DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 9     <-- 9 -->        PDF

(i. Ruhm: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ĆETNJAKA (Thaumetopoea mtyocampa SchilT.)..


Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 363-372


Tablica 2. Kvantitativna i kvalitativna prisutnost jajnih parazita (svi lokaliteti)


Tabelle 2. Quantitative und qualitative Answesenheit der Eierparasiten (alle Lokalitäten)


LOKALITET
Lokalität


Ukupno parazita
Insgesamt Parasiten


Tétras, serv.


Ooencyrt. pityocamp.


Anast. bifasc.


LROGIR


KLIS
OMIŠ


414
313


282


291


182
207


71
38
61


52
93
14


Ukupno:
Insgesamt:


0/ /o


1009
100


680
67,40


170
16,95


159


15,65Jajni paraziti su determinirani i određena je njihova
kvantitativna prisutnost. Sa svake pokusne plohe sakupljeno
je po 100 jajnih legala tj. 300 godišnje ili 600
ukupno. Nakon toga je uzeto 12 uzoraka u kojima je
bilo 1009 parazita. U tome broju Tetrastichus servadeii


Dom. sudjeluje sa 67,40%. Drugi po udjelu je Ooen-
cyrtuspityocampae Mercet. sa 16,95%. Navedene vrste
jajnih parazita borova četnjaka dolaze na svim lokalitetima.


KVANTITATIVNA PRISUTNOST PARAZITA, GUSJENICA I KUKULJICA
Quantitative Anwesenheit der Parasiten, Raupen und Puppen


Za određivanje kvantitativne prisutnosti gusjenica i
kukuljica borova četnjaka, za dvogodišnje razdoblje
sakupljeno je 505 primjeraka kokona koji su razvrstani
po lokalitetima, pri čemu je evidentiran broj izašlih leptira
i parazita.


Prema Harapinu (1984) cit. "Prisutnost pojedinih
vrsta iz kompleksa parazita i kukuljica varira po
godinama i lokalitetima. Nema korelacije relativnog
omjera kokona iz kojih su izašli leptiri prema onima iz
kojih su izašli paraziti i gradacije borova četnjaka."


Iz tablice 3. razvidno je da na neotvorene kokone otpada
49%, leptiri su izašli iz 31%, a paraziti iz 20%
kokona.


Od 102 kokona iz kojih su izašli paraziti broj i relativni
omjer vrstaje sljedeći:


Tachinidae: (Phryxe caudata Rond, i 31 kom. 30,41 %


Compsilura concinata Meig.)


VillabruneaBeck. 28 kom. 27,45%


Coelichneumon rudis Fonsc. 26 kom. 25,49%


Conomorium patulum Walk. 14 kom. 13,72%


Hemipenthes morio L. 3 kom. 2,94%


Slika 3. Gusjenice borova četnjaka


Bild 3. Raupen des Pinienpiozessionsspinners


ODREĐIVANJE GRADACIJSKE KRIVULJE - Bestimmen der Gradationskurve


Borov četnjak ima gradaciju čija krivulja ne pripada
ni kontraktivnom ni distraktivnom tipu. U širem području
njegova rasprostranjenja rijetke su godine bez vidljivih
znakova oštećenja. Permanentnost pojave borova
četnjaka očituje se u tome što nema izrazite latence,
progradacije, gradacije, i retrogradacije. Gradacija va


rira u vremenu i prostoru, što ukazuje na kompleksno
uzajamno djelovanje endogenih i egzogenih čimbenika
koji je uzrokuju.


Gradacijska krivulja borova četnjaka konstruirana
je na temelju broja zimskih zapredaka, na stablima izabranih
pokusnih ploha.


367