelfranken sa sjedištem u Bayreuthu. Pravni akti
potrebni za to spajanje trenutačno su u procesu izglasavanja
i trebali bi stupiti na snagu 1. srpnja 2000. godine.
Formalno će tada postojati samo četiri uprave šuma (vidi
Tablicu 2.).


Unutarnja struktura uprave šuma ubuduće treba biti
jedinstveno organizirana (vidi Tablicu 3.). Na temelju
pozitivnih iskustava iz model-projekta u Ansbachu i
Rcgensburgu treba organizacijski i kadrovski odijeliti
stručne zadatke i inspekcijske zadatke.


U prosjeku bi deset šumarija trebalo biti podređeno
jednom inspekcijskom uredu ("rukovoditelju inspekcije"
odnosno "rukovoditeljici inspekcije"), kako bi is-


472
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Trostupanjska organizacijska struktura Bavarske uprave državnih šuma


kusni šumarski stručnjaci vodili šumarije, te djelovali
kao neke vrste moderatora i savjetnika. Na osnovi sadašnjeg
broja šumarija, u okrugu Uprave šuma Oberbayern,
predviđaju se četiri, a u ostalim upravama šuma
po tri inspekcijska područja.


U svakoj upravi šuma treba stvoriti četiri odjela s
jednakim zadacima, pri čemu broj osoblja u odjelima
treba biti različit, ovisno o obujmu zadataka.


473


Napomena:


Reformom Bavarske uprave državnih šuma iz 1995. g. smanjio se broj uprava šuma sa 6 na 4 tako da će se od 1. srpnja 2000. g. Uprave šuma Oberbayern i
Schwaben te Obcrfrankcn i Mittelfranken spojiti u Uprave šuma Oberbayern - Schwaben te Oberfranken - Mittel franken. U narednih 10 do 15 godina broj
šumarija će se smanjiti za 30 do 40 tako da će one imati površinu 6.000 do 7.000 ha državnih šuma i 13.000 do 15.000 ha privatnih šuma. Broj revira će se
smanjiti za 150 do 200 pa će oni od dosadašnjih 600 do 1.000 ha imati 1.300 do 1.500 ha, a kod sastojina običnog bora 1.700 do 1.800 ha.