DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 113     <-- 113 -->        PDF

rokovali su nestajanje starih pilanskih postrojenja. Njihov
zadatak sve više preuzimaju obrtnici, vlasnici pokretnih
pilanskih postrojenja, a njihova zastupljenost
je očita u svim regijama. To nisu teška postrojenja
na parni pogon koja su se primjenjivala početkom
stoljeća, a koja su za montažu trebala nekoliko dana,
već postrojenja sa benzinskim ili diesel motorima koji
pogone pilu izravno ili proizvode električnu energiju za
pogon elektromotora. Njihova montaža i početak rada
traje manje od 2 sata. Cijene takvih postrojenja
kreću se od 15 000-150 000 DM. Manje skupi modeli
služe za povremenu upotrebu, dok skuplje modele upotrebljavaju
obrtnici za kontinuirani rad. Ta postrojenja
mogu biti s kružnim ili tračnim pilama, od kojih svaka
ima specifične prednosti.


Engleska firma "Forcstor" proizvodi 2 tipa montažnih
pilana:


-
"Swivel Saw" — kružna pila koja služi za proizvodnju
krovnih konstrukcija. Montirana je na 4 vertikalna
nosača i 2 horizontalna profila od aluminija.
Radnik vrlo lako pokreće pilu, koja u jednom smjeru
reže horizontalno, a u povratku vertikalno. Vrlo je
jednostavna, ali je nedostatak što proizvodi piljenice
ograničenog presjeka. Cijena je vrlo pristupačna
oko 20 000 DM.
-
"Jacko" - tračna pila sa 2 osovine, pogonjena diesel
motorom od 25 K.S., opskrbljena hidraulikom za
doziranje trupaca. Prednost ove pile je debljina reza
od svega lmm, što povećava iskorištenje materijala
i ima mogućnost proreza piljenica raznog oblika i
dimenzija. Cijena postrojenja je oko 80 000 DM.
Finska firma "Laimet" isporučuje u Francusku ver-


IZ LOVSTVA


tikalnu kružnu pilu (120 cm promjera) opskrbljenu hidraulikom
za doziranje trupaca. Pila ima veliku brzinu
rada, a može biti na traktorski pogon od minimum 90


K.S. ili samostalni motor od 120 K.S. Cijena verzije na
traktorski pogon je oko 90 000 DM.
Njemačka firma "Serra" proizvodi širi izbor tračnih
horizontalnih pila. To su dvoosovinske pile pogonjene
pomoću električnog agregata ili na traktorski pogon.
Prikladne su za prorez dugačkih trupaca. Vrlo su robustne,
opskrbljene hidraulikom za manipulaciju s trupcima,
a mogu rezati trupce do 130 cm promjera. Cijena
postrojenja nije navedena.


Američka firma "Wood Miser" je jedna od pionira u
svijetu pokretnih pilana. Do sada je proizvedeno više
od 20 000 postrojenja prodanih diljem svjeta (u posljednje
vrijeme kod nas sve češće u primjeni op. autora).
To su horizontalne, dvoosovinske tračne pile koje
se proizvode u raznim varijantama. Komplet motor i
tračna pila učvršćeni su najednom stupu, koji se kreće
po postolju pileći piljenicu po piljenicu. Prednost ove
pile je kvalitetan prorez i dobro iskorištenje (debljina
pile 1-1,14 mm). Cijena postrojenja kreće se od 15 000
do 80 000 DM ovisno o modelu.


Prednost pokretnih pila je što prorez obavlja mali
broj radnika, trupci se prorezu na licu mjesta, što značajno
smanjuje troškove transporta, a drvni otpad ostaje
u šumi ili se može koristiti za izradu ogrijevnog drveta.


Pilanska proizvodnja s pokretnim pilanama traži
dobru organizaciju rada, da bi bila učinkovita i rentabilna
i u takvim uvijetima ima realnu perspektivu.


Franc Grospić, dipl. ing.


ČOVJEK I KRUPNA ZVJERAD
(Človek in velike zveri)


Znatan broj divljih životinja koje su od nedavna izgubile
status lovne divljači, a koje žive od lova i od plijena,
navukle su na sebe posebno neprijateljstvo čovjeka,
koje on redovito izražava s malo razumijevanja i još
manje pravednosti. Ako su nekada riječi "koristan" i
"štetan" i imale smisla, danas one uistinu više ne označavaju
jasno ograničenu kategoriju. Tko može ustvari
tvrditi da ljupka srna predstavlja u ravnoteži prirode
korisnijeg člana nego stoje to vuk, medvjed ili ris? Naravno,
ako se opredjeljujemo prema vanjštini ili prema
osjećajima, naše su simpatije na strani prve. Ali, ako
želimo pošteno sagledati bit stvari, ne ocjenjujući moralnu
vrijednost živih bića i ne vodeći računa o svojim


momentalnim interesima, bit ćemo prisiljeni priznati
svoje neznanje i zaključiti da nemamo pravo uništiti jednu
vrstu, ma kakva ona bila, samo na osnovi prividne
štete koju mi zapažamo (G. M. Vi 11 enave, 1968.)


O sadašnjem statusu i budućnosti spomenutih triju
predatora, vuka, risa i smeđeg medvjeda, posebno o odnosu
čovjeka spram medvjeda1 govori Zbornik referata


1 Radi se o Odluci Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu
RS od 28. 9. 1999. kojom je za lovnu sezonu 1999/2000. u
središnjem području medvjeđe populacije Slovenije odobren odstrjel
65 medvjeda, a koja je odluka izazvala burne reakcije dijela lovačke
javnosti i zaštitara prirode.