DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 83     <-- 83 -->        PDF

koja su dobra u ovom Zakonu treba zadržati, primjerice
ono najbolje, a to je vrednovanje općekorisnih funkcija
šume, po osnovi kojeg prvi puta u Hrvatskoj pa i Europi
čitava privreda plaća 0,07% za općekorisnu funkciju
šume, a koja je temelj šumarstva u Dalmaciji.


J. Dundović kratko je prikazao organizaciju Austrijskih
i Bavarskih državnih šuma, o čemu imamo detaljniji
prikaz u Šumarskom listu 7-8/2000 (Knjige i
časopisi), pa to ovdje nećemo ponavljati.


Z. Rendulić je podržao prethodnike u raspravi, posebno
gledišta Matica i Tarnaja i najavio daljnje rasprave
po ovom pitanju do konačnog prijedloga.


Zbog poodmaklog vremena I. Hodić, pomoćnik direktora,
dao je svoj pismeni prilog raspravi koji se podudara
s gledištima prethodnika.


Iz istog razloga, T. Starčević dipl. ing. je dao pismeni
prilog raspravi u kojoj navodi:


Našu strukovnu i moralnu obvezu u okviru zadatka
izrade Strategije razvoja Republike Hrvatske, izvršit
ćemo na najbolji način ako slobodno, stručno odgovorno,
jasno i javno iskažemo kako zamišljamo budućnost
hrvatskoga šumarstva u 21. stoljeću. Našoj Domovini,
pa onda i njenom šumarstvu potrebna je jasna vizija
gospodarskog napretka. Šumarstvu su potrebni ljudi
koji mogu formulirati takav mobilizirajući razvojni
program u kojeg će šumari Hrvatske čvrsto vjerovati,
jasno prepoznati, osjetiti jamstvo za svoju budućnost i
angažirati se na njegovoj provedbi.


Činjenica je i istina da smo vrlo dobru ideju jednog
Poduzeća za šume iz ZOŠ-a - 1990. neracionalno trošili
i podrivali iznutra beskrajnim centralizmom koji je
razarao motivaciju, samostalno mišljenje, kreativnost i
djelovanje. Tromost i kompliciranost radnih tokova bila
je vodena kroz previše hijerarhijskih stupnjeva, dok
smo u području plaća usidrili pogubnu uravnilovku. I
institucije države koje prate, nadziru ili propisuju život
šumarstva karakterizira sporost i krutost u reakcijama.
Izostanak konzistentnog srednjoročnog plana i verificiranog
dugoročnog programa razvoja uvjetovao je izvjesnu
stihijnost i otvarao mogućnosti za šokove u
poslovanju.


Šumarstvu Hrvatske želimo jedinstven, dugoročno
stabilan i uravnotežen razvoj na načelima prirodnosti,
bioraznolikosti, potrajnosti (održivom razvoju) i što
je najvažnije samoobnovljivosti. Htjeli bi da unutarnje
ustrojstvo šumarstva poštiva gospodarske cjeline zajedno
s preradom drveta, tradiciju i kulturu regija, izbjegavajući
politički i regionalno iskrivljene zahtjeva
prema šumi. Maksimalna dohodovna decentralizira-
nost mora proizvesti i čvrsto formulirati takve odnose
između organizacijskih jedinica koji će biti plodovi
uzajamne dohodovne potrebe i poslovne nužnosti.
Ugradnja instrumenata i mehanizama poduzetničkog
djelovanja jedini su pravi put prema rastu prihoda, ra


cionalizaciji proizvodnih procesa, razvoju tehnologije i
rastu produktivnosti. U djelatnostima šumarstva treba
izvršiti odabir svih mogućih izvora prihoda, odlučiti se
za prioritete, odabrati ih i programirano graditi. Zajedno
s institucijama države potrebno je izvršiti usklađenje
svih onih zakona koji dezintegriraju upravljački i gospodarski
pristup unutar šumskih ekosustava.


Ako to želimo postići, moramo biti sposobni, disciplinirani
i javno angažirani. Siguran sam da je HŠD
najkvalitetnija pozornica naših aktivnosti. Ono što izgradimo
kao zajedničke vizije i ciljeva razvoja šumarstva
moramo stručno kompetentno ugraditi u naš Dugoročni
Program razvoja, kojega će Hrvatski državni
Sabor donijeti, a onda će taj program biti dugoročno
stabilna orijentacija čiji se ciljevi ne bi smjeli mijenjati.
Proširenjem u područjima djelatnosti, povećanjem prihoda
i onda smanjenjem općeg troška moguće je ublažiti
problem viška zaposlenih. Programima robnih kredita
u nabavi opreme za malo poduzetništvo, moguće je
otvaranje novih zapošljavanja i rasterećenje unutarnjih
viškova zaposlenih, posebno s umanjenom radnom
sposobnošću. Potrebno je još puno toga normirati, posebno
u biološkoj reprodukciji šuma, koja mora biti samo
trošak a ne i prihod, na način da se nagrađuje uspješnost
uzgajanja kroz smanjenje troškova. Hrvatsko
šumarstvo de facto posluje kao trgovačko društvo, u
novom preustroju, potrebno je prići sustavnoj izgradnji
jedinstvene unutarnje kontrole izvršenja radova i poslovanja,
kako bi u konačnici bitka za dohodak sjedne
strane i bitka za očuvanje prirodnosti i kvalitete naših
šuma, završila na razumnoj sredini koja jamči poštivanje
odredba Ustava RH u odnosu na šumu kao opće dobro,
koje uživa posebnu brigu države.


Pismeni prilog raspravi dao je i D. Krakar podržav-
ši raspravu S. Matica i Ž. Ledinskog u onom dijelu koji
se odnosi na uspjehe dosadašnje šumarske politike -
cjelovitosti hrvatskoga šumarstva, posebice financiranje
biološke reprodukcije i njegovanje zagrebačke
škole, uključivanje ostalog dijela gospodarstva u financiranju
općekorisnih funkcija šume (OK.FŠ), stabilnost
nacionalnog šumskog i drvnog gospodarstva i zadržavanje
postojeće razine zaposlenosti svih kapaciteta.
No, ukazuje i na probleme, te područja djelovanja gdje
po njegovom mišljenju "gubimo korak",


hiperprodukcija kadrova, koji ponekad stranačkom
politikom prerano, "neispečenog zanata" dolaze u
poziciju odlučivanja,


trijalizam šumarske gospodarske politike: ministarstvo,
javno poduzeće, zaštita prirode,
u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem -
gubimo gospodarenje nad vodom, kamenolomima,
nacionalnim parkovima, hortikulturom, pa i lovstvom,
urbanim šumarstvom, turizmom, nad svojim
smještajnim kapacitetima (za odmor), jer nam se izgleda
ništa ne isplati osim "klada i hlada",


441