DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 453 + 450


Rub in, G: Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoeapityocampa Schiff.)
na području Uprave šuma Split


Parasitenkomplex des pinienprozessionsspinners (Thaumetopoeapityocampa schiff.)


auf dem gebiet der forstverwaltung Split 363


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 165+188 + 232.3


Popij ač, M., Vrebčević, M.: Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice


Aplication of GIS in Forest Seed Units Divisions 373


UDK 630* 904+ 903


S ab adi, R.: Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza


The Achievements of German Forestry and their Econometric Analysis 385


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 238+ 831


Do mac, J.: Prvi rezultati međunarodnog projekta "Socio-Economie Aspects of Bioenergy Systems"


First Results of the International Project "Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems" 413


ZAŠTITA PRIRODE


Arač, K.,: Mala ušara (Asio otus L.) 420


PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA


M a t i ć, S.: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa) 421


Anić, I., Oršanić M.: Prof. dr. sc. Slavku Maticu dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa) 425


Vu k e I i ć, J.: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimiru Prpiću 428


Lj u 1 j k a, B.: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku 430


AKTUALNO


Jako vac , II.: Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a) 432


Getz, D.: Da li Park prirode "Kopački Rit" zadovoljava kriterije za Nacionalni park 443


Čavlović,.).: Novi program gospodarenja za g.j. "Belevine" (2000-2009) 450


IZAZOVI I SUPROTSRAVL.IANJA


Križance, R.: Jeli prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost 457


Kraj ina, M.: Vrste prihoda u jednodobnim šumama 462


Šimić, I.: Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja 463


IZ LOVSTVA


Frkov ić. A.: Lovstvo Slovačke- uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza 465


KNJIGE I ČASOPISI


Dundo v ić , .1.: Forstinfo (prilog tematskoj raspravi "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće) 471


Mikloš,I.:ChileForestal 474


Frko vić, A.: Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke 477


Grospić, F.: Italia Forestalee Montana 479


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


JakovacH.: "Agrimar-Florest2000" 481


Grubešić,M.: U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj "Ocjenjivanje lovačkih trofeja" 482


Glavaš.M., Grubešić.M, Kušan, V, Prpić.B.: Obilježen 5. lipanj -svjetski dan zaštite okoliša (Žutica) 484


Farkaš-Topolnik,N.: Ekološka problematika šume Žutica 486


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Jakovac, H: Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a 486


IN MEMORIAM


M e d v e d o v i ć,.).: Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 - 2000) 489


G i a č a n,.!.: Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 - 2000) 491


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora