DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Šumarski institut Jastrebarsko kao nacionalni koordinacijski
centar programa ICP-Forests od 1987. god.,
zajedno s J.P. "Hrvatske šume" i Šumarskim fakultetom
bio je glavni organizator tečaja. Naime, u organizaciji
međunarodnog programa za procjenu i motrenje
utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests)
Europske zajednice od 1985. god. pridaje se posebna
važnost vizuelnoj terestričkoj procjeni oštećenosti krošanja
radi ujednačavanja kriterija. Ovaj projekt obuhvaća
Mediteran, središnju i istočnu Europu te Skandinaviju,
dok financiranje osigurava Europska zajednica.
Ulogu pokrovitelja 13. međunarodnog interkalibracijskog
tečaja prihvatilo je Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva i grad Crikvenica, dok su u Počasni i Izvršni
odbor izabrani renomirani šumarski stručnjaci. Unutar
izvršnog odbora obavljena je detaljna podjela zaduženja
u manjim ekipama, što se pokazalo vrlo uspješnim
rješenjem. Do početka tečaja njegovi odbori održali su
nekoliko sjednica, ali su se u međuvremenu i svi ostali
poslovi odvijali neposrednim dogovorima pojedinih
ekipa s predsjednicima pojedinih odbora. Zahvaljujući
takvom konceptu, pripreme su ubrzano tekle, pa je optimizam
o uspješnoj organizaciji tečaja sve više počivao
na realnim osnovama. I zaista, do početka tečaja
sve pripreme su bile završene na vrijeme. U takvim
okolnostima počeli su pristizati strani sudionici u zagrebačku
zračnu luku 24. 6., odakle je bio organiziran
prijevoz do hotela "Dubrovnik". Svaki sudionik dobio
je u posebno izrađenoj torbi više stručnih radova i to:
stanje oštećenosti naših šuma, osobnu kartu Šumarskog
instituta, opis šuma na kršu Uprave šuma Senj te
detaljan opis lokacija za procjenu oštećenosti s kartama.
Stručne radove su pripremili mr. se. Ivica Tikvić,
Nenad Potočić, dipl. ing. šum., Ivan Seletković, dipl.
ing. šum. i dr. se. Vice Ivančević. Uz to, bilo je pripremljeno
više turističkih prospekata pojedinih mjesta,
koje će posjetiti učesnici za vrijeme svog boravka u


SI i kti 1. Zajednička fotografija sudionika tečaja u N.P. Plitvička
jezera
(Foto: mr. se. Tomislav Dubravac)


Hrvatskoj. Sljedećeg dana sudionici su podsjetili N. P.
"Plitvička jezera" pod vodstvom Nenada Potočića,
dipl. ing. šum. Unatoč lošemu vremenu, raskošna ljepota
Plitvičkih jezera duboko je dojmila sve sudionike.
U kasno poslijepodne sudionici su doputovali u Crikvenicu
u hotel "Park", gdje su bili smješteni za cijelo
vrijeme održavanja tečaja. Prema konačnim prijavama
na tečaju sudjeluje 21 predstavnik većeg broja mediteranskih
zemalja, i to: Cipra, Grčke, Francuske, Italije,
Portugala i Španjolske, gospodin Evert Vel, predstavnik
Europske komisije, više članova glavnog i izvršnog
odbora, rukovoditelji i stručni suradnici ekologije
uprava šuma na kršu, te gosp. Miroslav Mrkobrad, novinar
časopisa "Hrvatske šume".


Nakon smještaja i kraćeg odmora, započeo je u posebnoj
sali hotela "Park" welcome party u organizaciji
Grada Crikvenice, kao jednog od pokrovitelja. Otvarajući
skup dr. se. Joso Gračan, ravnatelj Šumarskog instituta
Jastrebarsko ujedno i predsjednik organizacijskog
odbora zaželio je dobrodošlicu svim sudionicima,
izražavajući zadovoljstvo što se ovakav eminentni
skup po prvi puta održava u našoj zemlji. Šumarski institut
Jastrebarsko, pod dugogodišnjim vodstvom dr.
sc. Jose Gračana predstavlja našu zemlju u međunarodnom
programu za praćenje i procjenu utjecaja zračnog
onečišćenja na šume (ICP Forests). Zbog toga je i
ovom prilikom našem Institutu bila povjerena odgovorna
zadaća glavnog organizatora tečaja. U ime pokrovitelja,
nazočnima se obratio Željko Rendulić, dipl.
ing. šum., doministar Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Njegovo kratko izlaganje bilo je posvećeno
skrbi o šumi kao glavnom resursu na zemlji. Osim toga
podržao je pozitivna nastojanja stručnjaka s ovog skupa
na poduzimanju adekvatnih mjera očuvanja i poboljšanja
stanja naših šuma. Zatim su skupu uputili riječi
dobrodošlice: Ivica Malatestinić, gradonačelnik
Crikvenice, Milan Devčić, dipl. ing. šum., pomoćnik
direktora J.P. "Hrvatske šume", dr. se. Vice Ivančević,


J.P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Senj, Marco Feretti,
voditelj stručne grupe za procjenu stanja krošnji i
Evert Vel, predstavnik Europske komisije. Nastavak
druženja protekao je u opuštenoj i srdačnoj atmosferi,
koju je još dodatno upotpunjavao senjski mandolinski
sastav "Pod Nehajem" svojim prepoznatljivim vokalno-
instrumentalnim repertoarom, pod vodstvom Mladena
Lopca. Od predstavnika medija jedini se odazvao
"Novi list", koji je objavio širu vijest o ovom skupu za
vrijeme njegova trajanja.
Za vrijeme održavanja tečaja u holu hotela "Park"
bila je postavljena prigodna izložba fotografija šumarskih
stručnjaka Uprave šuma Bjelovar, pod nazivom
"Šume dišu za nas" ("The forests arc breathing for us").
Iz bogatog opusa njihovih kvalitetnih radova Hrvatsko
šumarsko društvo - Ogranak Bjelovar dobrotom predsjednika
Milana Presečana, dipl. ing. šum., rado je
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ustupilo senjskom ogranku jedan dio svoje bogate zbirke
fotografija o šumama bjelovarskog područja. Uz
opise fotografija na našem jeziku, bjelovarski ogranak
je za ovu priliku priredio i prijevod na engleskom jeziku.
Na ukazanoj susretljivosti bjelovarskog ogranka
organizatori tečaja se najljepše zahvaljuju. Osim postava
Bjelovarčana bilo je izloženo i nekoliko panoa o
krškim šumama Uprave šuma Senj, zajedno s umjetničkim
fotografijama rapskih motiva talentiranog majstora
fotografije Gorana Novotnog, šumarskog tehničara
Šumarije Rab. Uostalom i slika s plakata tečaja
njegov je vrhunski rad, a prikazuje jedno osamljeno
stablo hrasta crnike respektabilnih dimenzija u posvemašnjem
okruženju golog krša. Cjelokupnu izložbu
pripremilo je Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak
Senj, pod rukovodstvom predsjednika dr. se. Vice Ivančevića.
Sudionici tečaja, kao i mnogobrojni gosti hotela
"Park", razgledali su izložbu, koja je bila otvorena za
cijelo vrijeme održavanja tečaja.


Prvi radni dan 26. 6. započeo je ranim ustajanjem.
Naime, otok Rab kao krajnje odredište, dostaje daleko
od Crikvenice, a tu se još ispriječio i trajekt. Ipak, putovanje
je proteklo uredno, tako da smo stigli na prvu plohu
za procjenu oštećenosti hrasta crnike u g.j. Kalifront
prema predviđenom programu. Ukupno je od predstavnika
sedam zemalja sastavljeno 11 ekipa za procjenu.


Slika 2. Zdravog natjecateljskog duha između ekipa nije nedosta


jalo ni prilikom upisivanja podataka oštećenosti stabala na


posebnoj tabli


(Foto: mr. se. Tomislav Dubravac)


To znači da su neke zemlje imale veći broj ekipa (Španjolska
tri, te Italija i Hrvatska po dvije), a ostale zemlje
po jedanu ekipu. Procijenjena je oštećenost krošanja
hrasta crnike na tri plohe po 24 stabla, odnosno ukupno
72 stabla; i to u g.j. Kalifront, 1 i 2. odjelu i Nastavnopokusnom
šumskom objektu Šumarskog fakulteta, 5 a.
Plohe su obilježene na terenu prema uputama o osnivanju
ploha u projektu "Umiranje šuma". Sve tri plohe
nalaze se u sjevernom vegetacijskom potpodručju šuma
hrasta crnike i crnog jasena (Fraxino orni -Querce


tum illicis H-ić/1956/1958) na vapnencu s ulošcima dolomita
i smedem tlu, s prevladavajućim utjecajem mediteranske
klime te slabim utjecajem kontinentalne klime.
U g.j. "Kalifront" ukupne površine 1.197 ha, prema
načinu postanka, prevladavaju makije i panjače
hrasta crnike (83 %), dok se preostali dio odnosi na
sjemenjače različitih vrsta borova (17 %). Sveukupna
drvna zaliha iznosi 106.772 m3 (89mVha), godišnji prirast
4.125 m3 (4.2 mVha ili 3.9 %) te godišnji etat 338
m\ U drvnoj zalihi dolazi hrast crnika (64 %), alepski
broj (27 %) i primorski bor (9 %). Prosječni broj stabala
po ha iznosi 1896 stabala hrasta crnike i 936 stabala različitih
vrsta borova, odnosno sveukupno 2832 stabla.


Slika 3. Svaka ekipa studiozno je promatrala svako stablo prije
upisivanja ocjene njegove oštećenosti
(Foto: Goran Novotny, šum. teh.)


Najvažnija namjena šuma Kalifronta je turističko-rekreativna
s još uvijek znatno izraženom tendencijom
opskrbe domaćeg stanovništva ogrjevnim drvom. Na
kraju vrlo obilnog stručnog programa nije preostalo
puno vremena za obilazak grada Raba. Zbog toga je u
ubrzanom tempu organiziran posjet gradskom parku
"Komrčar" i staroj gradskoj jezgri pod stručnim vodstvom
dr. se. Vice Ivančevića.


Drugog dana terenskog rada obavljena je procjena
oštećenosti krošanja kulture crnog bora (Pinus nigra
Arn.) unutar klimazonalnog vegetacijskog područja
šuma hrasta medunca i crnog graba (Ostryo - Quercetumpubescentis
Ht-1938) na primorskoj padini Velebita,
podno Oltara neposredno uz cestu Sv. Juraj - Krasno.
Također su osnovane tri plohe po 24 stabla odnosno
ukupno 72 stabla u g.j. Biljevine, 26 odjel, predio
Šopinica na jurskim vapnencima, smeđem submediteranskom
tlu s prevladavajućom kontinentalnom varijantom
mediteranske klime. Prosječna starost kulture
crnog bora, predjela Šopinica je 65 godina, drvni fond
164 mVha, broj stabala 793 kom./ha, temeljnica 31
mVha, godišnji tečajni prirast 4.81 mVha, te godišnji
postotak prirasta 2.92 %. Nakon terenskog rada u kasno
poslijepodne Turistička zajednica grada Crikvenice
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 121     <-- 121 -->        PDF

lom druženju gotovo nestale sve
barijere između sudionika pojedinih
zemalja. Vjerujemo da će se
takvi dobri odnosi i u budućnosti
još uspješnije razvijati.


Zadnjeg dana tečaja prezentirani
su podaci elektronske obrade u
tabelama i grafikonima, a zatim i
međusobno uspoređeni. Način cjelokupnog
rada na terenu i u uredu,
te obrada podataka o oštećenosti
krošanja bit će detaljno obrađeni od
grupe mladih autora u "Radovima"
Šumarskog instituta Jastrebarsko.
Zbog toga u ovom prikazu samo
djelomično koristimo podatke navedenih
autora. Većina voditelja
ekipa komentirala je svoje rezul


Slika 4. Skupna fotografija kraj spomenika šumaru Pravdoju Bcliji u rapskom gradskom


tate, ali i predlagala poboljšanja u


parku "Komrčar"
(Foto: R. Luk; ičić, dipl. ing. šum.) budućem radu. Zbog ranog odlaska
aviona redovitih linija iz Zagreba
organizirala je vožnju turističkim brodom prozirnog ovaj završni skup bio je dosta kratak, pa se nije moglo
dna, tako da se uz razgledavanje grada s morske strane opušteno razgovarati. Na temelju iznesenih mišljenja i
mogao promatrati i čudesni svijet mora. Na brodu nas prijedloga Šumarski institut Jastrebarsko pod vodje
dočekao Zdenko Ivančić, direk´tor Turističke zajestvom
moderatora Nenada Potočića, dipl. ing. šum.
dnice zaželivši svima ugodan boravak u Crikvenici. sastavit će zaključke, koji će se poslati svim sudioniciTom
prilikom je sudionicima podijelio prigodne suvema
tečaja.
nire grada Crikvenice zajedno sa turističkim prospektiIz
obrađenih podataka može se zaključiti:


ma. Pogled s mora na grad Crikvenicu susjedna mjesta,
kao i neposredni kontakt s morskim dubinama bili su Zdravstveno stanje hrasta crnike i crnog bora je popravi
doživljaji koji će se dugo pamtiti. Na kraju vožnje voljno. Srednja osutost hrasta crnike iznosi 12.7 %,
zahvaljujemo domaćinu na susretljivosti, dok manje a crnog bora 14.5 %. To znači daje moguća obnova
skupine sudionika koriste predah za šetnju gradom. krošanja, jer ne prelazi 25 % oštećenosti, osim simNavečer
je prireetena oproštajna večera, gdje su u vesebolične
zastupljenosti crnog bora.


Grafikon 1. Ekipni rezultati procjene oštećenosti krošanja hrasta crnike i crnog bora.


% 90,00


Quercus ilex
Pinus nigra


0-10% 11-25% 26-60% >60 %
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Tablica 1. Rezultati oštećcnosti krošanja pojedinih vrsta drveća po kategorijama na temelju podataka svih ekipa.


Rezultati procjene oštećenosti krošenja svih ekipa u
odnosu na srednja odstupanja uglavnom se kreću
unutar ± 5 %.


Minimalna odstupanja između ekipa ne prelaze


10 %, dok su maksimalna znatno veća.
Na ovogodišnjem tečaju po prvi put je obavljena
procjena na plohama 25 x 25 m s ukupno 24 stabla
(4x6 = 24) u skladu s uputama projekta "Umiranje
šuma. Smatramo daje ovakav način rada primjereniji
od dosadašnjeg, pa bi ga i u budućnosti svakako
trebalo koristiti.


Jednodušna ocjena svih sudionika daje tečaj bio organiziran
na visokoj razini, pa su domaćinu iskazane
sve pohvale uključujući i osoblju hotela "Park" u
Crikvenici.


Za vrijeme održavanja tečaja velik broj sudionika
snimao je mnoge detalje koji će se čuvati osobno ili u
nekoj instituciji. Iz bogatog fundusa slika donosimo
samo jedan manji dio. Na području Uprave šuma Senj


najvažnije događaje snimio je kamerom Nenad Pavelić,
šum. teh. Uprave šuma Senj, koji će ih naknadno dopuniti
i obraditi, te poslati za uspomenu svakoj zemlji sudionici.


Na odlasku svaki sudionik dobio je na poklon suvenir
grada Crikvenice, koji će ga podsjećati na ugodan
boravak u tom lijepom gradu, ali i u našoj zemlji. Uza
sve napore i veliku odgovornost, na kraju smo bili sretni
stoje ovaj međunarodni skup uspio u svakom pogledu.
Za to je nesumnjivo zaslužna naša cijela složna ekipa,
koja zaslužuje sve pohvale za izvrsno obavljeni rad.
Na kraju zahvaljujemo "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb,
Upravi šuma Senj, Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva, Gradu Crikvenici, Turističkoj zajednici Crikvenica,
osoblju hotela "Park", članovima organizacijskog,
izvršnog i počasnog odbora, kao i svim kolegama
i suradnicima koji su na bilo koji način doprinijeli uspjehu
13. međunarodnog interkalibracijskog tečaja mediteranskih
zemalja.


dr se. Vice Ivančević i dr. se. Joso Gračan


MEĐUNARODNI SKUP O POŽARIMA U EUROMEDITERANSKOJ REGIJI


U Francuskoj pokrajini Var, u gradu Hyeres-lespalmiersu
je od 24. do 27. listopada 2000. u organizaciji
Europske komisije održano specijalno zasjedanje o
požarima u Euromediteranskoj regiji. Glavni smisao
ovog zasjedanja je prezentacija istraživačkih projekata
koje podupire Direkcija za istraživanje Europske komisije,
publiciranih u posebnom izdanju koje je popratilo


ovaj skup. Pored zemalja članica Europske unije, skupu
su bila nazočna izaslanstva Bugarske, Mađarske,
Makedonije i Hrvatske te izaslanstva s drugih kontinenata
koji imaju slične klimatske prilike i protupožarnu
problematiku (Australija, Južnoafrička Republika,
Kina i Sjedinjene Američke Države). Hrvatsku su na
tom sastanku predstavljali Marija Mokorić, Alica Bajić