DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 103     <-- 103 -->        PDF

cima Uprave šuma Vinkovci, a dipl. ing. Stjepan Nikolić,
upravitelj šumarije, o osnovnim podacima Šumarije
Cerna. Po želji gostiju posjetili smo i područje g.j. Desičevo,
Šumarija Gunja, gdje ih je dipl. ing. Ivan Mikinac,
upravitelj šumarije, upoznao o početnoj i najboljoj
cijeni prodanih trupaca jasena i hrasta na međunarodnoj
licitaciji od petka 3.11. 2000.


Isti dan poslijepodne, gosti su obišli tvornicu furnira,
pilanu i tvornicu parketa "Spačva" d.d. Vinkovci,
gdje ih je dipl. ing. Miroslav Čuljak, direktor sa svojim
suradnicima pozdravio, i upoznao da 80 % proizvodnje
izvoze na područje Italije, Španjolske, Austrije i drugih
zemalja Europe.


Nakon zajedničkog ručka na kojemu su bili i predstavnici
Kombinata Bclišće, gosti su posjetili grad Vukovar
te položili vijenac kod spomenika Križa žrtvama
za slobodu Hrvatske, koji se nalazi na utoku Vuke u Dunav.
Kolege, dipl. ing. Branko Trifunović, upravitelj šumarije
Vukovar i dipl. ing. Antun Leaković, zajmjenik
upravitelja uprave šuma, upoznali su goste s osnovnim
podacima šumarije, te saniranju šteta koje je učinila
JNA i njihovi pomagači. Na povratku za Merolino,
jedan od gostiju gledajući iz autobusa ruševine kuća,
bolnicu, dvorac grofa Eltza, drvored platana,... zaviknuo
je "traurig Vukovar".


Posljednjeg, trećeg dana boravka u Hrvatskoj gosti
su boravili u lovačkoj kući Brezovica, Uprava šuma Sisak,
gdje ih je pozdravio dipl. ing. Zvonko Rožić, upravitelj
uprave šuma, i upoznao s osnovnim podacima
uprave šuma. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi direktora
Željka Ledinskog i Kurta Franza, direktora Instituta,
održani su zaključni razgovori o potencijalnim mogućnostima
kupnje bjelogorične oblovine. O istom ih je
upoznao dipl. ing. Petar Milinković, rukovoditelj Komercijalne
službe.


Navodimo samo neka od najvažnijih pitanja gostiju,
koja su se odnosila na klasiranje po Hrvatskim normama
za drvo te primjenu Europskih normi za drvo od 1.
siječnja 2001. godine kao i način prodaje:


mogućnost krojenja po želji kupca (kombinirani


trupci) tzv. "wunschlos";


kupnja trupaca bez posrednika ("handlera") izravno
od "Hrvatskih šuma" putem međunarodnih licitacija
po najboljoj ponudi kupca franco cesta, ili franco
hrvatsko-slovenska granica i uz koji posrednički
trošak "Hrvatskih šuma" kao agenta - ("Hrvatske
šume" naplaćuju samo 5 %, za troškove špedicije,
fitopatološki certifikat i popratnu dokumentaciju za
carinjenje);
mogućnosti i načini primarne prerade na malim domaćim
pilanama, koje su voljne raditi uslužni rez (
za trupce kupljene na domaćoj licitaciji kupac može
izvesti samo piljenu gradu, a ne i trupac; "Hrvatske
šume" dostavit će popis pilana koje su voljne raditi
uslužni rez, te uslugu ljuštenja furnira topole);
podaci o trupcima koji su predmet objave za međunarodnu
licitaciju - (svi podaci o mjestu prodaje,
vrsti drva, dužini, pomjeru, kubaturi nalaze se osam
dana prije licitacije na Intranetu "Hrvatskih šuma"
od petka do petka);
korištenje kapaciteta EOS - vagona - (pripremljena
sura (složaj pripremljen za prodaju) tada odgovara
kapacitetu EOS - vagona ili višekratniku EOS vagona);
osim mogućnosti kupnje drva, gostima su ponuđeni
i lovački i turistički kapaciteti "Hrvatskih šuma" (
upiti fax-om ili e-mail-om @ hrsume.hr).
U završnoj riječi Kurt Franz, direktor Instituta, "za


hvaJio se u ime instituta, sudionika stručne ekskurzije i
Bavarskog ministarstva šumarstva na gostoprimstvu
domaćina, koji je omogućio da vide lijepe bjelogorične
šume, izvrsne šumarske stručnjake, koji u njima gospodare,
te kvalitetno obrađene drvne Sortimente, kako to i
dolikuje ovako kvalitetnoj bjelogorici".


Zatim se direktor Željko Ledinski zahvalio gospodinu
Franzu na tako lijepim riječima, očekujući i poslovne
kontakte, sa željom za nastavkom još bolje i čvršće bavarsko
- hrvatske stručne suradnje i to ne samo u trgovini
drvom, nego i drugim djelatnostima (lov, turizam....).


Uspješnost ovog susreta pridonjela je svojim korektnim
prevođenjem prof. Ana Juričić.


Mr. sc. Josip Dundović
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2001. GODINI :


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 S
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX) Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 104     <-- 104 -->        PDF

NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


ANTON SABO, dipl. ing. šumarstva


"Privlačenje obloga drva zglobnim traktorom
LKT 81 u gorskokotarskim prebornim sastojinama
različitog stupnja otvorenosti" naslov je magistarskog
rada, kojega je Anton S a b o, dipl. ing. šumarstva,
izradio pod mentorskom paskom prof. dr. sc. Ante P. B.
Krpana i obranio 18. veljače 2000. godine pred Povjerenstvom
u sastavu:


Doc. dr. se. Dragutin Pičman, predsjednik, Šumarski
fakultet, Zagreb
Prof dr. se. Ante P. B. Krpan, član, Šumarski fakultet,
Zagreb, član
Doc. dr. se. Boštjan Kosir, Biotehniška fakulteta
Ljubljana, član.


Anton Sabo, dipl. mg. šumarstva, rodio se u Licu, općina Fužine, 25. travnja 1952. godine. Osnovno a zatim
i gimnazijsko školovanje, završio je 1971. g. u Delnicama, a iste godine upisao se na Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Završivši isti 1976. godine, zaposlio se kao šumarski pripravnik u šumariji Ravna
Gora. Na odsluženje vojnoga roka odlazi 1978. godine, a po povratku se zapošljava u šumariji Skrad kao referent
proizvodnje, a kasnije kao zamjenik upravitelja. Od 1982. do kraja 1983. g. obnaša dužnost upravitelja
šumarije u Ravnoj Gori. Od početka 1984. do veljače 1985. radi u Odjelu za razvoj Šumskog gospodarstva
Delnice kao referent za razvoj tehnologije iskorišćivanja šuma. Potom do 1991. obnaša dužnost pomoćnika
direktora OUR-a za iskorišćivanje šuma Delnice, a od 1995. na dužnosti je rukovoditelja Proizvodnog odjela
Uprave šuma Delnice. Od 1996. do danas rukovoditelj je Odjela za plan i analizu UŠ Delnice.


U mandatnom razdoblju od 1996. do 2000. godine bio je član Upravnog odbora "Hrvatskih šuma", p.o.
Zagreb.
Poslijediplomski studij iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma upisuje 1980/81.


Magistarski rad sadrži:


131 stranicu plus 11 stranica priloga


47 tablica podataka i rezultata


45 slika (4 karte, 10 fotografija, 31 grafički prikaz)


102 naslova literature


Kao cilj istraživanja pristupnik je odabrao proučavanje
privlačenja drva zglobnim traktorom LKT 81 uigorskokotarskim prebornim sastojinama različite gustoće
(33,5 m/ha, a druga 193 m/ha.) sekundarne mreže;
prometnica. Istražio je se usporedno utjecaj gustoće;
mreže traktorskih putova na eksploatacijske parametre;
traktora pri privlačenju drva i to: obujam tovara, utroške;
vremena za ciklične zahvate i operacije fiksnih i varijabilnih
vremena, utrošak općih vremena i dodatno vrijeme
u zimskim uvjetima rada, brzine kretanja ovisno o)
vrsti podloge i visini snijega, te konačno proizvodnost i
iitroškove traktora. Nadalje, istražio je se oštećenja nastala
pri privlačenju drva na dubećim stablima glede uzrokaiozljede te vrste, veličine i položaja ozljeda na stablu.


U opisu radnoga mjesta pristupnik nas uvodi u
značajke šumarija Crni Lug i Mrkopalj te značajke
gospodarskih jedinica "Crni lug" i "Sungerski lug", u
kojima se nalaze radilišta -odjel 61c u g.j. "Crni Lug" i
odjel 21b u g.j. "Sungerski Lug". Oba se radilišta
nalaze u ekološko gospodarskom tipu I-C-10b. Za
radilišta su detaljno prikazane stanišne, sastojinske i
eksploatacijske značajke, a takođerje prikazana izgradnja
traktorskih putova. Radilište u odjelu 61c u g.j.
"Crni lug" ima sekundarnu otvorenost od 193 m/ha, a
radilište u odjelu 21b u g.j. "Sungerski lug" 33,5 m/ha.


Rezultati istraživanja prikazani su na ukupno 65
stranica rada, a raspoređeni prema pripadnim potpoglavljima.
Prosječni obujam tovara traktora u Crnom
Lugu je 5,37 m3, a najveći zabilježen 9,86 m\ U
Mrkoplju su prosječni i najveći tovari veći u odnosu na
radilište u Crnom Lugu i iznose 5,72 m´; odnosno 11,09
m\ Prosječna duljina crnogorične oblovine, koja čini
80 % privučenog drva na radilištima, iznosi 7,4 m, odnosno
7,6 m, najmanja 2 m, a najveća 14 m. Prosječni