DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 84     <-- 84 -->        PDF

protupožarna zaštita šuma prepuštena je policiji,
vodu plaćamo, umjesto da naplaćujemo,
imamo pravnike, a pravne procese na zaštiti šuma
gubimo.


Treba poraditi na cijeloj paleti novih poslova definiranih
već u šumarskom obrazovanju, kapitalizirati sve
resurse šuma i šumskog zemljišta kontinentalne i mediteranske
regije, a raznolikosti iskoristiti kao prednost.


Predsjednik HSD-a S. Matić zahvalio je svima na
sudjelovanju u raspravi koja je bila stručno utemeljena i


1. Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o
obvezi izrade Strategije razvoja Republike Hrvatske
pod nazivom "Hrvatska u 21. stoljeću", hrvatska šumarska
struka okupljena u Hrvatskom šumarskom
društvu, odgovorno je preuzela moralnu i stručnu
obvezu za izradu vizije razvoja hrvatskoga šumarstva
u 21. stoljeću.


2. Jedinstven je stav kako je hrvatskom šumarstvu potreban
takav pokretački program razvoja i takvi ljudi
u koje će hrvatska država, javnost i prerada drve-
ta, zajedno sa šumarima Hrvatske čvrsto vjerovati,
angažirati se na njegovoj provedbi i osjetiti jamstvo
za svoju budućnost a potom i za budućnost šumarstva
Hrvatske.


3. Vizija razvoja šumarstva Hrvatske, izrađena uz sudjelovanje
znanosti i svih relevantnih i zainteresiranih
sastavnica ovoga gospodarskog kompleksa mora
biti pretočena u revidirani Dugoročni program
razvoja pa onda i u Program restrukturiranja u skladu
sa Zakonom o trgovačkim društvima, kako bi po
donošenju od Hrvatskoga državnoga sabora dugoročno
ostao, barem u ciljevima, nepromjenjiv.


4. Osiguranje provedbe takvog dugoročnog Programa
razvoja moraju aktivno poduprijeti i sudjelovati u
njemu institucije države koje propisuju, prate i nadziru
gospodarski život šumarstva Hrvatske.


5. Osnovni cilj u razvoju šumarstva Hrvatske mora biti
jedinstveno ustrojena organizacija šumarstva, sa ciljem
dugoročno stabilne provedbe uravnoteženog
razvoja na načelima prirodnosti, bioraznolikosti,
potrajnosti i samoobnovljivosti. Unutarnje ustrojstvo
šumarstva mora poštivati gospodarske cjeline,
tradiciju i kulturu regija, izbjegavajući politički i regionalno
iskrivljene zahtjeve prema šumi. Državi i
javnosti je nužno dati do znanja kako dobit u
šumarstvu nije moguća. Svako izdvajanje novca u
druge namjene (proračun, šumska renta, slivna vodna
naknada i si.), najizravnije umanjuje nužnu biološku
reprodukciju šuma.


6. Preduvjet kvalitetne provedbe ovakvog programa je
maksimalna poslovna i financijska decentralizira-
nost koja će proizvesti i čvrsto formulirati međuso-


korektna. Ima različitih mišljenja, ali i različita mišljenja
su dobra mišljenja. Po njegovom mišljenju neće biti
teško izvući zaključke iz ovog skupa, tim više što se u
6-7 temeljnih točaka stavovi podudaraju (jedinstveno
poduzeće, decentralizacija, uvažavanje šumarija ...), a
visokostručne službe organizacijskog profila znat će
naša gledišta pretočiti u zakonske propise. Zaključujući
raspravu, predlaže da Povjerenstvo za zaključke pripremi
tekst zaključaka. Uz poziv na zajednički ručak zaključena
je ova tematska rasprava.


bne odnose na gospodarskim načelima i poslovnoj
nužnosti. Ugradnjom i stalnom dogradnjom instrumenata
i mehanizama poduzetničkoga djelovanja
mora se osigurati: rast prihoda, racionalizacija, smanjenje
troškova i rast produktivnosti.


7. Između svih djelatnosti šumarstva, nužno je obaviti
odabir onih koje mogu trajno povećavati prihode i
osiguravati zaposlenost. Potrebno je izraditi i poduprijeti
programe njihovog razvoja, te inzistirati na
usklađenju onih zakonskih propisa koji dezintegriraju
upravljački i gospodarski pristup, posebice
unutar zaštićenih objekata prirode gdje je temeljni
fenomen šumski ekosustav.


8. Ove ciljeve hrvatsko šumarstvo može postići samo s
maksimalno i moderno osposobljenim poslovodnim
kadrovima, trajnom i nužnom edukacijom, potrebnim
prekvalifikacijskim doškolovanjem, trajno njegujući
moralna i etička načela zaposlenika.


9. Unatoč činjenice da hrvatsko šumarstvo već posluje
na načelima trgovačkoga društva, posebno u ovom
ozbiljnom zaokretu s naglašenim tržišnim odnosima,
osjećamo potrebnim upozoriti na nužnost sustavne
izgradnje jedinstvene unutarnje kontrole, kao
i kompetentne funkcije državnoga nadzora nad izvršenjem
radova i kontroli poslovanja, kako bi u ko-
načnici bitka za povećanje poslovnog učinka sjedne
strane i bitka za očuvanje prirodnosti i kvalitete naših
šuma s druge strane, završila na razumnoj crti,
koja u nacionalnom smislu jamči poštivanje odredaba
Ustava RH u odnosu na šumu, kao opće dobro
koje uživa posebnu brigu države.


10.Ovu raspravu ocjenjujemo pokretačkom u nizu aktivnosti
i rasprava u formuliranju programa restrukturiranja,
uz obvezu da tijek svih aktivnosti bude javan,
podložan kritici i raspravi, sučeljavanju i argumentiranoj
borbi, kako bi konačni oblik programa
bile maksimalno kvalitetne odrednice razvoja.


11. Uvjereni u razumijevanje glede naših stavova, očekujemo
suradnju i podršku Hrvatskoga državnoga sabora,
Vlade Republike Hrvatske i svih drugih institucija
države na izradi i provedbi ovako predloženih
vizija razvoja hrvatskoga šumarstva u 21. stoljeću.


Zaključci tematske rasprave 104. redovite skupštine HŠD-a
"Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće"


442