DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11 12, CXXIV (2000). 693-698
UDK 591.5 (Herpestes javanicus auropunctatus)


MUNGOS NA OTOKU MLJETU
(uz 90. godišnjicu introdukcije)


MONGOOSE ON THE ISLAND OF MLJET
(on the occasion of the 90´" anniversary of its introduction)


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: S namjerom da s otoka ukloni prenamnožene zmije otrovnice
kao stalnu opasnost po ljudsko zdravlje i stoku, Ministarstvo poljodjelstva u
Beču početkom 20. stoljeća donosi odluku o introdukciji mungosa na otok
Mljet. Prema tekstu "oglasa" tadašnjeg Kotarskog poglavarstva Dubrovnik,
kojim se propisuje zaštita novo unešenog predatora, proizlazi daje introdukci


ja provedena 25. kolovoza 1910. na područje današnjeg NP Mljet. Unešenih
11 životinja, 7 mužjaka i 4 ženke, pripadaju vrsti sivi ili mali indijski mungos
(Herpestes javanicus auropunctatus,), kao dokazano ponajboljeg tamanite/ja
zmija otrovnica iz porodice Cibetki. Dobro se aklimatiziravši i nesmetano se
razmnažajući, mungos je kroz dvadesetak godina gotovo posve potamanio
zmije otrovnice. Od tada njegov su plijen postale brojne vrste malih životinja,
zavičajne i migratorne vrste ptica, a približivši se ljudskim naseljima, i domaća
perad. Prenamnožen, poremetivši odnose medu drugim vrstama divljih životinja,
mungos od 1949. ne uživa nikakvu zakonsku zaštitu. Svođenje na podnošljivo
brojno stanje nije do sada dalo pozitivne rezultate.


Ključne riječi : otok Mljet, sivi ili mali indijski mungos (Herpestes
javanicus auropunctatus^, introdukcija.


UVOD


Na području Hrvatske nove vrste divljači stale su se Za unesene mungose sve do nedavna nije se znalo ni
naseljavati još od sredine prošlog stoljeća. U pravilu podrijetlo, ni otkuda su, ni kada su uneseni te kojoj vrsti
unašane su one vrste za koje su prema mišljenju mjeropripadaju
(Car 1967). Više autora kao godinu unašadavnih
stručnjaka postojali sjedne strane povoljni bionja
mungosa na otok Mljet spominje 1909. (Maca n
loški uvjeti, a s druge da se udovolji osnovna svrha in1954,
Tadić 1971).
trodukcije: imati više i raznovrsnije divljači, a otud i


Tu godinu kao godinu introdukcije našli smo i u En


bogatiju lovnoturističku ponudu. Kada je u pitanju


ciklopediji Leksikografskog zavoda (Zagreb 1965.,


mungos, mali sisavac iz porodice Cibetki (Viverinae),


knj. 3, str. 491). Spominje se i 1911. (Rogi ć 1953),


iza njegova naseljavanja nisu stajali lovni interesi.


1914., ali i neke ranije godine, a prema Enciklopediji


Kako zmije (Serpentes) spadaju u osnovnu hranu mun


lova (Beograd 1971.) "mungosi su naseljeni u 19. veku


gosa, taje njegova osobitost bila odlučujuća da ga se


na dalmatinskim ostrvima "(!).


naseli na otok Mljet, koji je bio bogat ovim gmazovi


Svrha ovog rada je, a u povodu 90. godišnjice intro


ma, posebno vrstama koje posjeduju zmijski otrov.


dukcije mungosa na otok Mljet, uz iznošenje nekih novih
spoznaja iz sistematike i podrijetla unesene vrste,
svrsishodnosti naseljavanja i suživota s drugim vrstama,
dati odgovor na pitanje kada su i pod kojim okolnostima
mungosi naseljeni na Mljet.


; Alojzije Frković, dipl. ing. šum., Kvarnerska 43, 51000 Rijeka
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 72     <-- 72 -->        PDF

A. Frković: MUNGOS NA OTOKU MI.JHTU Šumarski list br. II 12, CXXIV (2111)1)). W-W X
SISTEMATIKA I PODRIJETLO


Prema Sanderson u (1967) pravi je mungos
(Herpestes) jedan od najčešćih rodova od 12 utvrđenih
vrsta, a spada u grupu Cibetki (Viverrinae). Luči krupnije
azijatske vrste od sitnijih afričkih. Po vanjskom izgledu
svi mungosi nalikuju kunama (Mustelidae).


B a n n i k o v i sur. ( 1971 ) smatraju egipatskog ihneumona,
poznatijeg pod imenom faraonski štakorov
(Herpestes ichneumon, Mungos ichneumon), koja nastanjuje
sjevernu Afriku i prednju Aziju, kao vrstu koja
je, uz uspješno unašanje na jug Pirinejskog poluotoka,
aklimatizirana i na hrvatskom jadranskom otočju. Opisuju
ga kao zvijerku izdužena tijela na kratkim nogama,
veličine domaće mačke, gusta sivomaslinastog krzna i
oštrog njuha. To je, sudeći po svemu, ona vrsta koja je
još u starom Egiptu, budući daje uništavala zmije i krokodilska
jaja, veličana i štićena. Njihova balzamirana
trupla, prema istom izvoru, nađena su u faraonskim


grobnicama! Kako uz zmije tamani miševe i štakore u
nekim sjeveroafričkim zemljama, još ga i danas drže po
kućama umjesto domaćih mačaka.


Prema novijim istraživanjima (Tvrtko vić i Kry š
t u f e k 1990) nedvojbeno je utvrđeno da naš (mljetski)
mungos pripada vrsti sivi ili mali indijski mungos
(Herpestes javanicus auropunetatus), srodniku prije
spomenutog faraonskog štakorova. Pripada izrazitim
istrebiteljima zmija otrovnica, kojega je kao glavnog
junaka u svojoj priči o Riki-tiki-tavi tako vjerno opisao
engleski književnik R. Kipling 1 . Nijihovo naseljavanje
u Zapadnu Indiju u svrhu borbe protiv zmija, uključujući
i naočarku, dovelo je do neočekivanog rezultata:
pretjerano razmnoženi mungosi stali su uništavati korisne
i rijetke životinje te sitnu perad, tako da se na kraju
trebalo boriti s njima samima.


NASELJAVANJE MUNGOSA NA OTOK MLJET


Ono po čemu je Mljet (100,40 km2), kao naš najjužniji
i najšumovitiji veliki otok istočnojadranskog arhipelaga
poznat, je bez sumnje, prisuće mungosa. Da bi
se zaštitili od zmija otrovnica, posebice od ljutog poskoka
(pepeljuša, Vipera ammodytes)2, od čijeg je ujeda
stradao velik broj stanovnika, a pogotovo sitna domaća
stoka (Rog i ć 1954, Tad i ć 1971), tadašnje Ministarstvo
poljodjelstva u Beču početkom 20. st. donosi odluku
da se na otok unese mungos. Posredstvom naših pomoraca,
pošiljka je s ukupno 11 životinja, 7 mužjaka i 4
ženke nabavljena u Indiji, te najprije dopremljena do
Trsta, a zatim 13. srpnja 1910. na Korčulu. Prihvatio ju
je viši šumarski inspektor ing. Karlo N aj e d 1 y, pod čijim
su budnim okom mungosi proveli nešto više od
mjesec dana u posebnoj u tu svrhu podignutoj aklimatizacijskoj
nastambi.


Samo ispuštanje mungosa na otok Mljet obavljeno
je 25. kolovoza 1910. Kako nije bilo gubitaka ni pri
transportu, ni pri držanju u karanteni, svih 11 mungosa
ispušteno je na lokalitetu "Na vodici" kod naselja Govedari
unutar današnjeg Nacionalnog parka Mljet.
Mjesec dana kasnije, točnije 21. rujna 1910. introduk-


Rudyard Kipling ( 1865-1936), engleski književnik, koji se rodio i
dugo živio u Indiji. U svojim novelama i pripovijestima opisuje i
životinje. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1907. godine.
: Poskok (pepeljuša, kamenjarka) zmija iz porodice ljutica
(Vipcridae), najveća europska otrovnica. Hrani se miševima,
gušterima i pticama. Svoje žrtve najprije otruje, a onda ih pojede.
Na našim južnodalmatinskim otocima ženka rađa potkraj ljeta 1020
mladih.
1 "Oglas" Kotarskog poglavarstva Dubrovnik broj 21125 od 21. 9.
1910. po prvi je puta u obliku preslike izložen javnosti na
Simpoziju Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta,
Pomena, otok Mljet, 4-10. rujna 1995.


čija je popraćena posebnim "oglasom"´´ Kotarskog poglavarstva
Dubrovnik, kojim se uz obavijest o unašanju


punetatus); fotografija dermopreparata iz Lovačkag muzeja
Hrvatskog lovačkog saveza.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 73     <-- 73 -->        PDF

A. Frković: MUNGOS NA OTOKU MLJKTU Šumarski list br. 1112, CXXIV (2000), 693-698
Slika 2. Faksimil originalnog Oglasa Kotarskog poglavarstva Dubrovnik od 21. 9. 1910. Prema zborniku simpozija Prirodne značajke i
društvena valorizavija otoka Mljeta, Zagreb 1995. tekst oglasa glasi: "Po nalogu ž. k. Ministarstva poljodjelstva u Beču bi posredovanjem
šumskih vlasti ispušteno dne 25. kolovoza to u šumi "na vodici" u području sela Govedjara na otoku Mljetu nekoliko životinja, takozvane


"Mungo "jedna vrsta plazećih mačaka. Te životinje potiču iz istočne Indije, gdje se i mnogo drže zbog uništavanja brojnih zunija u koju su
svrhu bile ispuštene i na otoku Mljetu, da se rasplode i zunije unište, što če biti u korist samoga pučanstva otoka Mljeta. Da bi se životinje
zaštitile i tako prošire ove e. k. Kotarsko Poglavarstvo obzirom a na istaknuto iz javnih razloga zabranjuje svako lovljenje, tamanjenje,
odnosno ubijanje i prodavanje životinja "Mungo ".
Svaki prestupak te zabrane biti će pedepson po Ministarstvenoj naredbi ".


30. rujna 1857. D.Z.L. Br. 198 E. K. Namjcsnistovni Savjetnik Upravitelj: Skarić s.r.
Br. 21125 dne21.9.1910.
Općinskoj upravi Babino polje
pozivam da u predmetu obavijesti svestrano svoje pučanstvo.
E.K. Namjesnistcni Savjetnik


ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 74     <-- 74 -->        PDF

A. Frković: MUNGOS NA OTOKU MLJETU Šumarski list br. 11-12, CXXIV (2000), 693-698
mungosa, "jedne vrste plazećih se mačaka"... "zbog
uništavanja brojnih zunija" odlučno nalaže "da se te
životinje zaštite", a otud i "zabranjuje svako lovljenje,
tamanjenje odnosno ubijanje i prodavanje životinje
mungo ". Tjedan dana po ispuštanju (31. 8.) mungosi su
primijećeni kod Solina, a u rujnu 1911. kod Porto Puma
viđena je ženka s mladima (Tvrtković 1995). Kako
su mu uz sitne glodavce, kao i u njegovoj postojbini,
zmije postale glavni plijen, godine 1927. dva njemačka
istraživača nisu mogla na cijelom otoku naći niti jednu
otrovnicu (Macan 1961 ). To je ponukalo mještane su


sjednih otoka da i oni provedu naseljavanje, pa je tako
godine 1923. mungos unesen na više lokacija na otok
Korčulu (Vuko vić 1949), a ubrzo i na Šoltu (Tresić
-Pavičić 1936). Mungos je danas još prisutan na otoku
Hvaru, na poluotoku Pelješcu te na kontinetu u okolici
Mostara (Tvrtković i Krystufek 1990). Kao
zanimljivost Tvrtković (1995) navodi daje neki trgovac
Mateljan s Brača još 1926. godine veći broj mungosa
s Mljeta izvezao čak u Venezuelu na obale Karipskog
mora (Južna Amerika).


TJELESNE ZNAČAJKE, NAČIN ŽIVOTA I PREHRANA


Svojim izgledom i veličinom sivi ili mali indijski
mungos nalik je velikoj lasici (zerdav, Mustela erminea),
od koje je nešto veći, jednobojne smedesive dlake,
srebrnastih vrhova. Na obrascima i podbratku dlaka mu
je nešto duža i crvenkasta, dajući mu "faci" posebno
obilježje. Poput drugih malih krznaša, izduženo vretenasto
tijelo nose kratke noge. Glava mu je šiljata s malim
ušima, a rep relativno dug, koji završava s čuperkom
dlaka poput čufa. Pari se krajem zime, u veljači i/ili
ožujku. Ženka nosi 60 dana, okoti 2-4 mlada koji sišu
mjesec dana. I ženka i mužjak sudjeluju u podizanju
mladih. Mladi su spolno zreli za devet mjeseci. Životni
vijek mu traje 5-7 godina. Uplašeni nakostriješe dlaku, a
u nevolji se glasaju cvilenjem nalik zvižduku.


Plaha je životinja, lako je uglavnom aktivan noću,
redovno se sreće i danju i za najveće ljetne žege loveći
sitne štetne glodare te pretražujući tlo i nisko raslinje u
potrazi za ptičjim gnijezdima. U to sam se i sam uvjerio
u rujnu 1995. g. ugledavši usred podneva odraslog
mungosa na šetnici uz mljetsko malo jezero kako u zubima
nosi kosovicu. Naš mungos nema mirisne žlijezde
poput ostalih predstavnika porodice Cibetki. Na svakoj
šapi ima 5 prstiju i isto toliko kandži, koje, poput psa,
ne može uvući.


Mungosi su izvanredno brze i okretne životinje, a po
svemu sudeć ubijanje zmija im je postalo navikom.
Dok jepoBannikovu i sur. (1971) ova vrsta imuna
na zmijski otrov Sanderso n (1967) to opovrgava,
smatrajući da njihova skoro potpuna sigurnost u napadu
na zmije proizlazi iz brzine i ukorijenjenog ponašanja
zmija. Suočen, sa zmijom, mungos je namjerno iza


zove da ga napadne brzim pokretom glave naprijed. U
tom se trenutku on vješto izmakne, skoči i jednim ugrizom
smrska joj lubanju.


Usporedo s postupnim smanjivanjem broja zmija
otrovnica, koje su mu u prvo vrijeme bile osnovna hrana,
mungos prelazi na druge oblike prehrane. Uz sitne
glodavce, miševe i štakore, guštere, kukce i njihove
razvojne oblike, laki plijen su mu postale brojne zavičajne
vrste ptica, posebice one vrste koje viju gnijezdo
na tlu i/ili u niskom raslinju, ispijajući njihova jaja i
ubijajući ptičad. Od njihova zuba nisu pošteđene ni migratorne
vrste, koje ovaj otok posjećuju pri jesenskoj
(manje proljetnoj) seobi, što se posebno odnosi na nekad
brojna jata prepelice pučpure (Cotumix coturnix) i
gaka kvakavca (Nycticorax nycticorax)4. Istrijebivši
glavninu malih životinja u slobodnoj prirodi, okomio se
na vinograde i voćnjake hraneći se grožđem i smokvama,
ne štedeći ni perad uz okućnice. Jednom riječju,
mungosi su se do te mjere razmnožili da su poremetili
odnose među drugim vrstama divljih životinja. O mungosovoj
prehrani, posebice tamanjenju zmija otrovnica
i načinu života kasnih 60-tih godina, snimljen je poseban
dokumentarni film5 (Maca n 1961 ).


Uspješno obavivši posao radi kajeg su unijeti, mungosi
su, ako ne potpuno, onda u najvećem broju istrijebili
otrovnice s otoka. U posljednjih 20 godina nije utvrđeno
prisuće nijednog poskoka, a u zadnjih pola stoljeća
nije registriran niti jedan ugriz otrovnice. Poluotrovnica,
poput zrve ili zmaja (Malpolon monspessulanum), kao i
nekih neotrovnica i dalje se vida na otoku, samo u daleko
manjem broju nego prije unašanja mungosa.


SPRJEČAVANJE ŠTETA I SMANJIVANJE BROJNOG STANJA MUNGOSA


Zbog šteta, a kao posljedica mungosovog brzog razotocima
koje je naselio ovaj predator, provode se orgamnožavanja
i širenja na cijeli otok, počevši od Drugog nizirane mjere zaštite. Prvom Naredbom o zaštićenoj i
svjetskog rata, na Mljetu i drugim južnodalmatinskim nezaštićenoj divljači i lovostaji iz 1949. godine, mun


´ Kadi se o maloj crnobijelosivoj čaplji, skrovita noćna života koja se najčešće vida u sumraku kako pogrbljena miruje na grani uz slatku ili
slanu vodu. Na Mljetu, za jesenske seobe, znali su ih toliko naloviti da su ih morali sušiti na dimu i tako sačuvati za jelo.
5 Riječ je o filmu Otok mungosa u proizvodnji Lovčen filma iz Budve, snimljenom u koprodukciji s Budapest film-studio iz Budimpešte. Na
Filmskom festivalu u Edinburgu film je osvojio jednu od prvih nagrada.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 75     <-- 75 -->        PDF

A. Frković: MUNGOS NA OTOKU MLJETU
Slika 3. Motiv s otoka Mljeta; glas o poskocima na Mljetu daleko


je kružio, i osamljeni veliki otok, čudovište prirodne ljepo


te, još jače se udaljavao u pučini (M. Dubac 1961)


(Foto: A: Frković)


gos je uvršten u nezaštićenu divljač kojega su ovlaštenici
prava lova mogli nesmetano loviti tijekom cijele
godine, a svi ostali "u svom dvorištu i potkućnici bilo
kojim načinom osim vatrenim oružjem ". U prvom poslijeratnom
razdoblju, a na inicijativu i u organizaciji
Lovačkog saveza Hrvatske, među članovima otočkog
lovačkog društva tamanjenje mungosa stimulirano je
natjecateljskim bodovima i/ili novčanim nagradama.


Godine 1959. na jugozapadnom dijelu otoka Mljeta,
približno na području unutar granica današnjeg NP
Mljet, odstrijeljeno je ili na druge načine stečeno preko
300 mungosa, da bi se nekoliko godina kasnije, radi


ZAKLJUČNE


Kako do sada poduzimane mjere zaštite protiv šteta
od mungosa nisu dale dovoljno učinkovite rezultate, na
temelju Zakona o otocima (Narodne novine br. 34/99.)
nadležno će ministarstvo morati provesti odgovarajući
potupak za, ako ne uklanjanje, onda barem osjetljivije
smanjivanje brojnog stanja mungosa. U budućnosti više
ćepozornosti trebati posvetiti i dosad nekontrolira


Šumarski list hr. II 12, (XXIV (21)00). 693-698


ukidanja novčane stimulacije, taj broj smanjio na jedva


stotinu jedinki (usmeni padatak lovca iz Govedara). Uz


lovce, koji ih odstreljuju pretežito u skupnim lovovima


ili na dočeku u sumrak u lovu na korisnu divljač, love


ih i ribari (na vrše!), ali i sami poljoprivrednici koristeći


najrazličitija sredstva i načine lova. Znatan broj mun


gosa strada na cestovnim prometnicama, ali i od šum


skih požara tijekom Jjctnog razdoblja.


Gustoća naseljenosti ovog predatora vidno je sma


njena za velikih šumskih požara 1917. i 1927. godine.


Slika 4. "Zmijožder" mungos na promidžbenoj naljepnici ugostiteljskog
objekta iz Sobre.


ali uz izuzetak tih i još nekih kritičnih godina (jaka


suša, niske temperature i snijeg)´´ rijetko je koje godine


ukupni mortalitet dosegao visinu prirasta.


U odnosu na štete, a u vezi s tim i smanjivanja, broj


nosti mungosa, stanje ni danas nije bitno drukčije. Iako


i dalje s tretmanom nezaštićene divljači (posebnim Pra


vilnikom o lovostaji (Narodne novine br. 123/99.) za


branjeno je loviti ženku kad je visoko bređa i dok vodi


sitnu mladunčad), interes za lovljenje mungosa je sve


manji i pored činjenice daje postao prava napast za ži


telje i lovozakupnikc. Ne postoje materijalni dokazi da


je ovom predatoru išta naudila prije desetak godina ne


kontrolirano unesena divlja svinja (Sus scrofa), kao


mogući prirodni neprijatelj.


NAPOMENE


nom unašanju stranih vrsta na ovaj otok, budući da bi
ono moglo lako ugroziti izvornu prepoznatljivu faunu
(Tvrtković 1995).


" Snijeg na otoku Mljetu godišnje padne jedanput u razdoblju od 10
do 15 godina.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 76     <-- 76 -->        PDF

A. Frković: MUNGOS NA OTOKU MLJETU Šumarski list br. II 12. CXX1V (2(>0P|. W3-WS
LITERATURA


Ban n i ko v, A. G. et ali, (1971): Žiznživotnih, 6. tom, Tadi ć, A., (1971): Priroda otoka Mljeta. Priroda. 2, s.
Moskva. 40-43.


Car, Z., (1967): Razvrstavanje i prirodoslovlje divljaTresić-
Pavičić , A., (1936): Mungos na otoku Brači.
U: Lovački priručnik LSH, Zagreb s. 69-281. ču. Priroda 8, s.251-252.


J e r i č e v i ć, J., ( 1936): Mungosi - novi lovni štetočina. Tvrtković, N., (1995): Istraživanje faune otoka
Lovački vjesnik 8, s. 327-329; 12, s. 532. Mljeta. Prirodne značajke i društvena valorizacija
otoka Mljeta. Ekološke monografije 6, Zagreb


M. H., (1936): Mungos u Dalmaciji. Priroda 1, s.
s. 293-295.
349-350.
Tvrtković, N., Krystufek, B., (1990): Small In


Macan , T., (1961): Jeleni na Mljetu i Badiji. Priroda
1, s. 21-22. dian mongoose Herpestes auropunetatus on the
Adriatic Islands of Yugoslavia. Bonn. zool. Beitr


M acan , T., (1961): Mungosi s Mljeta na filmu. Priro


41. s. 3-8.
da 8, s. 251 -252.
Vuković , A., (1949): Mungosi na otoku Korčuli. Lo


Rogić , P,. (1953): Ptice i ptičarenje na otoku Mljetu.


vački vjesnik 8/9, s. 140.


Priroda. 3, s.l 11 -113
x x x ( 1927): Mungo na otoku Mljetu. Priroda 6, s. 137;


Sanderson , J. T., (1967): Sisari. Mladinska knjiga,


9, 186-189; 10, s.226-227."


Ljubljana.


SUMMARY: At the beginning of the 20"´ century the Ministry of Agriculture
in Vienna passed a resolution to introduce mongooses onto the island of Mljet
with the aim of removing excessive venomous snake population which represented
a constant threat to human health and cattle. According to the text of
the "announcement" of the then County Authorities in Dubrovnik prescribing
the protection of the newly-introduced predator, the introduction was made on
25 A ugust 1910 in the area of the present National Park Mljet. Seven male and
four female animals, belonging to the species of the Indian grey mongoose
(Herpestes javanicus auropunetatus), were chosen as the best eradicator of
venomous snakes from the family Cibetki. Having adapted well and proliferating
without any obstacles, over the next twenty years the mongoose almost
completely exterminated the viper population. Since then a wide variety of
small animals, resident and migratory bird species, as well as poultry in human
settlements, have fallen prey to it. Its excessive numbers had disturbed the
relations among other wild animal species to such an extent that its legal protection
was abolished in 1949. So far the attempts to decrease the mongoose
population to an acceptable number has not given any positive results.


Key words : the island of Mljet, the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus
auropunetatus), introduction
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Medvednica - najviše božično drvo i najveće jaslice u Europi
Medvednica the tallest Christmas tree and the biggist manger in Europe


(Foto: M. Harapin