DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 6     <-- 6 -->        PDF

(i. Ruhin: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ČHTN.IAKA {Jhaumetopoea pityocampa Schür.).


Šumarski list hr. 7-X. CXXIV (2000). 363-372


estetska, zaštitna, itd.) daleko nadilaze ekonomske vrijednosti
ovog prirodnog dobra. Gradacije borova četnja-
ka, kao jednog od najčešćih i najvažnijih štetoč i nj a borovih
sastojina, mogu u određenim uvjetima i razdobljima
znatno reducirati ukupne vrijednosti priobalnih šuma.


Masovna pojava borova četnjaka ovisna je o tri skupine
gradoloških čimbenika: abiotski čimbenik (temperatura,
padaline, vjetar, insolacija i tlo); ekofiziološka i
genetska svojstva populacije štetočinja; paraziti, predatori
i patogeni mikroorganizmi (virusi, bakterije i gljivice).
Razvojne stadije borova četnjaka parazitira relativ-


Trogir
1995.


Eklozija leptira počinje 3., kulminira 10., a završava
26. kolovoza (23 dana). Uz masovnu pojavu leptira, počinje
i eklozija parazita 25. kolovoza s izraženom kulminacijom
7. i traje do 20. rujna. Neotvorenih kokona
ima 30%, kokona iz kojih su izašli leptiri 50%, a kokona
iz kojih su izašli paraziti bilo je 20%. Eklozija gusjenica
počela je 25. kolovoza i trajala do 13. rujna. Paraziti
jaja počinju izlaziti 22. kolovoza i izlaze do sredine
razdoblja izlaženja gusjenica, tj. do 4. rujna.


1996.


Eklozija leptira počela je 6. i trajala je do 31. kolovoza
(25 dana). Mužjaka ima 20% više od ženki. Paraziti
se javljaju nešto ranije, već 28. srpnja i prestaju izlaziti
do 6. kolovoza, kada počinje eklozija leptira. Neo-


no velik broj parazita, međutim, manji broj parazita ima
bitniju regulacijsku funkciju za dinamiku populacije.


Od domaćih istraživača, sustavna višegodišnja istraživanja
borova četnjaka i njegova parazitskog kompleksa,
u nas su proveli Androić (1951, 1956, 1957,
1968, 1978, 1979), Harapin (1979, 1984), Kovačev
ić (1947) i dr.


Poznavanje regulacijskih mehanizama uopće, napose
uloge parazitskog kompleksa, temelj su realne prognoze
pojave i razvoja gradacije ovog štetočinje, a time
i mogućnosti njegova suzbijanja.


tvorenih kokona ima 26%, kokona iz kojih su izašli leptiri
48%, a onih iz kojih su izašli paraziti ima, također,
26%. Eklozija gusjenica počinje 27. kolovoza i traje do
14. rujna (19 dana). Eklozija parazita počinje 26. kolovoza
i traje do kulminacije izlaska gusjenica, tj. do 5.
rujna.


Bis


1995.


Eklozija leptira počinje 9. kolovoza i traje do 6, rujna
(28 dana). Paraziti počinju izlaziti kada je eklozija
leptira u maksimumu, tj. 15. kolovoza i izlaze do 15.
rujna. Neotvorenih kokona bilo je 70%, kokona iz kojih
su izašli leptiri 20%, a onih iz kojih su izašli paraziti bilo
je 10%. Eklozija gusjenica traje od 11. rujna do 4. listopada
(23 dana). Paraziti izlaze od 15 do 26. kolovoza.
Zabilježena je velika gustoća populacije.


CILJ I METODE ISTRAŽIVAN.


Provedeno istraživanje prilog je daljnjem praćenju
pojava vezanih za ulogu parazitskog kompleksa za gustoću
i dinamiku populacije borova četnjaka u nas. Nastojali
smo utvrditi koje su vrste parazita najbrojnije i
najučinkovitije u redukciji brojnosti borova četnjaka istraživanog
područja.


Terenska istraživanja provedena su na pokusnim plohama
u dvije uzastopne godine. Pogodnost navedene
metode ispred metoda primjernih pruga proizlazi iz bio-
ckoloških karakteristika borova četnjaka. Istraživanje je
ograničeno na područje Uprave šuma Split, na tri pokusne
plohe na kojima su u razdoblju od 1995. do 1996. godine
sakupljani kokoni, leptiri, jajna legla i zapreci gu-
sjenicama. Pored navedenoga, registriran je i intenzitet
napada po broju zapredaka po stablu ili površini.


Jajna legla sakupljana su u razdoblju od početka
odlaganja jaja, te nakon eklozijc leptira, gusjenica i parazita.
Na svakoj plohi sakupljeno je najmanje 100 jaj-
nih legala. Zapreci su sakupljani u razdoblju od njihova
formiranja, pa do odlaska gusjenica u tlo na kukuljenje.
Kokoni su pronalaženi i uzimani iz tla kopanjem, kra-


REZULTATI ISTRAŽIVA
Eklozija leptira i parazita Sehn


- Ziel und Forschungsmethoden


jem mjeseca lipnja, a na svakoj plohi sakupljano je najmanje
100 kokona. Leptiri su sakupljani pomoću svjetlosne
klopke, a kod sakupljanja je primijenjen i individualni
ulov. Istraživanjima u laboratoriju obuhvaćeno
je praćenje razvoja štetočinja i registriranje parazita.
Određivanje parazita, jaja, gusjenica i kokona, obavljeno
je po količini i kakvoći.


U pogledu fitogeografske raščlanjenosti, sve se istraživane
pokusne plohe nalaze u mediteranskoj regiji, i
to njezinom litoralnom pojasu, kojega karakteriziraju
tri vegetacijske zone: stenomediteranska, eumediteran-
ska i submediteranska.


U području submediteranske vegetacijske zone, kao
posebna klimatskozonska zajednica opisana je mješovita
šuma hrasta medunca i bijeloga graba (Carpinetum
orientalis adriaticum H-ić 1939), unutar kojeg se područja
nalaze izabrane pokusne plohe 1 -Trogir i 3-Omiš.
Pokusna ploha 2-Klis izabrana je u području klimato-
gene zajednice hrasta crnike (Orno-Quercetum illicis
H-ić, 1956/1958, Rauš 1976).


A - Forschungsergebnisse
terlingen und Parasitenausschlüpfen


364