DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Obilazeći teren, vidjeli smo štete
od orkanskog nevremena iz prošle
godine, te sanaciju istih, kao i
uskladištenje bukovih trupaca (nastalih
kao posljedica ovog nevremena)
na dulji rok.


Sve štete nastale tom prilikom
sanirane su iz proračuna Države.


Šumarstvo, kao gospodarska
grana, subvencionirano je od Komune
i Države gotovo u svim fazama
proizvodnje, ukoliko se ne
pokriva iz vlastitih prihoda.


Posjetili smo i jedan šumski
hortikulturni rasadnik, koji tradicionalno,
već više od stoljeća, drži
jedna obitelj. Oni posjeduju 360 ha
rasadnika, na šest lokacija po cijeloj
Francuskoj, te podmiruju potrebe
cijele zemlje, pa i šire, šumskim
sadnim materijalom.


Sanacija šteta orkanskog nevremena


Ovim posjetom okončali smo stručni dio ekskurzije
u francuskim komunalnim državnim šumama.


Putovanje smo nastavili dalje, te u večernjim satima
stigli do Pariza, smjestili se ujedan od dvadeset hotela
Ibis, gdje srna proveli sljedeća dva dana.


Štete orkanskog nevremena 1999. godine


Vinski podrum "Patriarche", zajednički snimak


Rasadnik "Nandet" Francuska


U pratnji stručnog vodiča obišli smo Notre Dame,
Concorde, Champs Elysees, Trocadero, Tour Eiffel, Invalides,
Opera, Place Vendome, doživjeli noćnu vožnju
Seinom i drugo.


Sadržaji zadnjeg dana boravka u Parizu prepušteni
su vlastitom izboru, sve do poslijepodnevnih sati, kada
smo preko Njemačke, Austrije i Slovenije krenuli put
Hrvatske.


Tijekom cijelog putovanja bili smo preplavljeni
mnoštvom zanimljivih informacija, kao i vrlo uspješnim
stručnim prijevodom s francuskog na hrvatski jezik,
za što se pobrinio naš vodič.


Kompletna organizacija putovanja bila je gotovo
besprijekorna. Nakon sedam dana i prijeđenih više od
3 000 km, vratili smo se kući bogatiji zajedno veliko
iskustvo, za koje posebno zahvaljujem mr. se. Ivici Tikvicu
sa Šumarskog fakulteta, bez čije pomoći bi bilo
teško organizirati posjete svim ovima sadržajima.


Predsjednik HŠD- Ogranak Vinkovci:
Ilija Gregorović, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 128     <-- 128 -->        PDF

IN MEMORIAM


ANTUN "TONI" KRALJIĆ (1927 - 1999)


U prošloj godini senjski Ogranak
HŠD-a zauvijek je napustilo
nekoliko starijih kolega. Među njima,
koje li slučajnosti, nalazili su se
Živko Franolić i Antun "Toni"
Kralj ić, šumari s Krka, stoje zapravo
pravi raritet u našem šumarstvu.
Naime, šumari s naših otoka i
priobalja vrlo su se rijetko odlučivali
za studij šumarstva, pogotovo
u poratnom razdoblju. Uoči prošlogodišnjih
božičnih blagdana napustio
nas je naš dragi i plemeniti kolega
Antun "Toni" Kraljić. Iako je
dugo teško bolovao, njegov se život
čudesno produžio, zahvaljujući
ponajprije skrbi supruge Marije,
vrsnog pedijatra, blage, smirene i
stručne osobe. Tako smo od danas
siromašniji za još jednog dragog,
dobrog i nadasve plemenitog čovjeka.
Otišao je naš dragi prijatelj i
kolega "Toni" gotovo nečujno, kao
stoje i živio. Tog izuzetnog čovjeka
i stručnjaka bilo je vrijedno upoznati
i s njim se družiti. Svojim ponašanjem
potvrđivao je svoj golemi
i duhovni potencijal, dok gaje njegovo
srce činilo čovjekom izuzetne
ljudske veličine. Za njega bi se s
pravom mogle primijeniti riječi
Edvarda G. Lyttona, koje kažu:
"Više vrijedi dobro srce nego sve
glave na svijetu".


Njegov životni put započeo je 3.
studenog 1927. g. u Omišlju na
otoku Krku u višečlanoj obitelji oca
Ivana, ugostitelja i majke Katarine
rođene Fabijanić. Osnovnu školu
završava u rodnom mjestu 1938. g.,
a gimnaziju u Rijeci i Krku 1946.
godine, te Poljoprivredno - šumarski
fakultet u Zagrebu 1953.godine.
Nakon završetka studija ostaje u
Zagrebu još dvije godine, te nastavlja
studij na Ekonomskom fakultetu
u trajanju od četiri semes


tra. Istodobno se zapošljava kao
volonter na Katedri za entomologiju,
gdje se susreće s magičnim
sićušnim i vrlo raznolikim svijetom
leptira i kukaca. Prava je šteta što se
mladom stručnjaku nije pružila prilika
za afirmaciju na ovom poslu,
kojega je neizmjerno volio. Nošen
vrtlogom života, početkom 1956.
godine zapošljava se kao pripravnik
u velikoj prodajnoj kući "Slovenijales".
Uskoro se iznenada
ukazala prilika za rad u šumarstvu,
pa Toni 1. srpnja 1956. g. dolazi u
Šumariju Crikvenica na mjesto zamjenika
upravitelja. Nenadanom
smrću upravitelja šumarije, kolege
Demokidova, polovicom 1957. g.
postaje vršiteljem dužnosti upravitelja,
a nakon položenog stručnog
ispita u travnju 1959. godine i njezinim
upraviteljem. Na tom mjestu
ostat će neprekidno skoro tri desetljeća,
točnije do 1985. godine, kada
je raspoređen na mjesto savjetnika
za uzgoj i zaštitu šuma u Goranskoprimorskom
Šumskom gospodar


stvu Delnice, Šumariji Novi Vino


dolski, do odlaska u mirovinu


1990. godine. .
Mjesto upravitelja Šumarije
Crikvenica nije zdušno prihvatio,
jer ga je kao odgovornog i savjesnog
čovjeka izuzetno opterećivalo.
Međutim, drugog izbora nije bilo,
ali mu je pozicija upravitelja Šumarije
ipak omogućila ostvarenje
mnogih zamisli u neposrednoj šumarskoj
operativi. U duši je Toni
šumar, i to u prvome redu zaštitatar
i uzgajivač, ali i zdušni promotor
mnogostrukih vrijednosti, općekorisnih
funkcija šuma. Pod njegovim
rukovođenjem, osim naravno i radova
na iskorišćivanju šuma u visokoj
šumi, izvode se i opsežni uzgojni
radovi, na pošumljavanju u visokim
šumama i na kršu. Za ostvarenje
radova pošumljavanja organizirao
je proizvodnju sadnica u
rasadniku "Podbadanj", koji se
nalazio u sklopu Šumarije Crikvenica.
Inače spomenuti rasadnik ima
dugu tradiciju u proizvodnji sadnica
za potrebe šumarstva i djelomično
hortikulture. Osnovao ga je
daleke 1908. godine Alfons Kauders,
poznati šumarski stručnjak za
područje krša. Pod njegovim rukovođenjem
izvedeni su opsežni radovi
na području senjskog Inspektorata,
posebne šumarske organizacije
za pošumljavanje krša u razdoblju
od 1925 do 1934. godine.
Zahvaljujući, između ostalog, i
proizvodnji sadnog materijala u rasadniku
"Podbadanj", podignute su
pod stručnim vodstvom upravitelja
Tonija mnoge šumske kulture, koje
su umnogome podigle vrijednost
užeg i šireg pejzaža vrlo atraktivne
crikveničke rivijere.


Kao zapaženi stručnjak na uzgoju
šuma u Šumskom gospodar


751