DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Prilog 1


RAZLOZI ZBOG KOJIH SU MNOGI OSJEČKI EKOLOZI I "OSJEČKI ZELENI"
PROTIV PREIMENOVANJA PARKA PRIRODE U NACIONALNI PARK


Utjecaj čovjeka na prirodne ekosustave Baranje datira od početka naseljavanja ovoga prostora, a
posebno je izražen tijekom 19. i 20-tog stoljeća,


Zbog utjecaja čovjeka izvornost prirode je upitna. Za potrebe agrara čovjek je izgradio moćne
obrambene nasipe (146 km), prokopao (981 km) melioracionih kanala, izgradio brojne
hidrotehničke objekte i na stotine km cesta i puteva,


Zapriječio je razlijevanje rijeka Dunava i Drave na gotovo 44.000 ha nekada poplavnog područja,


Izravnao (ispravio) tok rijeka Dunava i Drave, zbog čega je za prirodu izgubljeno 30-ak većih riječnih
meandara, koji su utjecali na trajanje poplava,


Na branjenom (od poplave) području je hidro-tehničkim mjerama i postupcima isušio mnoge bare i
"jezera" i preobrazio ih u poljodjelske površine,


U gospodarskim šumama i širem prostoru ritova stvorio je uvjete za opstojnost brojnih krda jelenske
divljači i divljih svinja. U svezi s tim izgradio je lovačke ceste, puteve i prosjeke, postavio
mnogo lovno-tehničkih objekata, izgradio je više lovačkih kuća, lugarnica i jedan veći lovački dvorac.
Svojim znanjem i mjerama utjecao je na populaciju divljih životinja,


U šumske sastojine unio je klonove i vrste euro-američkih topola te druge vrste korisnog (alok-
tonog) drveća i grmlja,


Odstrijelivši posljednjeg vuka 1887. čovjek je ostao jedini "predator" i regulator brojnosti populacije
krupnih papkara i drugih životinja,


Utjecaj čovjeka proširio se na vodeni prostor i njegove biljne i životinjske zajednice. U Kopački rit
slijevaju se otpadne vode cijelog dravskog zaobalja. Onečišćene su: pesticidima, umjetnim gnojivima,
gnojnicom iz brojnih septičkih jama sela Bilja i Kopačeva, onečišćene su prelivnim vodama iz
Mesne industrije "Bclje" (do rata) i iz svinjogojske farme iz Darde,


Sredinom 19. i posebno u 20-om stoljeću na području Baranje i Lovišta "Bclje" (Park prirode
"Kopački rit") formiraju se manja šumsko-poljodjelska naselja, pustare. Iako danas pustare i šumska
naselja pomalo izumiru, još uvijek na području Parka prirode radi veći broj šumskih radnika
(oko 200) čiju bi egzistenciju ugrozio pravno i formalno status nacionalnog parka,


Poštivajući međunarodne kriterije (brojne konvencije) o vrsti ili kategoriji zaštićenih objekata
prirode, - područje Kopačkoga rita (7000 ha) treba i dalje zadržati status Posebnog zoološkog rezervata
prirode, a šume Tikveša (šum. predjeli: Oršoš, Zlatna Greda, Menteš, Petreš, Kolonca, Buda,
Siga it.) Parka prirode


Prilog 2


RAZLOZI ZBOG ČEGA SU ŠUMARI PROTIV PREIMENOVANJA PARKA PRIRODE


"KOPAČKI RIT" U NACIONALNI PARK


U nacionalnom parku zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara (NN 30/94. čl. 4.).
dokida se prihod od šume i divljači,


Lovište "Hrvatskih šuma" (bivše lovište "Bclje") je specifična eksluziva vrhunskog lovnog turizma
u Europi,
Tradicija lova stara je gotovo 200 godina


Korištenjem divljači osigurava se prihod od lovnog turizma, prodaje mesa divljači i prodaje žive
divljači


Brojnost visoke divljači (posebno jelenske) u ravnoteži je s prirodnim mogućnostima ekosustava:
biljnom masom, prostorom i drugim ekološkim čimbenicima i temelji se na dugogodišnjim
istraživanjima.


Nestankom šumara, šumara lovaca umanjit će se interes za zaštitom divljači što otvara prostor bez-
dušnom krivolovu i sličnim pojavama kojima će se ugroziti život brojnim skupinama životinja


448