DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA
OŠTEĆENIH STABALA


Propadanje šuma, odnosno sušenje šuma nove vrste, pojava je koja
opterećuje hrvatsko šumarstvo više od 20 godina. Prema podacima o
propadanju šuma za 1999. godinu (Šumarski institut Jastrebarsko,
Potočić &Seletković) udio stabala svih vrsta drveća s krošnjom
oštećenosti preko 60%, iznosi 2,1%. U toj skupini oštećenih stabala većinu
je potrebno posjeći, budući da smo sigurni kako se neće oporaviti.
Isto tako znamo kako je njihova komercijalna vrijednost zbog vanjskog
izgleda znatno smanjena, što šumarstvu stvara dodatne teškoće.


Za pretpostaviti je kako se trend oštećenosti stabala neće puno mijenjati,
jer u proteklih 12 godina koleba između 1,9 i 4,5 %. Može se dakle
računati s količinom od kojih 5 milijuna m3 drvne mase godišnje, te
kategorije oštećenosti koja su fiziološki oslabila i više ne obavljaju normalnu
C02 asimilaciju, te postupno gube na tehničkoj kakvoći. To su
najčešće vanjske promjene, primjerice pojava puno suhih grana, trule-
nje bijeljike (hrastovi), otpadanje kore, dok je drvo još uvijek dobre
kakvoće.


Uvjeren sam kako bi nekoliko pilana u vlasništvu "Hrvatskih šuma"
znatno umanjilo gubitke koje izaziva propadanje šumskog drveća, jer bi
se eliminirao gubitak zbog umanjene cijene sirovine, koja usprkos oštećenosti
stabla daje piljenice dobre kakvoće. Usprkos i znatnijim troškovima
koji nastaju prilikom sječe, izrade i privlačenja na pomoćno stova-
rište, u pravilu malog broja stabala po jedinici površine, cijena piljenice
bi najvjerojatnije pokrila gubitke. U pilanama "Hrvatskih šuma" ne bi
se pilila samo oštećena stabla, već i ona neoštećena, što dakako ovisi o
isplativosti te o mnogim ostalim uvjetima.


Ostvarenju ovoga prijedloga potrebne su, dakako, pripremne studije,
koje bi proučile njegovu isplativost. Napominjem kako državne šume
Austrije imaju svoje pilane na kojima zasigurno ne stvaraju gubitke.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Senjska draga - primjer uspješne sanacije bujičnih tokova


Senjska draga - one of the successful examples of torrent stabilisation


(Foto: B. Hrašovec)


Naklada 1720 primjeraka