DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ime Godina Zaposlen Mjesto boravka
diplomiranja
Uprava šuma Drugdje


Milan An ić 1929 pok.
Josip To m ai e 1939 pok.
Josip Devči ć 1952 mirovina Zagreb
Božidar Vuke l ić 1961 mirovina Rijeka
Marko Vukeli ć 1963 Otočac
Marija I va n ce vi c
Milan Glava š
1963
1971
mirovina
Šumarski fakultet
N. Vinodolski
Zagreb
Milan Devči ć
Joso Vuke l i ć
1973
1979
Direkcija
Šumarski fakultet
Senj
Zagreb
Tomislav Pinta r 1980 Senj Senj
Lela Pl iš o 1981 privatno ZAGREB
Marija Vuk uš i ć 1983 Senj Senj
Marin Vukeli ć 1988 Senj Senj
Jolanda Vi ncel j 1985 Zagreb Krapina
JuricaTom lj an o vi ćMirena Krni ć
1989
1989
Senj Senj
Švedska
Dragan Devči ć 1991 Zagreb Zagreb
Tome Devči ć 1991 Senj No valja
Damir M i šku l in 1994 Zagreb Zagreb
Tomislav M omčinovi ć 1994 Hrvatske vode Zagreb
Marijana Podna r 1995 Karlovac Zagreb
SamirGlava š 1996 Zagreb Zagreb
Marija Glava š 1998 Zagreb Zagreb
IvicaMedari ć 1999 Senj Senj
Jedan roditelj iz Krasna
Studenti
Domagoj Devčić - apsolvent
Tihomir Devčić -apsolvent
Elvis Vu leta -apsolvent
Tomislav R o g i ć - IV godina


Željko S i muti o vi ć -111 godina
Mile Vukelić -Ilgodina
Silvana G la vaš -1 godina
Antonijo Šimunović -I godina


Valja istaći da ih je većina rođena u Krasnu, a nekoliko
ih je po jednom roditelju porijeklom iz Krasna.
Vrlo je zanimljivo, da ih je malo radilo u Šumariji Krasno.
To su Marija Vukušić (1983 - 1985, referent za iskorišćivanje
šuma), Jurica Tomljanović (1990 - 1997,
suradnik za iskorišćivanje šuma, upravitelj Šumarije), S osnovnim podacima o Upravi šuma Senj, sadrža


Milan Devčić (1990 - 1991, upravitelj Šumarije) i nim u prikazu Dalibora Tomljanovića, dipl. ing. šum.,


Marin Vukelić (1990 - 1994, stručni suradnik za iskozavršeno
je savjetovanje, a time i obilježavanje značajrišćivanje
šuma, zamjenik upravitelja Šumarije). Danih
obljetnica ne samo za šumarstvo nego za cijelo
nas je situacija takva da svi krasnarski šumari rade izhrvatsko
gospodarstvo.
van Šumarije Krasno na što utječu mnoge okolnosti
modernog načina života.


S veseljem ističemo da se tradicija krasnarskih šumara
nastavlja, što potvrđuje desetak studenata Krasnara
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fotografije: G. Novotny i V Pleše,
odnosno porijeklom Krasnara po jednom roditelju. a tekst uredio H. Jakovac
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 94     <-- 94 -->        PDF

190. OBLJETNICA ŠUMARIJE FUŽINE
Sve se češće pojavljuju razni napisi u dnevmim
tiskovinama, ali i komentari na elektroničkim medijima
o Gorskom kotaru i njegovim šumama. To nije slučajnost,
jer malo je gdje razvijen osjećaj za šumu kao u
Goranina, koji ju je uvijek doživljavao kao izvor svog
života, pa ju stoga cijeni i čuva, kako bi svom potomstvu
ostavio taj nepresušni, obnovljivi prirodni resurs
za nastavak življenja na tom prekrasnom, ali klimatski
surovom prostoru. Upravo zbog shvaćanja daje šuma,
tj. njeni proizvodi od velikog značaja za njegov život,
Goraninu nije bilo potrebno zakonskim odredbama
regulirati način kako će se prema njoj odnositi, pa je
relativno kasno počela djelovati zakonska regulativa u
njihovu gospodarenju.


U Fužinama je 7. lipnja 1810. godine, dakle pred


190 godina ( stoje svojevrsni jubilej) osnovana šumarija,
koju je osnovao J. Stipanović, o čemu je upravitelj
osnovane šumarije pismeno izvijestio Kaštelanat u Novom
Vinodolskom. Od tog vremena u Fužinama djeluje
šumarija kontinuirano sve do naših dana, a neko su


Slika 1. Šume zemljišne zajednice Fužine odlikovale su se zdravim
i velikim drvnim masama. Među najljepše jelike Gorskog
kotara spadala je šuma Brloško (na slici) u kojoj je drvna
masa po hektaru iznosila i do 1000 ni3.
(Foto: A. Frković)


Slika 2. Stara, u novije vrijeme obnovljena zgrada Šumarije Fuži


ne; uz Kraljevski šumski ured tu je nakon provedene segre


gacije stolovao i kotarski šumar, provodeći stručnu upravu


nad šumama zemljišne zajednice.


(Foto: A. Frković)


vrijeme na tom području djelovale dvije šumarije i to
za državne šume i šume Zemljišne zajednice (Frković -
Trohar).


Zakonom iz 1894. godine o Zemljišnim zajednicama
bilo je određeno koja su prava i dužnosti ovlaštenika
Zemljišnih zajednica, ali i način upravljanja, a kako je
tvrdio J. Šafar, Zemljišne su zajednice i same izrađivale
svoje pravilnike u okviru općih odredbi. Upravljanje
Zemljišnim zajednicama obavljalo se preko stručnog
osoblja, ali na temelju po skupštini donesenih odredbi,
koja je imenovala Upravni odbor Zemljišne zajednice.


Skupština Zemljišne zajednice kao najviši organ
upravljanja donosila je godišnji proračun, odobravala
gospodarske osnove i godišnje planove gospodarenja.
Ona je vršila izbor šumarskog stručnjaka, lugarskog i
drugog osoblja te određivala cijenu pristupnica u Zemljišnu
zajednicu.


Upravni odbor koji je izabrala skupština, vršio je izbor
pročelnika Zemljišne zajednice, uređivao sastav
godišnjih planova gospodarenja, posebice sječiva masa
i uzgojnih radova te provjeravao zahtjeve ovlaštenika
za dodjelu građe i ogrijeva.


Pročelnik Zemljišne zajednice bio je izvršni organ
skupštine, koji je ujedno predstavljao Zemljišnu zajednicu
pred drugim tijelima.


Prije oformljenja Šumarije Fužine, upravljanje šumama
bilo je pod civilnom vlašću, a nakon uspostave
šumarije spomenute godine počinje stručno upravljanje
tim najznačajnijim resursom Fužina i Gorskog kotara.