DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 115     <-- 115 -->        PDF

na snazi i nakon rata. Zasluga je čelnih ljudi ove velike
gospodarske lovačke organizacije da su imali hrabrosti
prije 27 godina (2. 3. 1973) ispustiti iz karantene na slobodu
tri obitelji riseva, da su 1970. zaštitila divlju mačku,
a 1974. omraženog vuka. Danas nažalost neće više
biti dostatna samo fizička zaštita zvjeradi, jer nastavimo
li i dalje s nerazumnim posezanjem u prirodu, uništit
ćemo sve, od pojedinih vrsta do habitata, biocenoze i
ekosustava, rekao je Štrumbelj.


Na stručnom savjetovanju u Kočevju, kao i/ili na
predstavljanju zbornika u Ljubljani, sudjelovali su i naši
stručnjaci, prof. dr. Đuro H über, Željko S ta han,
Alojzije Frković, mr. sc. Josip Kusak i Aleksandra
IVI aj i ć . Ugodno im je bilo čuti izlaganje podžupana
Kočevja i urednika Loveca, mr. se. Janeza Černača, koji
je u svom nastupu, pojasnivši da znatan dio Kočevske
graniči s Hrvatskom i Gorskim kotarom, izrazio zadovoljstvo
da su ovo savjetovanje zajednički organizirali
hrvatski i slovenski stručnjaci s tog područja. Ima nešto
simbolike u tom pogledu, riječi su Černača. Slobodno u
prirodi živuća divljač ne poznaje granice, ukjučujući tu
i krupnu zvjerad, pa tako govorimo o dinarskim populacijama
medvjeda, vuka i risa. Također su i žitelji doline
Kupe i Cabranke od pamtivjeka živjeli zajedno, bez
granica. Neka stoga i ovaj susret bude početak suradnje
i na drugim zajedničkim projektima.


Slika 1. S predstavljanja zbornika Clovck in velike zveri u Prirodoslovnom
muzeju u Ljubljani
(Foto: Alojzije Frković)


Na predstavljanju zbornika bio je prisutan i uvaženi
šumarski stručnjak prof. dr. Dušan M1 i n š e k, iz čije se
diskusije moglo zaključiti daje šumarstvo jezgra aktivne
zaštite prirode.


Sadržaj zbornika Človek in velike zveri obuhvaća
sljedeća poglavlja i priloge: Božidar Flajšman, Boris
Krystufek: Čovjek i krupna zvjerad, Boris Krystufek:
Načela biologije zaštite i gospodarenje s krupnom
divljači, Miha Adamič, Alcnka Korenjak: Mi i


Slika 2. Prof. dr. Dušan Mlinšek u društvu dipl. ing. šum. Cirila
Štrumbelja na svečanosti predstavljanja zbornika
(Foto: Alojzije Frković)


naša krupna zvjerad, Marko Jonozovič: Uloga Zavoda
za šume Slovenije pri usmjeravanju razvoja populacija
krupne zvjeradi, Petra Kaczensky, Felix
Knauer, Blaž Krže, Mateja Blažič: Šta smo naučili o
smeđem medvjedu u Sloveniji? Anton Simonič:
Strategija zaštite slobodno u prirodi živućeg smeđeg
medvjeda, Đuro Huber, Alojzije Frković, Željko
Štahan, Josip Kusak, Aleksandra Majić: Stanje i planovi
gospodarenja s krupnom zvjeradi u Hrvatskoj,
Jana Vidic: Usmjeravanja i mjere zaštite krupne
zvjeradi u Sloveniji, Romana Erhatič Širnik: Nesuglasja
o zaštiti medvjeda bila su poznata i u prošlosti,
Ciril Štrumbelj: Bibliografija o krupnoj zvjeradi
u Sloveniji.


Iza toga slijedi popis suradnika Zbornika, fotoalbum
i Dokumenti I (zapisnik savjetovanja s prilozima
i članci iz dnevnog tiska koji je pratio skup u Kočevju) i
Dokumenti II (niz najrazličitijih dokumenata u vezi s
odlukom resornog ministarstva o odobrenju odstrjela
medvjeda).


Zbornik opsega 288 stranica teksta, ilustriran brojnim
slikama u boji za sada je tiskan samo na slovenskom
jeziku, u nakladi od 1000 primjeraka.


Spomenik smeđem medvjedu
U susjednoj Sloveniji, kao i u nas u Gorskoj Hrvatskoj,
obitava populacija od 350 do 400 smeđih medvjeda
(procjena). Iako do prošle dvije godine nije bilo nekih
većih konflikata između ljudi i medvjeda, političke
i ekonomske promjene u naših sjeverozapadnih susjeda
sve više utječu na upravljanje i gospodarenje krupnom
zvjeradi.
Kome u prirodnom arealu medvjeda dati prednost,
uzgoju medvjeda ili stoke sitnog zuba? Kako na aktivnost,
premještanje i izbor habitata pojedinih medvjeda
utječe kultivirana krajina? Što stoji na putu da medvjed
spontanim premještanjem dopre iz slovenskih Dinarida