DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Autori navode da je potrebno prethodno pojasniti
dva aspekta, kako bi se moglo odgovoriti na otvorene
probleme vezane za okoliš, a to su:


-
stvarno stanje okoliša,
kulturni oblici života koje su kreirala ljudska bića tijekom
raznih povjesnih epoha.
Stanje okoliša očituje se u tri faze:
-
primitivni abiotski okoliš (razdoblje koje počinje
prije oko 4,7 milijarde godina — vodikova atmosfera,
poslije koje dolazi do razređivanja atmosfere, što
pod utjecajem raznih fizičkih i kemijskih čimbenika
omogućava stvaranje prvih živih bića),
realni prirodni okoliš - živa bića su postala najvažniji
modifikatori fizičkih i kemijskih čimbenika prvobitne
zemlje, s velikim utjecajem na ekosustav koji
predstavlja razinu organizacije života na planeti,


-
humano okružje - obilježeno jednim novim scenarijem,
a to je kultura, tj. skup sustava (socijalnih, etičkih,
političkih i religioznih) koji obilježavaju jedno
biće kao dio jedne skupine. Ljudska bića su utjelovljena
u prirodu, čine dio jednog lanca u ekosustavu.
Posebno mjesto zauzima ljudski rad. Čovjek treba
raditi, obrađivati zemlju, upotrebljavati prirodno bogatstvo
za svoju egzistenciju i pobljšavanjc kvalitete života,
ali to treba imati svoju granicu a to je: ne dirati u ekološke
procese koji osiguravaju funkcioniranje prirodnih
sustava ambijenta.


Autori su dalje obradili kulturne modele po epohama
kroz koje je čovječanstvo prolazilo tijekom raznih
povjesnih razdoblja. Članak je sveobuhvatno obradio
odnose čovjeka i prirode tijekom prošlog vremena i sada,
kada uloga čovjeka postaje sve veća.


Upućen je jedan apel čovječanstvu, a posebice intelektualcima,
od studenata do naučnika — odgovornost
za ambijent i zeleno bogatstvo zemlje, a završava riječima
Carlosa Castancdc: "Poncsi u sebi samo jedno pitanje
... ima li taj put srce? Ako ga ima, put je dobar.
Ako ga nema ne služi ničemu".


Piermaria Corona, Giovanni C a 11 e g a r i, Roberto
M er c uri o, Mario Vanne c in i : Analitički pregled
drvne proizvodnje u plantažama običnog oraha
(Juglans regia)


U svrhu definiranja oblika kulture i povoljnog produktivnog
ciklusa za plantaže oraha namijenjenog proizvodnji
drveta, potrebno je analitički, na bazi pokusa,


procijeniti komercijalnu vrijednost proizvodnje u različitoj
dobi i različitim stanišnim uvjetima. U tu svrhu od
1988 g. određeno je snimanje pokusnih nasada oraha
koje se obavlja sve do sada. Na bazi dobivenih podataka
analitički je opisan trend razvoja proučavanih plantaža
s obzirom na sljedeće čimbenike: dob, gustoća sadnje
i kvaliteta staništa.


Inicijativa od FAiropskc zajednice za alternativno
korištenje nekada obradivih poljoprivrednih površina,
našla je interes u plantažnoj proizvodnji drveta. Među
listačama s vrijednim drvetom posebnu važnost ima
orah (J. regia) zbog velike vrijednosti drveta i raspoloživih
plodnih površina. Informacije o produktivnosti
kultura specijaliziranih za proizvodnju oraha za drvo
nisu postojale ni u literaturi, zbog oskudnih iskustava i
izostanka dendroloških ispitivanja. Snimanje podataka
vršeno je na 24 plantaže oraha u središnjoj i južnoj Italiji.
Odabrane su plantaže istih karakteristika: sadnice
stare 1 -2 godine uzgojene iz sjemena s golim korjenom,
zauzeti prostor od 16-64 četvornih metara po stablu,
osrednja priprema zemljišta, površinsko rahlenje terena
i prva intervencija u čišćenju debla od grana do visine
od oko 2 m.


Za svaku plohu ispunjena je jedna lista s karakteristikama
staništa: nadmorska visina, ekspozicija, nagib i
položaj. Uzeti su također uzorci tla radi određivanja
osnovnih kemijsko-fizičkih karakteristika. U svakoj plohi
izabrana je jedna parcela sa 12 stabala koji predstavljaju
prosjek kvalitete (bez rubnih stabala). Snimanje
stabala ponavljano je u intervalima u zimskom razdoblju
(1989-90, 1993-94, 1998-99). Starost stabala bila je od
6-30 godina, promjer 4,8-27,8 cm, temeljnica 0,8315,35
nf/ha-ovisno o starosti stabala i kvaliteti staništa.


Zbog relativno male rasprostranjenosti plantaže
oraha i nedovoljne mogućnosti promatranja, krivulja
visinskog prirasta nije rađena, pa je kao srednja visina
uzeta visina na bazi prosječnih stabala. Svi podaci statistički
su obrađeni, što daje solidnu osnovu za stvaranje
zaključaka o proizvodnji drvne mase i komercijalnoj
vrijednosti proizvodnje.


Dobiveni rezultati daju generalni trend prirasta ispitivanih
stabala. Na primjer uz gustoću od 36 četvornih
metara po stablu u dobi od 30 godina na plodnom tlu
ima 66 kubičnih metara po ha, a na lošem tlu svega 20
kubika po ha tehničkog drva.


FORETS DE FRANCE


Nacionalna revija privatnih šuma Francuske


Ovaj časopis izlazi pod pokroviteljstvom Nacionalne
federacije sindikata privatnih šumovlasnika. Časopis
izlazi u 10 brojeva godišnje i obrađuje problematiku
privatnih šuma i njihovih vlasnika vodeći računa o njihovim
interesima. Časopis ima sljedeće rubrike: uvod


nik, kratke aktualnosti, regionalna rubrika, ekonomija,
financije, oprema, organizacija i mali oglasnik.


Direktor publikacije je H. Plauchc G i 11 o n, a suradnici
su poznata imena francuskog šumarstva.


Iz broja 421 izdvajamo prikaze sljedećih članaka: