DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 70     <-- 70 -->        PDF

diteranskih šuma crnike. Terenskim je pokusima dokazao
sve o potrebnoj brojnosti pomlatka kod obnove
šuma, da bi buduće sastojine bile optimalno produktivne
u proizvodnji općih dobara i drvne mase, bio-
raznolike, stabilne, i stoje najvažnije, samoobnovljive.
Nije potrebno više govoriti, djela profesora Matica sve
govore.


Glede hrvatske šumarske struke, bit ću slobodan
izreći nešto sasvim osobno, intimno, kao dugogodišnji
bliski prijatelj i mnogo puta suradnik kod terenskih istraživanja.
Slavko je znanstvenik, šumar, lovac, zaljubljenik
u život i veleposjednik ljepote. Zna i može okupljati
ljude, s istim zanosom kojim svoju ljubav i znanje
daruje šumi, izricati će stihove Tina Ujevića, misli
Josipa Kozarca i pjevati Frana Galovića ili Dragutina
Domjanića. Od dunavskih ada, otočkih Virova, kalni-


Na temelju članka 79. i 112. Zakona o visokim
učilištima i članka 33. Statuta Sveučilišta u Zagrebu,
na prijedlog posebnog stručnog povjerenstva i Odbora
za evidenciju i unapređenje kadrova, Senat Sveučilišta
u Zagrebu na svojoj 11. sjednici u 331. akademskoj godini
(1999/2000.), održanoj 16. svibnja 2000. donio je


ODLUKU


O DODJELI POČASNOG ZVANJA 1 TITULE


professor emeritus


prof. dr. sc. Branimiru Prpić u


U obrazloženju Odluke nadalje stoji daje postupak
za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus pokrenuo
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvješće
je podnijelo stručno povjerenstvo, koje su činili prof,
dr. sc. Joso Vukclić, predsjednik i članovi prof. dr. sc.
Zvonko Seletković, prof. dr. sc. Franc Tomić, prof. dr.
sc. Ferdo Bašić i akademik Milan Mcštrov. Posebno se
ističe da prof. dr. sc. Branimir Prpić ima posebne zasluge
za razvoj i napredak Sveučilišta, te međunarodno
priznatu znanstvenu i nastavnu djelatnost.


Čestitajući uvaženom profesoru na zasluženom priznanju,
želja nam je još jednom podsjetiti štovane čitatelje
"Šumarskog lista" na izniman, raznolik i plodan
stručni i znanstveni put profesora Branimira Prpića i
najznačajnija postignuća i doprinos cjelokupnom razvoju
hrvatske šumarske struke.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić, rođenje 1. rujna 1927.
godine u Stankovcu (Glina). Realnu gimnaziju završio
je i maturirao u Zagrebu. Poljoprivredno-šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Biološki smjer završio je
1954. god. U šumarskoj privredi radio je od 1951. do


čkoga kitnjaka do velebitske Stirovače i korčulanske
crnike, sve su to šume našeg prof. Slavka Matica.


Uz čestitke i sreću što smo ovo veliko priznanje doživjeli
zajedno, s mislima na mnoge, nama drage, sjajne
šumare i prijatelje kojih više nema, Slavko, u Hrvatskoj
te čeka simboličan poklon šumara, duborez u hrastu
pod nazivom Tamburaši i snehe, rad našeg zajedničkog
prijatelja prof. Miroslava Barića, kao simbol
snažnog, iskonskog življenja života i trajnosti koju
posjeduješ.


Tvoji kolege i prijatelji, šumari Hrvatske!
Čestitamo Profesoru na zasluženom priznanju.


mr. se. Igor Anić
mr. se. Milan Oršanić


1958. god. kada je izabran za asistenta u Zavodu za
uzgajanje šuma, Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 1992. godine.


Godine 1966. obranio je doktorsku disertaciju iz područja
Uzgajanja šuma. Školske god. 1966/67. boravi
na Eidgenossische technische Hochschulle (ETH) u
Ziirichu, u Švicarskoj. Tijekom studijskog boravka na
Šumarskom fakultetu ETH pomaže u nastavi i istražuje
statiku smreke povezano uz vjetroizvale.


Za docenta iz predmeta Ekologija šuma, u području
Uzgajanja šuma, izabran je 1972. god. U zvanje izvanrednog
profesora, izabran je 1974., a u zvanje redovitog
profesora 1978. god.


DODJELA POČASNOG ZVANJA I TITULE Professor Emeritus
Prof. dr. sc. Dr. h. c. BRANIMIRU PRPIĆU


428
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

U više istraživačkih razdoblja, voditelj je dva projekta
na republičkoj razini (Šumski ekosustavi i Umiranje
šuma). Bio je predstojnik Zavoda za istraživanja
u šumarstvu, prodekan i dekan Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Odbora za nastavu
Sveučilišta u Zagrebu i član Matične komisije za područje
Biotehnologije.


Znanstvena djelatnost


Profesor Branimir Prpič vrlo je aktivan znanstvenik.
Objavio je preko 140 izvornih znanstvenih i stručnih
radova od kojih je 39 indeksirano u međunarodnim,
za šumarstvo najznačajnijim publikacijama. Sudjelovao
je na preko pedeset znanstvenih i stručnih simpozija
u zemlji i inozemstvu.


Poseban doprinos šumarskoj znanosti očituje se u
rezultatima istraživanja na stacionaru u nizinskim šumama,
na istraživanju sušenja šuma, funkcioniranju
prašuma bukve i jele u Dinaridima Hrvatske te poglavito
u razradi i valorizaciji općekorisnih funkcija šuma.


Proučavanjem pojave propadanja šuma ("umiranje
šuma"), ustrojstvom stalnog praćenja promjena od
1987. godine prema međunarodnoj metodologiji i sud


jelovanjem na međunarodnim skupovima o toj problematici,
uključio je Hrvatsku u europske institucije osnovane
u vezi s istraživanjem toga problema (Alpe-
Jadran, Europska komisija za šume). Ukazao je na
potrebu što hitnije obnove šume za koju daje
znanstvene i stručne smjernice.


Nastavna djelatnost


Profesor Branimir Prpić gotovo trideset godina predavao
je predmet Ekologija šuma na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio nositelj
kolegija Fitološka bioklimatologija i Uređenje bujica
na dodiplomskom studiju istoga fakulteta. Bio je voditelj
poslijediplomskog studija Oblikovanje parkov-
nih i prirodnih rekreacijskih objekata i predavač više
predmeta na tom studiju. U svom dugogodišnjem
nastavnom radu bio je mentor četiri doktorata, tri magisterija
i sedamdeset diplomskih radova. Na šumarskim
fakultetima u Zvolenu, Brnu, Beču i Zürichu održao je
više predavanja o šumama i šumarstvu Hrvatske.


Javna i stučna djelatnost


Profesor Branimir Prpić pripada najistaknutijim i
najpoznatijim šumarskim stručnjacima u Hrvatskoj,
posebice iz područja ekologije šuma. Bio je predsjednik
Hrvatskog ekološkog društva, predsjednik Hrvatskog
šumarskog društva, glavni je tajnik Akademije
šumarskih znanosti ijedan od utemeljitelja pokreta ljubitelja
priode "Lijepa naša". Dugogodišnji je glavni
urednik našeg najpoznatijeg šumarskog časopisa Šumarskog
lista. Član je više međunarodnih i domaćih
stručnih udruga. Danas je član Međunarodnog znanstvenog
tima za sanaciju oštećenih tirolskih šuma u
Austriji.


Za svoj rad dobio je više odlikovanja, nagrada i
priznanja, od kojih su svakako najznačajniji počasni
doktorat Sveučilišta tehničkih znanosti u Zvolenu u
Slovačkoj 1992. godine i odlikovanje predsjednika
Republike Hrvatske redom Danice Hrvatske s likom
Ruđera Boškovića za razvoj znanosti u Hrvatskoj,
1995. godine.


Na temelju velikog broja citiranih znanstvenih i
stručnih radova, njegove javne i pedagoške djelatnosti,
dužnosti koje je s uspjehom obnašao i priznanja
koje je dobio za svoj rad, stručno povjerenstvo
Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je da prof. dr. sc.
Branimir Prpić zaslužuje počasno zvanje i titulu
professor emeritus.


Na kraju još jednom čestitamo prof. Branimiru Pr-
piću na zasluženom priznanju, uz želju da nastavi uspješnim
radom, koji će ga bez sumnje svrstati među
najznačajnije šumarske stručnjake u Republici Hrvatskoj
u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća.


Prof dr. sc. Joso Vukelić


429