DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Ukidanjem lovnog gospodarenja dovodi se u pitanje genofond "beljskog jelena", doći će do regresije
u pogledu vrijednosti i ljepote rogovlja "beljskog jelena",


Očuvanje eksluzivnog lova na "Belju" sukladno je opredjeljenju Vlade RH u pogledu razvoja turizma;
cijene divljači na "Belju" uvijek su bile 3 (tri) puta veće nego u drugim lovištima,


Živi "beljski jelen" kao vrsta bio je izvozni proizvod za Australiju, Novi Zeland i SAD,


Meso divljači kao visoko vrijedna živežna namirnica neopterećena antibioticima i sličnim dodatnim
sastojcima koji se koriste pri uzgoju životinja za jelo, vrlo je zanimljiva kupcima u zapadnoj
Europi,


Prehrana orlova štekavaca i drugih grabežljivih i rijetkih životinja, temelji se djelomično na uginuloj,
odstrijeljenoj divljači. Uskraćivanje ove prehrane moglo bi ugroziti populaciju orlova štekavaca
i drugih životinja,


Znanstveno-stručnim gospodarenjem šumama, lovištem (sa specifičnim obilježjima) uspjeli su se
pomiriti interesi zaštite prirode, ekoturizma, čime su ispoštovana pravila upravljanja kao u nacionalnom
parku,


Zbog preimenovanja parka prirode u nacionalni park ugrozila bi se egzistencija 100-tinjak radnika
i njihovih članova obitelji. Zbog svojih radnih navika, tradicije struke i obučenosti ne bi se mogli
prekvalifeirati u druga zanimanja,


Posjetitcljski ckoturizam i prije rata pokazao se nerentabilnim, a sada je još u težoj situaciji zbog
ekonomsko-socijalnih prilika u zemlji, minskih polja, uništene infrastrukture (devastirane turističke
kuće "Sakadaš", potopljenih i nestalih turističkih brodica "Liske" , "Vodomara",
"Zmajevca" i "Jasena"), slabe platežne moći posjetitelja (djece, studenata i udruga) i specifične
panonske klime i ekoloških prilika: ljetne sparine, neugodni kukci (komarči i obadi itd.)


LITERATURA:


Bralić, J. (1990): Nacionalni parkovi Hrvatske;"
Školska knjiga", Zagreb.


G e t z, D. (1987): Zašto sam protiv Nacionlnog parka,
Šumarski list 7-8, god. CXXI, 432-433, Zagreb.


Getz, D. (1992): Nacionalni park ili rezervat, Glasilo
"Hrvatske šume" br. 8, Zagreb.


Getz, D. (1955): Nacionalni park "Kopački rit", DA
ili NE? Materijal za razmišljanje, studija, "Hrvatske
šume", Osijek, 5-6 god. CCXII, 245-260,
Zagreb.


Getz, D. (1998): Zaštita prirode Beljskog lovišta
(Park prirode i Posebnog zoološkog rezervata
"Kopački rit") u kontekstu povijesnih zbivanja
na tlu Baranje od druge polovice 18. stoljeća do
Domovinskog rata 1991-1995., god., Šumarski
list.


l.U.C.U. (The World Conservation Union (1993):
Parks for life, Action for Protected Areas in. Europe.


K c v o, R. ( 1971 ): Mjesto nacionalnog parka Plitvička
jezera medu objektima te kategorije u GUP-u
1971., Zagreb.


Kevo, R. (1961): Zaštita prirode u Hrvatskoj, Zavod
za zaštitu prirode, Zagreb.


Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
(2000): Nacrt prijedloga zakona o proglašenju
nacionalnog parka "Kopački rit", Zagreb.


M o v č a n, J. (1974): Utjecaji sadašnjosti, vrednovanje
i međusobni odnosi prostora nacionalnog parka
"Plitvičkajezera", p.p. 209-233, Plitvičkajezera,
čovjek i priroda, Zagreb.


Pongratz,A. (1944): Albertina, A. Magyar Nemzeti
museum Albrecht Kir. Herzeg, Biologiai Allom-
sanan Kiadvanyai, Vol, 1 1944.


Republički zavod za zaštitu prirode (1966): Elaborat o
potrebi zaštite Kopačkog rita, Zagreb.


Szeczenyi, Z. (1995): Bellye, Horvatorszagi Magyarsag
II Evfolyam, szam 9-12, Budapest.


Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Zajednice
općina Osijek (1980), Kopački rit, prostorni
plan, Osijek.


Zavod za zaštitu prirode Zagreb ( 1961 ): Zaštita prirode
u Hrvatskoj, Zagreb.


Zavod za zaštitu okoliša, prirode, prirodne baštine
(1991): Specijalni zoološki rezervat kopački rit,
studije, Zagreb.


Županija osječko-baranjska (1999): Nacrt zahtjeva o
pokretanju postupka za proglašenje područja
Kopački rit nacionalnim parkom, Osijek.


Darko Getz


449