DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 72     <-- 72 -->        PDF

DODJELA POČASNOG ZVANJA I TITULE Professor Emeritus
Prof. dr. sc. MARIJANU BREŽNJAKU


Na temelju Zakona o visokim učilištima (članak 79
i 112) i Statuta Sveučilišta u Zagrebu (članak 33), na
prijedlog posebnog stručnog povjerenstva i Odbora za
evidenciju i unapređenje kadrova, Senat Sveučilišta u
Zagrebu na svojoj 11. sjednici u 331. akademskoj godini,
održanoj 16. svibnja 2000. donio je


ODLUKU


O DODJELI POČASNOG ZVANJA I TITULE


professor emeritus


prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku


U obrazloženju odluke navodi se daje postupak za
dodjelu počasnog zvanja professor emeritus pokrenuo
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvještaj je
podnijelo stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc.
Boris Ljulj ka, Šumarski fakultet, predsjednik, prof.
dr. sc. Ivica Gr bac, Šumarski fakultet, Zagreb, član,
prof dr. sc. Zvonimir Zagar, Građevinski fakultet,
Zagreb član, prof dr. sc. Jožc Resnik, Biotehnička
fakulteta, Ljubljana, član, prof. dr. sc. Frane Tomić,
Agronomski fakultet, Zagreb, član


Srdačno čestitamo nestoru pilanske prerade u našoj
zemlji, koji je osim u nas poznat i priznat još i u mnogim
zemljama Europe, Azije i Amerike.


Uvaženim čitateljima Šumarskog lista želimo nadalje
ukratko prikazati životopis te stručna i znanstvena
postignuća profesora Brežnjaka i njegov doprinos razvoju
pilanske prerade, drvne tehnologije i šumarstva.


Životopis


Marijan Brežnjak rođenje 27. travnja 1926. godine
u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju
1946. godine. Na Tehničkom smjeru Šumarskoga
odjela Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu
stekao je diplomu inženjera šumarstva 1952. godine.


Poslije završenog studija radio je kao inženjer u
drvnoindustrijskim poduzećima u Klani i Delnicama.
Godine 1955. izabran je za asistenta iz predmeta "Pi-
lanska prerada drva" u Zavodu za tehnologiju drva
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tamo
je radio u odgovarajućim akademskim zvanjima sve do
odlaska u starosnu mirovinu 1991. godine. Doktorirao
je 1964. godine. Za docenta je izabran 1971. godine. Za
izvanrednog profesora izabran je 1972. godine, a za redovitog
1977. godine. Godine 1972/74. bio je prodekan,
a 1980/82. dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Dugi niz godina bio je i predstojnik Katedre za tehnologiju
drva.


Vodio je diplomsku i poslijediplomsku nastavu iz
grupe predmeta o pilanskoj obradi drva Drvnotehno-
loškog odsjeka Šumarskog fakulteta. Povremeno je
predavao i na Drvarskom odjelu Biotehničkog fakulteta
u Ljubljani. Godine 1992. kao profesor-gost predavao
i na Drvnotehnološkom odjelu Visoke poljopri-


430
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 73     <-- 73 -->        PDF

vrcdne škole u A Asu u Norveškoj. Bio je mentor
mnogih uspješno završenih doktorata i magisterija
znanosti, te brojnih diplomskih radova studenata, sve
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Pored rada na Šumarskom fakultetu u Zagrebu,
Marijan Brežnjak je na temelju raznih stipendija ili
poziva u mnogo navrata dulje ili kraće vrijeme dva puta
po godinu dana) boravio na znanstvenom i stručnom
usavršavanju iz područja pilanarstva u Norveškoj.
Tamo je sudjelovao, a i samostalno vodio, niz istraživanja
iz pilanske tehnologije i tehnike. Rezultat tih boravaka
su mnogobrojni znanstveni i stručni radovi
objavljeni u raznim publikacijama na norveškom, engleskom,
njemačkom, te hrvatskom jeziku. Kao ekspert
FAO za pilanarstvo, godinu je dana (1965/66) radio u
Burmi na unapređenju tamošnjeg pilanarstva. Po povratku
iz Burme, u centru FAO u Rimu 1966. godine
izradio je opsežnu studiju o stanju i razvoju pilanarstva
u Burmi kao "Interim report to the government of
Burma". Godine 1972/74. bio je i predstavnik tadašnje
Jugoslavije u Tehničkom savjetu SEV-a u Bratislavi, a
kraće vrijeme i predstavnik u Komitetu za drvo
ECE/FAO u Ženevi. Od 1976. do 1984. godine bio je
član Internacionalnog savjeta IUFRO (International
Union of Forestry Ressearch Organization). U tom je
razdoblju dvije godine bio i supredsjednik sekcije
"Millingand Machining". Aktivno je (predavanjima,
predsjedavanjima i si.) sudjelovao u radu pet posljednjih
svjetskih kongresa IUFRO (1976. Oslo, 1980.
Kyoto, 1985. Ljubljana, 1990. Montreal, 1995.
Tampere).


Tijekom svoje dugogodišnje znanstvene, stručne i
nastavne aktivnosti, Marijan Brežnjak održao je kod
nas i u inozemstvu na različitim znanstvenim i stručnim
skupovima preko 30 predavanja na hrvatskom, engleskom
i norveškom jeziku. Objavio je u hrvatskim i stranim
časopisima i drugim publikacijama preko stotinjak
znanstvenih i stručnih radova, niz ekspertiza, tehnoloških
projekata, prijevoda itd. Objavio je tri knjige-
udžbenika . Dugogodišnji je član uredništva i savjeta
časopisa "Drvna industrija", a bio je kraće vrijeme i
njegov glavni urednik.


Znanstveno-istraživačka, nastavna i
stručna djelatnost


Od svog izbora za asistenta iz predmeta "Pilanska
prerada drva" na Šumarskom fakultetu 1955. godine,
pa do odlaska u starosnu mirovinu 1991. godine - ali. i
nadalje sve do današnjih dana - Marijan Brežnjak je
svojom kreativnošću na znanstvenom, nastavnom i
drugim područjima rada ostvario značajne rezultate. To
se odnosi na njegove aktivnosti na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, ali i na suradnju s drvnoindustrijskim poduzećima,
posebno u Hrvatskoj, ali dijelom i u inozem


stvu. Marijan Brežnjak konstruktivno je sudjelovao u
izradi ili poboljšanju nastavnih planova i programa
Drvnotehnološkog odjela Fakulteta. Bio je zagovornik
organiziranja kompleksne terenske nastave, pod


vodstvom nastavnika i stručnjaka iz prakse, u odgovarajućim
drvnoindustrijskim poduzećima.


Marijan Brežnjak je poznat po shvaćanju povezanosti
i međuzavisnosti u mehaničkoj obradi drva, po
potrebi kompleksnog i potpunog iskorištenja drvne
sirovine (u pilani pilanskih trupaca). Stalno je isticao
ideju daje od šume i stabla, preko njegove izrade do
finalnog proizvoda (što treba biti krajnji cilj mehaničke
obrade drva) postoji logična povezanost.


Posebno je značajan pionirski utjecaj koji je Marijan
Brežnjak imao na transformaciju klasične pilanske
obrade u suvremenu pilansku tehnologiju namjenskih
elemenata. Zastupao je u pilanskoj obradi prihvaćanje
kriterija vrijednosnog i kompleksnog iskorištenja
trupca, umjesto ranije čestog forsiranja samo količinskog
iskorištenja. U tom je smislu razradio i odgovarajuće
metode za potrebne proračune. Iz uporabe je izbacio
pojam pilanskog otpatka i uveo pojam pilan-
skog ostatka, štoviše korisnog nusproizvoda.


Važno je spomenuti da je Marijan Brežnjak autor
prvog i jedinog specijaliziranog udžbenika iz pilanske
obrade drva napisanog u Hrvatskoj. Po svom
opsežnom i suvremenom sadržaju, taje knjiga-udžbe-
nik dobila od naših znanstvenika i stručnjaka visoke
ocjene.


Marijan Brežnjak veliku je pozornost posvetio i izobrazbi
i usavršavanju mlađih znanstvenika na Fakultetu.


Priznanja


Akademija šumarskih znanosti izabrala je Marijana
Brežnjaka 1997. godine svojim Počasnim članom kao
priznanjem za uspješan istraživački i razvojni rad na
području šumarskih znanosti te promicanju primjene
znanja u hrvatskom gospodarstvu. Prigodom svoje 100.
obljetnice, Šumarski fakultet dodijelio mu je 1998. godine
Povelju za osobit prinos u promicanju šumarske
sveučilišne nastave i znanosti u Republici Hrvatskoj.
Za svoj sveukupni rad dobio je 1999. godine priznanje
kao Zaslužni profesor, povodom 330. godišnjice Sveučilišta
u Zagrebu. Iste je godine od Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu dobio Zahvalnicu za uspješnu
suradnju i ukazanu pomoć pri oblikovanju i izdavanju
časopisa "Drvna industrija".


Prof. dr. sc. Boris Ljulj ka


431