DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE


Stručna tema 104. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva, održane


20. lipnja 2000. godine, bila je vizija razvoja i djelovanja šumarstva u 21. stoljeću.
Tema je vrlo aktualna i povezana uz izradu strategije razvoja Republike Hrvatske
"Hrvatska u 21. stoljeću", na kojoj radi Vlada Republike Hrvatske. Obrada dijela
strategije koji se odnosi na šumarstvo i preradu drva povjerena je Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva, koje je odredilo područja obrade i pojedince za izradu strategije
po područjima, s mogućnošću uključivanja novih suradnika shodno potrebama.
Određena su ova područja: Šumarstvo u procesima globalizacije, Sume kao
gospodarski resurs i izvor sirovina za industrijsku preradu, Ekološki i društveni značaj
šuma, Gospodarenje šumama, Značaj znanstvenih institucija i znanstveno-istraživačkog
rada, Uloga poduzeća i drugih ustanova u području šumarstva i Lovstvo.
Kasnije je uvršteno još jedno područje: Prerada drva, proizvodnja namještaja i industrija
celuloze i papira. Zaduženi pojedinci pretežito su znanstvenici, uz jedan izuzetak,
ali nije predložen nitko od vrhunskih stručnjaka iz "Hrvatskih šuma", što
smatram pogreškom, jer bez njihova mišljenja nema prave strategije šumarstva.
Vratimo se, međutim, 104 redovitoj skupštini HŠD-a. Argumentirane i nama dobro
poznate tvrdnje o stanju naših šuma, o njihovoj prirodnosti, biološkoj raznolikosti,
stabilnosti, ulozi kralješnice u krajobrazu, njihovu bogatstvu ekološkim, socijalnim
i sirovinskim funkcijama koje su iznesene na skupštini (Matić,Ledinski ,
Starčević,Dundović i dr.), ukazuju na njihovo vrlo povoljno stanje koje za
područje Zapadne i Srednje Europe predstavlja samo daleku želju. I nije dobro biti
preskroman i ne naglasiti kako je u hrvatske šume uložen golem šumarski rad više
generacija šumarnika od početka 19. stoljeća do danas.


I koliko god je Europa čijoj zajednici težimo, u puno toga uzor našoj zemlji, hrvatske
šume, šumarska struka i znanost zasigurno su uzor Europi. Prilikom izrade
strategije šumarstva za 21. stoljeće, koja će prema svim izgledima biti utjecana sugestijama
i uvjetima predstavnika EU, moramo uporno braniti i zadržati naša dokazana
stručna šumarska načela (potrajnost, prirodno pomlađivanje, zabrana čiste sječe,
održavanje prirodnosti šume te ekoloških, društvenih i sirovinsko-energetskih
funkcija), jer bi nas svako popuštanje moglo dovesti u stanje biološkog siromaštva.


I na kraju ovog uredničkog napisa, dopustite mi da Vam u ime Uređivačkoga odbora
Šumarskoga lista i njegova predsjednika prof. dr. Slavka M a t i ć a, u ime Uredništva,
tehničkog urednika ing. Hranislava Jakovca iu svoje osobno, zaželim
sretan Božić te puno zdravlja i uspjeha u novoj 2001. godini, prvoj u 21. stoljeću.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Štirovača, Velebit -235. godina Šumarije Krasno (1765 -2000)
najstarije šumarije u Hrvatskoj
Štirovača, Velebit -235 years of Forest Office Krasno (1765 -2000)


the oldest forest office in Croatia


(Foto: J. Vukelic)


Naklada 1720 primjeraka