DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 88     <-- 88 -->        PDF

fakulteta u Osijeku uz podršku HAZU, Zavoda za
znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. U svezi s tim
Državna uprava za zaštitu prirode (DUZPO) obznanjuje
Nacrt prijedloga Zakona o proglašenju Nacionalnoga
parka Kopački rit (u daljnjem tekstu samo
Nacrt), kojim je obrazložena svrha i smisao promicanja
sadašnjega Parka prirode i Posebnoga zoološkoga rezervata
"Kopački rit" u kategoriju nacionalnoga parka.


Iako je u spomenutom Nacrtu na strani 7. pod službenim
naslovom "Posljedice koje će donošenjem
Zakona proisteći" ispravno citiran članak 4. Zakona o
zaštiti prirode (NN 30/94), a kojim se definira pojam
nacionalnoga parka, u daljnjem se tekstu zapravo opisuje
kategorija parka prirode. Krenimo redom:


Športski i privredni ribolov dopuštenje u Parku prirode
(područje Tikveša, Zlatne Grede, Kolonce, Men-
teša itd.), a nije (prema Pravilniku o unutarnjem redu u
Parku prirode "Kopački rit" (NN 84/98) 51. 28.) u Posebnom
zoološkom rezervatu. Uz desetak ribara koji
imaju obilježje održavatelja tradicije, etnološke posebnosti
Baranje, stoje opet "značajno za povijest i kulturu
ovoga kraja" etc, etc., - Nacrtom se ne govori gdje će
ribolov biti dopušten, a gdje zabranjen, no sudeći prema
stavovima lokalne samouprave i Javne ustanove, i
nedavno obznanjene Dopune Pravilnika o unutarnjem
redu (NN 11 /2000.), - najvjerojatnije da će dijelovi
Zoorezervata biti korišteni za športski i privredni ribolov.
U Nacrtu se ne spominje zaštita ribljih populacija
kao skupine kralješnjaka, koja bi na ovom području, po
postojećim zakonskim propisima i međunarodnim naputcima
o n. parkovima, trebala biti čuvana i zaštićivana
od ljudi i nasrtaja civilizacije.


Također nema bitne razlike u pogledu lova na krupne
papkare (jelene, divlje svinje, srne) i ostale sisavce
određene kao divljač prema Zakonu o lovu (citiramo):
"Lovno gospodarstvo u Kopačkom ritu koje je sada
dopušteno samo za sanitarni izlov krupne divljači (obični
jelen, divlja svinja i dr.) bilo bi dopušteno u nacionalnom
parku pod istim uvjetima"?


U pogledu šumarstva predlagač Nacrta također ne
vidi probleme. U Kopačkom ritu4 nalazi se 5.072 ha
pod šumom, od čega gospodarski vrijednih ima svega
3.069 ha, koja je inače (citiramo): "prijeko potrebna
kao stanište životinjskoga svijeta." Ništa se ne kaže o
sastavu tih šuma, vrstama drveća, da li se radi o euro-
američkim topolama, o sastojinama crnoga oraha, američkoga
jasena, itd., stoje vrlo bitno, jer su to umjetno
podignute sastojine podložne mjerama uređajnih osnova,
njezi i održavanju te vijeku trajanja. Ništa nije rečeno
o obližnjim oranicama "Belja" d.d. i kulturama ku-


TJ tekstu se cesto krivo naznačuje neko područje. Kopački rit je
samo dio Parka, pa bi umjesto Kopački rit trebalo točno naznačiti
lokalitet o kojemu se govori. U konkretnom slučaju radi sc o šumama
Tikveša, Zlatne Grede, Čoška šume, Mcnteša, Bude.


kuruza, pšenice, šećerne repe, djeteliništima koje bi također
trebalo staviti pod zaštitu jer služe krupnim papkarima
za hranu i kao zaklonište od lovaca i krivolova-
ca i "prijeko su potrebne kao stanište životinja".


U Nacrtu se dalje ističe, da će se preimenovanjem
parka u n. park osigurati pretpostavke za brži razvoj turizma
i svekolikog razvoja gospodarstva (?) te vezivanje
budućeg n. parka za zaštićene dijelove prirode u
Mađarskoj (Europi i svijetu op. aut.). Sve to po teksto-
piscu dobiva posebno međunarodno značenje i otvara
mogućnost ulaganja u zaštitu, očuvanje i gospodarski
razvoj kraja, - stoje opet samo pretpostavka bez ozbiljne
procjene, studije itd.


Spominju se djelatnici "Hrvatskih šuma", koji bi u
budućem n. parku radili kao: ugostitelji, konobari, raz-
nositelji, prodavači suvenira, veslači, mornari, i si. Ne
spominje se šumarstvo kao struka i tradicija. Ponuda da
se šumari prekvalificiraju u turističke djelatnike je ponuda
bez pokrića, zanimljiva ideja s ciljem da se umanji
značaj problema većeg broja šumskih radnika pri
eventualnim raspravama u Državnom Saboru.


U Nacrtu se ništa ne govori o kriteriju provedljivo-
sti nazvanim još i "politički", osnovom kojega bi se trebalo
ostvariti suglasje zainteresiranih strana, konsenzus:
šumara, vodoprivrednika, poljodjelaca, lokalne
samouprave i zaštitara prirode ili još konkretnije sporazum
između: "Hrvatskih šuma", "Belja" d.d., Općine
Bilje, "Hrvatskih voda", DUZPO, a do njega, prateći
nesuglasja prouzročena Zakonom o zaštiti prirode (NN
30/94) nije moglo doći.


Nadalje, pojmovi: "tradicijska poljoprivreda" i "tradicijski
ribolov", zatim "održivi gospodarski razvoj",
"etnološke vrijednosti", - su zapravo stanovite "propusnice",
kojima se izigravaju izvorna načela zaštite prirode,
mnogi zaključci međunarodnih konvencija. One
su način kompromisnog razmišljanja i djelovanja kojima
se (zakonodavac) Zakon o zaštiti prirode pokušava
prilagoditi interesima neke regije (županije, općine)
politike, na čijem se teritoriju nalazi zaštićeni objekt
prirode.


"Tradicijski ribolov" zapravo je privredni (riječni) ribolov,
ribarenje; "održivi gospodarski razvoj" koji dopušta:
turistički lov, ribarenje, sječu šume. Konačno i
sam Zakon o zaštiti prirode (NN 30/94) člankom 4., st.
3. (citiramo): "U n. parku dopuštene su djelatnosti kojima
se ne ugrožava izvornost prirode", - otvara mogućnost
raznolikog korištenja prirodnih resursa, jer je teško
definirati pojam "ne ugrožavanja izvornosti". Tako je
npr. "izvornost" Kopačkoga rita (od prije rata) ugrožavala
suvremena poljoprivreda; kanalom Barbara-Stara
Drava ulijevala se u jezero Sakadaš onečišćena voda
(opterećena pesticidima, mineralnim gnojivima, gnojnicom
iz brojnih septičkih jama naselja Bilje i Kopačevo)


446