DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Direkcija LČR s.p. ima izravnu nadležnost nad organizacijskim
jedinicama od oblasnih inspektorata, šumarija,
šumarija koje obavljaju sve poslove u vlastitoj
režiji te radnih jedinica.


Sjedište Direkcije LČR nalazi se u gradu Hradec
Kralove sa 110 zaposlenika.


Oblasni inspektorati sa 155 zaposlenih imaju samo
kontrolnu funkciju nad šumarijama i radnim jedinicama,
a izravno su odgovorni Direkciji.


U 87 šumarija prosječne površine 17 000 ha i sa
prosječno 10 revira, zaposleno je 1 836 zaposlenika i to
samo stručno tehničko osoblje. Za te šumarije sve izravne
radove: uzgajanje šuma, iskorištavanje šuma,
prodaja drva te izgradnja i održavanje šumskih prometnica
obavljaju uslužna poduzeća nastala iz bivših 7
šumskih gospodarstava, kao i nova osnovana privatna
poduzeća. U 1999. godini 200 uslužnih poduzeća obavilo
je 93% svih radova u LCR s.p.


Pet šumarija i radna jedinica sjemenarstva zapošljava
ukupno 1 778 zaposlenika ili prosječno 356, od
toga 411 stručno-tehničkog osoblja i 1 367 šumskih
radnika.


Ovih pet šumarija organizirano je na isti način kao i
sedam šumskih gospodarstava prije demokratskih
promjena, a to znači da obavljaju sve poslove u vlastitoj
režiji, stoje u 1999. godini iznosilo 7 % od svih radova
u LČR s.p.


U šest radnih jedinica za gospodarenje vodama
zaposleno je ukupno 56 uposlenika (samo stručno-tehničko
osoblje) ili prosječno 9 uposlenika po radnoj jedinici.
LČR s.p. gospodare sa 19 000 km vodnih tokova,
i za njihovo uređivanje ne dobivaju nikakva sredstva
od države.


U LČR s.p. zaposleno je sveukupno 3 935 zaposlenika,
a od toga je 1 367 šumskih radnika ili 35 % od
ukupnog broja zaposlenika, koji su zaposleni u pet šumarija.
Kvalifikacijska struktura (2 568 zaposlenika)
stručno-tehničkog osoblja ili 65 % od ukupnog broja
zaposlenih je:


VSS 34,7 %


VŠ 55,6%


SSS i NSS 9,7 %


Prosječna plaća zaposlenika u LČR s.p. iznosi 12
955 kruna ili 2 591 kn.


2. Organizacija uslužnih poduzeća
na primjeru Lesni společnost Ledeč na Svazovu, a.s.
(Šumsko dioničko društvo Ledeč na Svazovu)
Ovo uslužno Poduzeće jedno je od 80-ak d.d. koja 1992. do 1995. godine, kada je završen proces organi


su nastala iz bivših sedam šumskih gospodarstava u zacije češkog šumarstva.
procesu restitucije državnog vlasništva u razdoblju od


2.1. Shematski prikaz organizacije d.d. Ledeč (1992.)
OSNOVNA DJELATNOST
ŠUMARSKA
DJELATNOST


PRERADA DRVA


304 sveukupno zaposlenika
65 stručno - tehničkih zaposlenika
80 000 m´ - sječa i izrada, privlačenje i prijevoz LČR s.p.
40 000 m5 - 50 % trupci
16 000 m3 - 20 % TO. i drvo za palete
24 000 m´ - 30 % celulozno drvo, drvo za ploče, orgjev
30 000 m3 - na CMS
12 000 m3 - na pilanu


Velik dio ovakvih d.d. tijekom poslovanja eliminirali
su sve ono što nije donosilo profit, a teretilo je troškove
poslovanja, kao na primjer: broj zaposlenih, prekapacitiranost
mehanizacije itd.; te su u cilju povećanja
uspješnosti poslovanja osvajali nove profitabilne djelatnosti
koje nisu u bliskoj vezi sa šumarstvom. Isto je
vidljivo iz prikazane sheme današnje organizacijske
strukture ovoga d.d.-a.


SERVIS ODRZAV
ŠUM. SRED. RADA


UKUPNO


304 zaposlenika
65 stručno tehničkih
zaposlenika


U tri osnovne djelatnosti u roku osam godina smanjio
se broj radnika bez socijalnih stresova sa 304 na


236. No, osnivanjem novih djelatnosti otvorena su 163
radna mjesta i to u:
1.
Proizvodnji pokretnih pilana i strojeva za preradu
drva 150 zaposlenika


ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 102     <-- 102 -->        PDF

2.2. Shematski prikaz organizacije d.d. Ledeč (danas)
OSNOVNA DJELATNOST (3)
ŠUMSKA DJELATNOST


116 zaposlenika
26 str. tehn. zap.


130 000 nr ukupno
80 000 m5 od LCR
50 000 m3 od ostalih


196 mil. KR ukupnog prihoda
157 mil. KR tem. kapital


PRERADA DRVA
(pilana i 2 CMS)
90 zaposlenika


8 str. tehn. zap.
100 000 nr ukupno
prerađuju, od toga
60 000 m3 na pilani i
40 000 nr na 2 CMS
233 mil. KR ukup. prihoda
148 mil. KR tem. kapital


SERVIS ZA ODRZ. VLAST.
SRED. I OSTALI
30 zaposlenika


6 str. tehn. zap.
40 % servis za vlastitu
mehanizaciju i
60 % servis za vanjske usluge
30 % mil. KR ukupnog prihoda
~


UKUPNO


236 zaposlenih
40 str. tehn. zap.


2.
Prodaji i auto servisu (TOYOTA, FIAT) 13 radnika, 399 radnika, stoje u odnosu na početno stanje 95 radšto
znači da danas ovo d.d. zapošljava (236 + 136) = nika više ili 31 %, i to sve bez pomoći države.
3. ZAKLJUČAK
Danas nakon osam godina postojanja nove organiduzeća
(d.d.) nastalih iz bivših sedam šumskih gospozacije
šumarstva u Republici Češkoj, zadovoljni su i darstava.
uposlenici državnog poduzeća LCR s.p. i uslužnih poMr.
sc. Josip Dundović i


Ladislav Jursik,dipl. ing. šum.


MEĐUNARODNA SURADNJA


EUROPSKI VLASNICI PILANA I TVORNICA FURNIRA,
TE TRGOVCI DRVOM U HRVATSKOJ


STRUČNA EKSKURZIJA "BJELOGORICA U HRVATSKOJ´
("Laubholz Kroatien") od 6. do 8. 11. 2000.


Kao nastavak višegodišnje uspješne međudržavne
suradnje bavarskog Ministarstva prehrane, poljoprivrede
i šumarstva i Bavarskih državnih šuma sa "Hrvatskim
šumama", p.o. Zagreb, u vremenu od 6. do 8. studenoga
2000., "Hrvatske šume" bile su domaćin dvadesetdvojici
europskih vlasnika pilana i tvornica furnira te trgovaca
drva (i to tri predstavnika iz Austrije, dva iz Švicarske,
jedan iz Italije - Južni Tirol, jedan iz Luxemburga i ostali
iz Njemačke - većina iz Bavarske). Ispred "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb, domaćin europskoj delegaciji bio je
mr. se. Josip Dundović, savjetnik, a vođa puta gostiju
dipl. ing. Kurt Franz, direktor Lehrinstitut der Holzwirtschft
und Kunststofftechnik iz Rosenheima.


Cilj ove stručne ekskurzije bio je upoznavanje gostiju
s načinom gospodarenja šumama (jednodobnim sastojinama)
i organizacijom šumarstva u Hrvatskoj, te
proizvodima tvornica furnira i pilana koje prerađuju
bjelogorične furnirske i pilanske trupce.


Prvog dana boravka u Hrvatskoj goste je dočekao,
pozdravio i upoznao s proizvodima tvornice furnira s
pilanom "Česma" d.d. Bjelovar, dipl. ing. Ivo Ljubanović,
direktor sa suradnicima.


Istoga dana u popodnevnim satima gosti su obišli


sječinu i pomoćno stovarište bukve i hrasta kitnjaka u


g.j. Bjelovarska bilogora, Šumarija Bjelovar, Uprava
šuma Bjelovar, gdje ih je dipl. ing. Antun Pehaček,
upravitelj uprave šuma, upoznao o osnovnim podacima
Uprave šuma Bjelovar, a dipl. ing. Milan Presečan,
upravitelj šumarije, o osnovnim podacima Šumarije
Bjelovar. Dipl. ing. Andrija Štefančić, savjetnik, upoznao
je goste o pripremama za primjenu u "Hrvatskim
šumama" Europskih normi za oblo drvo (za hrast, jasen,
bukvu, javor i topolu), koje bi se trebale primijenivati
od 1. 1. 2001. godine. Nakon terenskog obilaska
sudionike stručne ekskurzije u lugarnici Rogović kut
dočekao je i pozdravio dipl. ing. Željko Lcdinski, direktor
"Hrvatskih šuma", te istakao kako su bjelogorične
šume i njihova prirodna obnova ponos Hrvatske, jer se
već više od 150 godina gospodari načelom potrajnog
gospodarenja.
Drugog dana na programu je bilo upoznavanje sa
sječinama i pomoćnim stovarištima hrasta lužnjaka i
poljskog jasena u g.j. Banov dol, Šumarija Cerna,
Uprava šuma Vinkovci. Goste su još prvoga dana za večerom
u lovačkoj kući Merolino upoznali dipl. ing. Luka
Vukovac, upravitelj uprave šuma, o osnovnim poda