DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Božić, J. Čavlović: ODNOS DOMINANTNE VISINE, DIMENZIJE SJEČIVE ZRELOSTI I NORMALNE DRVNE Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001 ), 9-18
Tablica 2. Dominantne visine prema Susmel-u za Šurić-Pranjić
bonitetne razrede


Table 2 Dominant heights according to Susmel for the Surić-
Pranjić site classes


Dimenzija
sječive zrelosti II
Bonitet-Site class
II/III III
Crop maturity
dimension
ddoni
cm
dom
m
tlom
cm
dom
m
udom
cm
"dom
m
70 cm
60 cm
67,5
57,5
33,95
31,75
67,5
57,5
31,95
29,85
67,5
57,5
30,00
27,95


Ako bi dominantne visine definirali na Weise-ov
način, tada bi dominantne visine, a na temelju prije
konstruiranih osnovnih normala, iznosile kako slijedi u
tablici 3.


Tablica 3. Dominantne visine prema Weise-u za Šurić-Pranjić
bonitetne razrede
Table 3 Dominant heights according to Weise for the Šurić-
Pranjić site classes


Dimenzija Bonitet-Site class


sječive zrelosti II II/III III


Crop maturity ddom "dom dom "dom dom


dom


dimension cm m cm m cm m


fiziološka 57,5 31,75 52,5 28,50 52,5 26,70


70 cm 52,5 30,35 47,5 27,00 47,5 25,30


60 cm 47,5 28,80 47,5 27,00 42,5 23,75


Na slici 1. prikazali smo na ovaj način izračunate
dominantne visine za Surić-Pranjić II. bonitetni razred.


20 40 60


Prsni promjer - Diameter b.h., cm


Slika 1. Prikaz snižavanja visine dominantnih stabala
Figure 1 Decrease in the height of dominant trees


Dio naših jelovih sastojina ima izgospodarenu prebornu
strukturu, dok drugi dio predstavljaju sastojine
prijelaznih oblika. Osim toga i raspodjela broja stabala
završava u različitim debljinskim stupnjevima.


Za konstrukciju normala na temelju stvarnih sastojina
odabrali smo dvije izgospodarene preborne sasto


jine iz gospodarske jedinice "Milanov vrh" (odsjeci 2b
i 13a), te dvije sastojine prelaznih oblika iz gospodarske
jedinice "Crni lug" (odsjeci 39c i 61b).


U odsjeku 2b raspodjela broja stabala završava s
debljinskim stupnjem 77,5 cm, a u odsjeku 13a s debljinskim
stupnjem 62,5 cm. U obje sastojine jela se nalazi
na II/III bonitetu. (Božić 2000)


U odsjeku 39c i 61b raspodjela broja stabala završava
s debljinskim stupnjem 97,5 cm, a u obje sastojine
jela se nalazi na II bonitetu. (Boži ć 2000)


Za svaku sastojinu na temelju izmjerenih 90-ak
visina (jela) konstruirali smo sastojinsku visinsku
krivulju čije se parametre kao i raspodjelu broja stabala
po debljinskim stupnjevima može naći u radu. "Kolika
je stvarna zaliha jele u našim šumama" (Boži ć 2000).


Kod konstrukcije normala za navedene sastojine
kao visine dominantnih stabala koristili smo:
a) Visinu onog debljinskog stupnja u kojem završava


frekvencijska raspodjela broja stabala (Susmel ,
Klepac).


Tablica 4. Stvarne sastojine - dominantne visine određene
prema Susmel-u
Table 4 Concrete stands - dominant heights determined


according to Susmel
Odsjek dom dom
S ubeompartment cm m
2b 77,5 33,5
13a 62,5 31,3
39c 97,5 36,7
61b 97,5 37,9


b) Visinu stabala prsnog promjera 100 cm (radi usporedbe
s osnovnim Klepčevim normalama).


Tablica 5. Stvarne sastojine - visine stabala za d = 100 cm
Table 5 Concrete stands - tree heights for d = 100 cm


Odsjek


*-Mom dom


Subcompartment cm m


2 b 100 35,74
13a 100 36,02
39c 100 36,95
61b 100 38,13


c) Srednju visinu 20% najdebljih stabala sastojine
(Weise).


Tablica 6. Stvarne sastojine - dominantne visine određene


prema Weise-u
Table 6 Concrete stands - dominant heights determined


according to Weis


Odsjek đdom dom


Subcompartment cm m


2b 52,5 29,13
13a 47,5 27,86
39c 72,5 33,93
61b 77,5 35,54