DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 87     <-- 87 -->        PDF

tio područje proglasivši ga Prirodnim zaštićenim područjem
(Naturschutzgebiete, P o n g r a t z, 1944)2.


Princ Albrecht je odluku o zaštiti dijela lovišta "Be-
lja" (šuma, bara i ritova) donio najvjerovatnije pod
utjecajem glasovitog svjetskog putnika, pisca, lovca i
lovnoga stručnjaka Szcchenyi Zsigmunda, kojega je u
studenom 1942. godine pozvao na Belje da mu pokuša
organizirati lovstvo, budući daje Uprava lovišta Kraljevine
Jugoslavije povukla sve osoblje od lugara do viših
službenika. (Szecheny i Z., 1995).


Mnogo godina kasnije, iz sasvim drugih pobuda,
želju za nacionalnim parkom pokazala je Uprava uzgajališta
divljači "Jelen" - Beograd. Naime, na inicijativu
Zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih
retkosti NR Srbije, a u suglasju s U.U.D. "Jelen",
upućuje ( 1958) prijedlog Kabinetu predsjednika Republike
za osnivanje Nacionalnoga parka "Moša Pijade",
jer je navodno pokojni Moša izrazio želju da bi se ovo
područje trebalo staviti pod zaštitu države. S prijedlogom
se nije složio ondašnji hrvatski Konzervatorski zavod
iz Zagreba, jer (citiram): "... s obzirom na izrečeno
gospodarsko značenje Kopačkoga rita i okolnoga područja
više je odgovarala kategorija upravljanoga prirodnoga
rezervata"; (Republički zavod za zaštitu prirode,
1966). Neosporno je, daje u pitanju, bilo i određeno
rivalstvo dviju zaštitarskih institucija, izvjesno
nadmetanje srbijanskoga zavoda i njihovih ondašnjih
zaštitara, želja za dokazivanjem i prevlasti. Preporuka i
želja Mošc Pijade bila je, dakako, samo paravan,
sporedna stvar. Uostalom šanse za nekom supremacijom
Srbijanskoga zavoda za zaštitu prirode bile su minimalne,
jer je u to vrijeme Đilasova komisija ustanovila
granice između Republika, a time ujedno i djelokrug i
ovlasti republičkih organa i službi.


Sljedeći pokušaj preimenovanja lovno-šumskog
područja baranjskoga podunavlja, tada (1982) već
Parka prirode i Specijalnoga zoološkog rezervata
"Kopački rit" u nacionalni park, pokrenulo je Lovno-
šumsko gazdinstvo "Jelen" Beograd. "Jelen" je pošto-
poto želio sačuvati određenu eksteritorijalnost u
Hrvatskoj, kojem je zaprijetio novi Zakon o šumama, a
postojale su i druge inicijative da se to nepopularno poduzeće
na najprikladniji način ukloni iz Baranje. Stoga
su čelni ljudi "Jelena" izmislili pojam jedinstvene biološke
cjeline baranjsko-bačkog (vojvođanskog) lovno-
šumskog područja, koje je trebalo postati nacionalnim
parkom.


Ideju o n. parku podržao je Republički komitet za
znanost, tehnologiju i informatiku iz Zagreba koji je


:Ertzchertzog Albrecht deklarierte nich nur grosse Teil Herschaft
Bellye Naturschutzgebiete, sonder verlieh auf seinem entschiedenen
Wunsche Ausdruck, an dieser Stelle eine biologische
Forschungsstation zu errichtet .... uvodnik A. Pongratza u godišnjaku
"Albertina".


prijedlog LSG "Jelen" dostavio Izvršnom vijeću Sabora.
S prijedlogom se suglasio i Sekretarijat za zakonodavstvo
Izvršnog vijeća Sabora, kao i mnogi danas već
zaboravljeni političari Hrvatske, a svojedobno redoviti
gosti "Jelena".


Međutim, zbog zakonskih odredbi Zakona o zaštiti
prirode iz 1976. posebno čl. 17. i 39. i prihvaćenih kriterija
međunarodnih konvencija koje su se morale
poštivati, LŠG "Jelen" je stavljen pred izbor: ili nacionalni
park uz odricanje prava gospodarenja šumom,
divljači, ribom, što bi u praksi značilo odreći se lova na
krupne papkare, anuliranje svih odredbi gospodarskog
korištenja šume, ribe itd. Životinje bi postale trajno zaštićene
i ne bi se smjele loviti ni uznemiravati. U pitanje
bi došla i cjelokupna tehnologija rada i zaposlenje
brojnih radnika u šumarstvu i lovstvu, - ili da sve ostane
po starome.


Zanimljivo je spomenuti da je tijekom Domovinskog
rata (1991-1992) gubitak gospodarske samostalnosti
i eksteritorijalnosti zabrinuo preostalo rukovodstvo
"Jelena" kojeje ostalo u Baranji. Nakon protjerivanja
Hrvata iz Baranje i raskida svih političkih i administrativnih
veza s Državnim Saborom Hrvatske, na području
samozvane Republike srpske krajine osnovano je
Javno poduzeće "Krajina šume", kojima je 28. 9. 1992.
godine pridodano i bivše osoblje Lovno-šumskoga gazdinstva
"Jelen", zajedno s lovno-šumskim područjem i
zaštićenim objektima prirode sa sjedištem u Vrginmo-
stu. Prema R. Ljubojeviću vodeći ljudi "Krajina šume"
nisu imali razumijevanja za specifičnost baranjskog
lovno-šumskog područja, pa su zatražili izuzeće koje se
moglo ostvariti proglašenjem područja n. parkom´.


. Prema Zakonu o zaštiti prirode SR Jugoslavije, a
koji je više-manje bio u suglasju sa zakonskim propisima
takozvane R.S. Krajine, kategorija i pojam nacionalnoga
parka po srbijanskim kriterijima je istovjetan
parku prirode u R. Hrvatskoj, dakle, dopušta se uobičajeni
način gospodarenja šumom, divljači, ribom i ostalim
resursima ovoga područja.


Vjerodostojnost DUZPO-ovog nacrta4
prijedloga Zakona o proglašenju
Nacionalnog parka "Kopački rit"


Možda potaknuti činom proglašenja Mile Martića
ili nekim osobnim razlozima, ideju o nacionalnom parku
ponovno aktualiziraju neki nastavnici Pedagoškog


Uredbom predsjednika takozvane R. S. Krajine od 6. prosinca
1993. godine bivše Lovno-šumsko područje proglašeno je Nacionalnim
parkom "Jelen"-Baranja. Čin proglašenja obznanio je Mile
Martić predsjednik samozvane R.S. Krajine na lokalnoj televizijskoj
postaji u Belom Manastiru I. siječnja 1994. godine.
4Nacrt prijedloga Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Kopački
rit", Ur. br. 542-08-VM-99-2, Zagreb, 17. svibanj 1999., šalje
DUZPO Zagreb


445